Guddiyada 2020 magacaabis

AMSD (Iskuullada Degmooyinka Iskuullada Magaalada)

Mark Ambrosen

Xiriiriyaha MTA

Katie Becker / Chris Vitale

Guddiga La-tashiga Maaliyadeed & Hantidhawrka

Mike LeSage

Guddiga Dib u eegista Agabka

Katie Becker

La-talinta barista iyo barashada

Lisa Wagner

Aasaaska Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka

Christine Ritchie

Hoggaamiyeyaasha PTO / PTA

Mark Ambrosen

La-Taliyaha Waxbarashada Gaarka ah

Christine Ritchie

Gawaarida Tonka

Katie Becker

XIGASHO

Lisa Wagner / Mark LeSage

La-Taliyaha Waxbarashada Bulshada

John Holcomb

PTO / La talin

Chris Vitale

La-talinta OPEB

Mike LeSage