Kooxda Kooxda Aqoonsiga Guddiga Dugsiga
Guddiyada 2022 Magacaabis

AMSD (Isbahaysiga Degmooyinka Iskuul Magaalo Weyn)

Patrick Lee-O'Halloran

Xiriiriyaha MTA

Chris Vitale / Mark Ambrosen

Guddiga La-talinta Maaliyadda

Katie Becker

Guddiga Dib u Eegista Qalabka

Mark Ambrosen

La talinta Barashada iyo Barashada

Lisa Wagner
Mu'asasada Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka John Odom

Hogaamiyaasha PTO / PTA

Meghan Selinger

La talinta Waxbarashada Gaarka ah

Meghan Selinger

DARYEELKA Tonka

Mark Ambrosen
La talinta Caafimaadka Maskaxda John Odom

KIIS

Lisa Wagner/Patrick Lee-O'Halloran
La talinta waxbarashada bulshada Katie Becker
Dugsiga barbaarinta iyo la-talinta ECFE Meghan Selinger / Lisa Wagner

La-talinta OPEB

Katie Becker