Diiwaangelinta & Kharashyada

Waxbarashada Beesha Minnetonka waxay isticmaashaa nidaam la yiraahdo Eleyo si loo diiwaan geliyo iyo lacag bixinta. Si aad isaga diiwaan geliso Explorers ama fasal kasta, waxaad marka hore u baahan doontaa inaad samaysato akoon. Haddii aad u diiwaan gashanayso ilmahaaga ama xubin kale oo qoyska ka tirsan waxaad u baahan doontaa inaad u abuurto profile gudaha akoonkaaga. Tilmaamaha diiwaangelinta oo dhammaystiran, fadlan halkan guji.

Taariikhaha Diiwangelinta Soo Socda: 

Diiwaangelinta ayaa lagu aqbalay si ku salaysan boos bannaan.

Koox ka mid ah ardayda Explorers ee maktabadda