Iskuulka kadib

Barnaamijyada Waxbarashada Bulshada
Waxaan u fidinaa barnaamijyo tacliimeed kala duwan, kobcin iyo madadaalo ardayda ka baxsan maalinta dugsiga. Barnaamijyada waxaa lagu bixiyaa barnaamijka Waxbarshada Beesha ee Minnetonka.

Fasallada muunadda waxaa ka mid ah:

  • Qod
  • Yoga
  • Riwaayad
  • Chess
  • Golf
  • LEGO League
  • Muusig
  • Umeerin

Si aad u hesho liisaska fasallada oo dhan iyo si aad isu diiwaangeliso, booqo websaydhka Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka .

Fasallada Isbaanishka Dugsiga Kadib
Barashada luqad labaad markuu yar yahay waxay kordhisaa dabacsanaanta xagga fikirka waxayna wanaajisaa fahamka cunuga ee afkiisa hooyo. Barnaamijka dugsiga kadib wuxuu hordhac weyn u yahay luuqada Isbaanishka. Ardaydu waxay bartaan ereyada aasaasiga ah iyadoo xoogga la saarayo wada hadalka iyo wada xiriirka. Fasallada waxaa ku jira heesaha heesaha, akhrinta sheekooyinka, iyo ciyaaridda ciyaaro. Waxaan u dabaaldegnaa fasaxyada Isbaanishka waxaanna ka hadleynaa dhaqamada dalalka kale. Muhiimadda ugu weyn ee duruustayada iskuulka kadib waa inaan u bandhigno ardayda luqadda iyo dhaqanka dadka ku hadla Isbaanishka.

Saxeex Online