Iskuulka kadib

Barnaamijyada Waxbarshada Bulshada
Waxaan bixinaa barnaamijyo kala duwan oo tacliin, kobcinta iyo barnaamijyo madadaalo oo loogu talagalay ardayda ka baxsan maalinta dugsiga. Barnaamijyada waxaa lagu bixiyaa barnaamijka Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka .

Casharrada tusaalaha ah waxaa ka mid ah:

  • Farshaxanka
  • Yoga
  • Riwaayad
  • Chess
  • Golf
  • Horyaalka LEGO
  • Muusig
  • Umeerin

Liisaska dhammaystiran ee fasallada iyo isdiiwaangalinta, booqo websaydhka Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka .

Fasalada Isbaanishka ee Dugsiga Kadib
Barashada luqadda labaad da'da hore waxay kordhisaa dabacsanaan xagga fakarka waxayna wanaajisaa fahamka ilmaha ee afkiisa hooyo. Barnaamijka dugsiga kadib waa hordhac weyn oo luqada Isbaanishka ah. Ardaydu waxay bartaan ereyada aasaasiga ah ee xoogga saaraya wada hadalka iyo wada xiriirka. Fasalladu waxay ka kooban yihiin heesaha, akhrinta sheekooyinka, iyo ciyaarista ciyaarta. Waxaan u dabaaldegnaa ciidaha Isbaanishka waxaanna ka wada hadalnaa dhaqannada dalal kale. Ahmiyada ugu weyn ee fasaladeenna dugsiga kadib ayaa ah in ardayda loo bandhigo luqadda iyo dhaqanka kuwa ku hadla Isbaanish.

Isdiiwaangelinta khadka tooska ah