Tusaha Shaqaalaha

Abaalmarinta Abaalmarinta akadeemiyadeed ee Madaxweynaha

1 2 3 5 > oo muujinaya 1 - 50 ka mid ah 215 xubnood

Chelsie Anderson

Cinwaanada: Macalinka Xisaabta, Tutor
Goobaha: Bariga Dhexe Iskuulka Minnetonka, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Xisaabaadka, Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Marri Anderson

Cinwaannada: Macallinka Xisaabaadka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Xisaabaadka
Emayl:

Michael Anderson

Cinwaannada: Macallinka Akadeemiyada Muusikada, Macallinka Degdegga ah / Orchestra Inst, Macallinka Muusikada
Goobaha: Bariga Dhexe Iskuulka Minnetonka, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Muusikada
Emayl:

Beverly Antilley

Cinwaannada: Dowladda Ardeyda, Macallinka cilmiga bulshada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Daraasaadka Bulshada, Co-Curricular
Emayl:

Joshua Bakke

Cinwaannada: Macallinka Jimicsiga Jimicsiga, Macallinka Jimicsiga Jimicsiga
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Jimicsiga, Tababar 944, Tababar 979
Emayl:

Michael Barger

Cinwaannada: Macallinka cilmiga bulshada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka East, Minnetonka Dugsiga Dhexe West
Waaxaha: Daraasaadka Bulshada
Emayl:

Andrea Becker

Cinwaannada: Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Minnetonka Middle East East
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Shery Berg

Cinwaannada: Caawiye kariye
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqada
Emayl:

Daniel Berve

Cinwaannada: Madaxa Dabbaalista Gabdhaha Dabaasha, Maamulaha Aquatics, Agaasimaha Aquatics
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Aquatics, Tababaraha, Tababaraha 791, Tababaraha 946, Tababaraha 975, Tababaraha 977, Tababaraha 979, Tababaraha 981, Tababaraha 982, Tababaraha 983, Tababaraha 987
Emayl:

Nicole Berwanger

Cinwaannada: Fasalka 6aad Macallin
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Jill Beuch

Cinwaannada : Occ Therapist, Nbc-Ot Certification
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Bariga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Amy Bieber

Cinwaanada: Macalinka waxbarashada gaarka ah, Macalinka waxbarashada gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga, Manhajka
Emayl:

Anna Bjork

Cinwaanada: Ingiriisiga Markhaati Labaad Lang
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bariga
Qeybaha: Esl
Emayl:

Seth Boyd

Cinwaanada: Macallinka Muusikada, Xulida Choir, Macallinka Heesaha Xagaaga Xagaaga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Bariga Dhexe ee Minnetonka, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Muusikada, Wadajirka
Emayl:

Alexandra Brayedy

Cinwaannada: Tababbarka Masters dabaasha Masters, Dabaasha Gabdhaha Asst Tababar
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Aquatics, Tababaraha, Tababaraha 758, Tababaraha 884
Emayl:

Tami Brayedy

Cinwaanada: Baaritaanada Barashada Horukacsan Para, Barashada Luuqada Ingiriisiga Para, Tababaraha Dabbaasha Minnetonka Masters
Goobaha: Sifee Dugsiga Hoose ee Bilowga ah, Bariga Dhexe ee Minnetonka, Iskuulada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Aquatics, Suurtogal Weyn, Ballaaran Degmo
Emayl:

Dawn Bruesehoff

Cinwaanada: Lataliyaha iskuulka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Tilmaanta & La-talinta, Tababbarayaasha, Tababaraha Tababaraha 769, Tababaraha 907, Tababaraha 975, Tababaraha 977, Tababaraha 979, Tababaraha 981, Tababaraha 982, Tababaraha 983, Tababaraha 987
Emayl:

Christina Bruggman

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Minnetonka Middle East East
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga, Ka-sareeya
Emayl:

Michelle Brunik

Cinwaanada: Macalinka sayniska, sayniska kombiyuutarka, sayniska kombiyuutarka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Macallinka Gaar ahaaneed, Sayniska, Teknolojiyada Ed, Tababarayaasha, Tababaraha 821, Tababaraha 975, Tababaraha 977, Tababaraha 979
Emayl:

Maryan Burmesch

Cinwaannada: Macallinka waxbarashada Gaarka ah, Caawiyaha-Golf-Boys-Kaaliyaha, Cc Skiing-Boys-Head
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga, Tababbarayaasha, Tababaraha Tababaraha 763, Tababaraha 896, Tababaraha 897, Tababaraha 977, Tababaraha 979
Emayl:

Anna Xerada

Cinwaanada: Xirfadleyda Saxaafadda, Xirfadleyda Warbaahinta, Riwaayad-Fall Musical Asst
Goobaha: Bariga Dhexe Iskuulka Minnetonka, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Bariga Dhexe, Iskuulka - Manhajka
Emayl:

