Sawirka Kooxda Aqoonsiga Guddida Dugsiga
Guddiyada 2024 wakiilada

AMSD (Ururka Dugsiyada Degmooyinka Magaalada)

Patrick Lee-O'Halloran

Xiriirinta MTA

Guddoomiye iyo ku-xigeen

Guddiga La-talinta Maaliyadda

Dan Olson

Guddiga Dib-u-eegista Qalabka

Chris Vitale

La-talinta Waxbarashada iyo Barashada

Meghan Selinger

Hay'adda Minnetonka

Kemerie Foss

Hogaamiyayaasha PTO/PTA

Sally Browne

La-talinta Waxbarashada Gaarka ah

Sally Browne

Tonka DARYEELKA

Mike Remucal

La-talinta Caafimaadka Maskaxda

Mike Remucal

KIISKA

Patrick Lee-O'Halloran iyo Sally Browne

La-talinta Waxbarashada Bulshada

Kemerie Foss

La-talinta Dugsiga ka-hor/ECFE

Chris Vitale

La talinta OPEB

Dan Olson

Degmada dhexe 287 Board

Mike Remucal