Guddiyada 2021 Magacaabid

AMSD (Isbahaysiga Degmooyinka Iskuul Magaalo Weyn)

Katie Becker / Lisa Wagner

Xiriiriyaha MTA

Chris Vitale / Mark Ambrosen

Guddiga La-talinta Maaliyadda & Hantidhowrka

Lisa Wagner

Guddiga Dib u Eegista Qalabka

Christine Ritchie

La talinta Barashada iyo Barashada

Mark Ambrosen

Mu'asasada Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka John Holcomb

Hogaamiyaasha PTO / PTA

John Holcomb

La talinta Waxbarashada Gaarka ah

Christine Ritchie

DARYEELKA Tonka

Mike LeSage
La talinta Caafimaadka Maskaxda Mark Ambrosen

KIIS

Lisa Wagner / Mike LeSage

La talinta waxbarashada bulshada

Katie Becker

PTO / La-talinta kahor

Katie Becker

La-talinta OPEB

Lisa Wagner