Xerada Marie

Cinwaannada: Caawiye kariye
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqada
Emayl:

Camilla Carlson

Cinwaannada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Dugsiga Dhexe ee Bariga
Emayl:

Erica Carlson

Cinwaanada: Fasalka Ardeyga ee Dugsiga Dhexe para, para Special Education Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Dugsiga Dhexe ee Bariga
Emayl:

Tristan Carter

Cinwaanada: Gym Supervisor, Tacliinta Gaarka ah Para, Supervisory Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Bariga Dhexe ee Minnetonka, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Bariga Dhexe Dugsiga Dhexe, Ka Sare
Emayl:

Samantha Cartier

Cinwaanada: Macalinka Sayniska
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxaha: Sayniska
Emayl:

Megan Cavanaugh

Cinwaannada: Macallinka Fasalka 6aad, La-Taliyaha Sare ee Sayniska-Olympiad La-Taliyaha
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Hoose, Sayniska, Co-Curricular
Emayl:

Craig Charlson

Cinwaanada: Agaasimaha Aquatics, Dabaasha Madaxa Tababaraha Gabdhaha
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Biyaha, Tababaraha 989
Emayl:

Harriette Chwialkowski

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Dugsiga Dhexe ee Bariga
Emayl:

Hannah Coil

Cinwaannada: Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxaha: Kalkaaliye caafimaad
Emayl:

Keelan Conley

Cinwaanada: Supervisory Para, Para Education Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Dugsiga Dhexe ee Bariga
Emayl:

Alexis Cortez

Cinwaannada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Dugsiga Dhexe ee Bariga
Emayl:

Michael Cutshall

Cinwaanada: Tababarida Macalinka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Clear Springs Elementary, Scenic Heights Elementary, Minnetonka Middle East East, Minnetonka Middle School West
Waaxaha: Sayniska, Q Comp
Emayl:

Nicole Daly

Cinwaannada: Caawiye kariye
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqada
Emayl:

Lilian Dang

Cinwaanada: Fasalka 6aad Macallinka Imm ee Shiinaha, Macallinka Quusitaanka Shiinaha
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka East, Minnetonka Dugsiga Dhexe West
Qeybaha: Hoose, Afka Aduunka
Emayl:

David Davin

Cinwaannada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Dugsiga Dhexe ee Bariga
Emayl:

Paul Delmain

Cinwaanada: Barashada Cilmiga Bulshada Macallinka Imtixaanka Shiinaha
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka East, Minnetonka Dugsiga Dhexe West
Waaxaha: Daraasaadka Bulshada
Emayl:

Susan Demers

Cinwaanada: Lahadalka Fasalka 6aad, La-Taliyaha Sanadka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Hoose, Iskuulka - Curricular
Emayl:

Kelly Diekemper

Cinwaanada: Macalinka Waxbarshada Gaarka ah, Dowlada Ardayda
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga, Manhajka
Emayl:

Sarah Dittberner

Cinwaannada: Cilmu -nafsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Minnetonka Middle East East
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Charles Dorn

Cinwaanada: Macalinka Xisaabta, Basketball-Boys-Assistant, Basketball-Boys-Assistant
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Xisaabaadka, Dugsiga Hoose, Tababar 975, Tababaraha 977, Tababaraha 979, Tababaraha 987
Emayl:

Julia Duffy

Cinwaano: Macalinka Isbayn Isbaanishka, Macalinka Isbayniska Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Luqadda Adduunka
Emayl:

Peter Dymit

Cinwaannada: Madaxa Maamulaha
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Dugsiga Dhexe ee Bariga
Emayl:

Maryan Ederer

Cinwaanada: Dugsi Fasalka-Dhexe Fasalka, Para Special Education, Fasalka Para-Middle School
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Dugsiga Dhexe ee Bariga
Emayl:

Diane Eggen

Cinwaannada: Kaaliyaha Xafiiska Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Dugsiga Dhexe ee Bariga
Emayl:

Daniel Ericksen

Cinwaannada: Macallinka Orkestra, Macallinka Akadamiyada Muusikada, Macallinka Akadeemiyada Muusiga
Goobaha: Bariga Dhexe Iskuulka Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Muusikada
Emayl:

William Finnerty

Cinwaannada: Macallinka Farshaxanka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyada: Farshaxanka
Emayl:

Karin Firkus

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Yacquub Fouts

Cinwaanada: Macalinka Farshaxanka Luuqadda, Maamulaha Riwaayada-Jiilaalka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Farshaxanka luqadda, Co-Curricular
Emayl:

Laura Frisbie

Cinwaannada: Fasalka 6aad Macallin
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Hoose
Emayl: