Sawirka Kooxda Aqoonsiga Guddida Dugsiga
Guddiyada 2023 Magacaabis

AMSD (Ururka Dugsiyada Degmooyinka Magaalada)

Dr. Mike Remucal

Xiriirinta MTA

Meghan Selinger, Lisa Wagner

Guddiga La-talinta Maaliyadda

Patrick Lee-O'Halloran

Guddiga Dib-u-eegista Qalabka

Meghan Selinger

La-talinta Waxbarashada iyo Barashada

Meghan Selinger
Aasaaska Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka Chris Vitale

Hogaamiyayaasha PTO/PTA

Mark Ambrosen

La-talinta Waxbarashada Gaarka ah

Katie Becker

Tonka DARYEELKA

Mark Ambrosen, Dr. Mike Remucal
La-talinta Caafimaadka Maskaxda Dr. Mike Remucal

KIISKA

Patrick Lee-O'Halloran, Lisa Wagner
La-talinta Waxbarashada Bulshada Katie Becker
Preschool iyo ECFE La-talinta Meghan Selinger, Chris Vitale

La talinta OPEB

Patrick Lee-O'Halloran