Ku noqoshada Iskuulka

Maaddaama ay sii kordhayaan kiisaska COVID ee Minnetonka iyo bulshooyinka ku xeeran, iyo caqabadaha ka jira xagga shaqaaleynta karantiillada iyo jirrooyinka ku soo boodaya meel ka baxsan iskuulka, Degmadu waxay u gudubtay barashada elektaroonigga ah oo dhammaystiran illaa ay wax ka hagaagayaan.

Hoggaanka degmadu waxay la socdaan xaaladda waxayna waalidiinta siin doonaan ogeysiis badan intii suurtagal ah haddii taariikhdaas ay u baahan tahay in la beddelo.

Eeg qaabka waxbarida elektaroonigga ah

Su'aalaha Badanaa La Weydiiyo Qoysaska MHS

Dugsiga Sare ee Minnetonka wuxuu halkan u joogaa inuu ku caawiyo haddii aad dhibaato kala kulantid barashada elektarooniga ah. Fadlan dib u eeg su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee hoose, kuwaas oo ka jawaabaya inta badan su'aalahaaga.

Waxqabadyada Ardayda

Kheyraadka

Ogsoonow: Ma jiro liistada sahayda dugsiga ee dugsiga sare. Ardaydu waxay go'aansan karaan qalabka ay ugu baahan yihiin barashada iyo abaabulka. Inta badan shaqada iskuulka waxaa lagu keydin doonaa si dijitaal ah ipadka ipadka. Ardaydu waxay jeclaan karaan inay sitaan stylus si ay qoraal ugu qaataan. Laptops shaqsiyeed waa la soo dhaweynayaa, laakiin looma baahna. Dhammaan ardayda waxaa la siiyaa Ipad.

Qorshaha Kajawaabista Coronavirus (COVID-19)

Ilaa daqiiqad cusbooneysiinta jawaabta ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka ee jawaabta coronavirus (COVID-19), e-Learning iyo ilaha degmada oo dhan, fadlan booqo degelkeenna gaarka ah.

Qorshaha Kajawaabista Coronavirus (COVID-19)


Su'aalaha

Haddii aad hayso wax su'aalo ah ama faallooyin ah oo ku saabsan wax kasta oo dib ugu la xiriira dugsiga, fadlan halkan ku soo gudbi.

Aynu wada hadalno