Abaalmarinta Iskaa wax u qabso ee MCE iyo Shuraakada Ganacsiga

Abaalmarinta Waxbarashada Beesha Minnetonka

Golaha La-talinta Waxbarashada Bulshada Minnetonka (MCE) ayaa ku abaal-marin doona ilaa afar abaal-marinno tabaruceyaasha, ka qaybgalayaasha barnaamijka, la-hawlgalayaasha ganacsiga/ururka ama kuwa kale ee ku lug leh meelahan barnaamijka: Waxbarashada Carruurnimada Qoyska ee Hore (ECFE), Barnaamijyada Dhallinyarada ama Barnaamijyada Dadka Waaweyn.

Shuruudaha abaalmarinta

Loogu talagalay tabaruceyaasha Waxbarashada Beesha Minnetonka, ka qaybgalayaasha ama kuwa kale ee ku lug leh barnaamijyada ECFE, dhalinyarada ama dadka waaweyn.

Habka magacaabista

 • Xubnaha bulshada, xubnaha guddiga, ardayda iyo shaqaalaha waxaa lagu martiqaadayaa inay soo gudbiyaan magacaabista. Dadka la magacaabay waxay noqon karaan qof kasta oo jooga goobta adeega ee Waxbarashada Beesha Minnetonka.
 • Magacaabistu waa inay keentaa macluumaadka soo socda:
  • Magaca musharaxa iyo lambarka taleefanka.
  • Magaca, cinwaanka, iyo lambarka taleefanka qofka la magacaabay.
  • Adeegga ama ka qaybgalka qofka la magacaabayo.
  • Sifooyin kasta oo gaar ah ee qofka la magacaabayo oo ka dhigaya qofka la magacaabayo mid gaar ah ama aan caadi ahayn.
  • Markhaatiyada asxaabta, asxaabta ama maamulayaasha barnaamijka waa la dhiirigeliyay.

Magacaabista hadda waa xiran tahay.


Abaalmarinta

Abaalmarinta Iskaa wax u qabso ee MCE & Shuraakada Ganacsiga