Hawlaha iyo Ciyaaraha fudud

Soo Dhawoow Ardayda iyo Qoysaska!

Waxaan siinaa fursado badan oo kala duwan oo manhajka wadaaga ah iyo fursadaha kobcinta ardayda. Waxqabadyadu waa kuwo xilliyeed iyo kuwo socda inta lagu jiro sannad dugsiyeedka. Ciyaaraha xilliyeedka sida caadiga ah waxay socdaan dugsiga ka dib Isniinta ilaa Jimcaha ilaa siddeed toddobaad. Hawlaha socda badanaa waxay kulmaan hal mar toddobaadkii dhowr toddobaad, bilo ama sannad dugsiyeedka oo dhan.

Waxaan ku dhiirigelinaynaa arday kasta inuu isu diiwaan geliyo ugu yaraan hal waxqabad oo manhajka ah. Waxqabadyada manhajka wadaaga ah waa hab fiican oo lagu sahamiyo wax cusub, lagu horumariyo kartida aad hore u leedahay oo aad saaxiibo cusub u samaysato.

  • Waxqabadyadu waxay furmi doonaan diiwaangelinta inta lagu jiro sannad-dugsiyeedka - kuwaas waxaa lagu dhawaaqi doonaa Bogga Ogeysiinta Ardayda Schoology MME.
  • Dhaqdhaqaaq kastaa wuxuu leeyahay xiriir toos ah oo wata macluumaad dheeraad ah oo ay la socoto tilmaamaha diiwaangelinta. Macluumaad badan ayaa boggan ku yaal. Fadlan hubi inaad gujiso xiriirka hawl kasta oo aad iska diiwaangelinayso oo si fiican u akhri waxa halkaas lagu dhejiyo.
  • Haddii aad hayso su'aalo gaar ah oo ku saabsan hawl fadlan iimayl u dir tababaraha/lataliyaha jawaabaha su'aalahaas waxayna kuugu jawaabi doonaan isla marka ay awoodaan

Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan diiwaangelinta , la xiriir Ruth Galvan, Diiwaanhayaha Hawlaha MME ee:

Ruth Galvan
Kaaliyaha Iskuduwaha Hawlaha MME & Diiwaanhayaha
ruth.galvan@minnetonkaschools.org

Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan hawl gaar ah , fadlan la xidhiidh lataliyaha ku qoran xaashida macluumaadka dhaqdhaqaaqa (Google Doc).

Sanad wacan oo wanaagsan ka qayb qaado!

Kieran Monaghan
Iskuduwaha Hawlaha MME
Kieran.Monaghan@minnetonkaschools.org
952-401-5200

SIDEE IS DIIWAAN GELIN

Dhammaan ardayda ka qaybqaata hawl kasta oo manhajka wadaagta ah waxay u baahan doonaan:

  1. Soo hel ciyaar, dhaqdhaqaaq ama dhawr hawlood oo ku xiiseeya.
  2. Bixi khidmadda ka qaybgalka hal mar sannadkii oo ah $50. Tani waxa ay dheer tahay khidmadda hawlqabadka, taas oo ku kala duwan hawlaha kala duwan.
  3. Dhammaan ka qaybgalayaasha ciyaartooyda ardaydu waa inay haystaan 'jismiga u-qalmitaanka isboortiga' ee faylka xafiiska caafimaadka. Waxay ku fiican yihiin saddex sano laga bilaabo taariikhda imtixaanka.
  4. Isdiiwaangeli ama iska diwaangeli ciyaaraha(yada) ama hawlaha aad jeceshahay.

Fadlan hubi inaad akhrido macluumaadka diiwaangelinta ee hawlaha / hawlaha aad xiisaynayso ka hor inta aanad bilaabin nidaamka diiwaangelinta.

IS DIIWAAN GELIN
Ciyaartoyga MME iyo HAWLAHACIYAARAHA

NAADIYADA & HORUMARINTA

Ardayda Groveland waxay Helaan Abaalmarino.