Skippers Booster Club

booster dukaanka

Barnaamij wadajir ah oo adag wuxuu dhiirigeliyaa is-qadarinta, wuxuu baraa edbinta nafta, hoggaaminta iyo shaqada kooxeed. Naadiga Kobcinta Skippers waxay taageertaa DHAMMAAN waxqabadyada wadajirka ah ee dugsiga sare ee Minnetonka, labadaba kuwa isboortiga iyo kobcinta, iyada oo loo marayo tabarucaadka xubinnimada deeqsinimada leh ee waalidiinta adiga oo kale ah. Hadiyad kasta, iyada oo aan loo eegin xajmiga, waxay u keentaa farqi ubadkeena!

Sideed Ku Caawin Kartaa?

  • Ku deeq oo maanta xubin ka noqo minnetonkaskippersboosterstore.com .
  • Iibso Bakhaarka xoojisay - xidhashada Ruuxa ugu fiican agagaarka! Dhammaan lacagaha soo gala waxay maalgeliyaan Naadiga Kobcinta Skippers! Waxay ku taal MHS Ururka Ardayda
  • Naga raac Facebook , Instagram iyo Twitter - oo la soco saacadaha dukaanka, taariikhaha shirarka naadiga iyo dhacdooyinka gaarka ah!
  • Ka qayb qaado - iimayl u dir mhsboostercoordinator@gmail.com si aad iskaa wax u qabso uga dhex jirto Dukaanka Kobciyaha, dhacdooyinka Naadiga Kobcinta ama aad ugu biirto Kooxda Sare ee Sare.

Nagu taageer Amazon Smile

Skipper Booster Club QR Code
Naadiyada Kobcinta