Mutadawiciinta MCE iyo Abaalmarinta Iskaashiga Ganacsiga

Abaalmarinta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka

Golaha La-talinta ee Bulshada Minnetonka (MCE) wuxuu ku abaalmarin doonaa ilaa afar abaalmarinno kuwa mutadawiciinta ah, kaqeybgalayaasha barnaamijka, ganacsatada / la-hawlgalayaasha ururada ama kuwa kale ee ku lug leh barnaamijyadan: Waxbarashada Carruurnimada Hore ee Caruurta (ECFE), Barnaamijyada Dhalinta ama Barnaamijyada Dadka Waaweyn.

2020 guuleystayaal

 • Karen Winterhof & Amy Kriesch, Minnetonka Preschool iyo ECFE
 • John Woodburn, Abaalmarinta dhalinyarada
 • Iskuullada Baasuukaha iyo Kooxda Baaskiilka, Abaalmarinta Dadka Waaweyn
 • Wayne Peterson, Piino Domino Pizza, Abaalmarinta / Urur Ganacsi Wadareedka Abaalmarinta

Shuruudaha abaalmarinta

Tabaruceyaasha Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka, kaqeyb galayaasha ama kuwa kale ee ku lug leh ECFE, barnaamijyada dhalinyarada ama dadka waaweyn.

Habka Magacaabista

 • Xubnaha bulshada, xubnaha guddiga, ardayda iyo shaqaalaha waxaa lagu casuumay inay soo gudbiyaan magacaabista. Nomineesku wuxuu noqon karaa qof kasta oo ka shaqeeya aagga adeega bulshada ee Minnetonka Waxbarashada.
 • Magacaabista waa in ay soo gudbisaa macluumaadka soo socda:
  • Magacaabista magaca iyo lambarka taleefanka.
  • Magaca, cinwaanka, iyo lambarka taleefanka magacaabista.
  • Howlaha ama kaqaybgalka magacaabida.
  • Astaamo kasta oo gaar ah oo qofka la soo magacaabayo ka dhigaysa magacaabida mid gaar ah ama aan caadi ahayn.
  • Markhaati ka timaadda asxaabta, asxaabta ama maamulayaasha barnaamijka ayaa lagu dhiirigelinayaa.

Soo Gudbi Magacaabis


Abaalmarinta

Abaalmarinada Mutadawiciinta & Ganacsiga MCE