Iskuulka kadib

Barnaamijyada Waxbarashada Bulshada
Waxaan siinaa barnaamijyo tacliin, kobcin iyo madadaalo kala duwan oo loogu talagalay ardayda ka baxsan maalinta dugsiga. Barnaamijyada waxaa lagu bixiyaa barnaamijka Waxbarashada Beesha Minnetonka .

Tusaalooyinka fasalada waxaa ka mid ah:

  • Fanka
  • Yoga
  • Riwaayad
  • Shataranjiga
  • Golf
  • LEGO League
  • Muusiga
  • umeerin

Si aad u heshid liis dhamaystiran oo fasalo ah iyo si aad isu diwaangeliso, booqo websaydka Waxbarashada Beesha Minnetonka .

Fasalada Isbaanishka ee Dugsiga Kadib
Barashada luqadda labaad da'da yar waxay kordhisaa dabacsanaanta xagga fikirka waxayna wanaajisaa fahamka ilmaha ee afkooda hooyo. Barnaamijka dugsiga ka dib ayaa hordhac weyn u ah luqadda Isbaanishka. Ardaydu waxay bartaan erayada aasaasiga ah iyagoo xoogga saaraya wada hadalka iyo isgaarsiinta. Fasallada waxaa ka mid ah heesaha heesaha, akhrinta sheekooyinka, iyo ciyaarista ciyaaraha. Waxaan u dabaaldegnaa ciidaha Isbaanishka waxaanan ka hadalnaa caadooyinka wadamada kale. Ujeeddada ugu weyn ee fasalladayada dugsiga kadib waa inaan ardayda u bandhigno luqadda iyo dhaqanka dadka ku hadla Isbaanishka.

Isku qor Online

Ardayda dhoola cadeynaya