Ku noqo Dugsiga

2023-24 Kulaabashada Dhacdooyinka Dugsiga

DHACDOOYINKA

SHARAXA

Fasalada 9-12

Dhammaan Ardayda

Dhacdooyinka Soo Socda

 • Dhammaan jadwallada ardaydu si toos ah ayay u socon doonaan waxaana la heli doonaa Skyward 18ka Agoosto.
 • La kulan Habeenka Macallinka (Virtual) - Sebtembar 14 (6:30-8 galabnimo)
 • Usbuuca soo laabashada - Sebtembar 18-23.

Fasalka 9aad
Fasalka 2027

 • Agoosto 30, Fasalka 2027 wuxuu ka qayb gali doonaa dib u gurashada fasalka 9aad.
  • Ardayda fasalka 9aad waxay heli doonaan fursad ay kula shaqeeyaan saaxiibadooda koowaad oo ay la kulmaan macalimiintooda.
  • Maalintu waxay bilaaban doontaa 8:00 subaxnimo waxayna dhamaan doontaa 2:40 Qado ayaa la siiyaa ardayda.
  • Sawirada dugsiga waxa laga qaadi karaa 7-7:45 subaxnimo & 2:45-3:30 galabnimo gudaha Jiimka dambe. Ardayda sidoo kale waxay awoodaan in sawirkooda la qaado Sebtembar 7.
  • Waxaan rajeyneynaa in dhammaan fasalka 9aad ay xaadir yihiin. Raadi faahfaahin dheeraad ah bartamaha Agoosto.
 • Waalidiinta waxaa lagu martiqaadayaa inay ka soo qaybgalaan munaasabada waalidka laga bilaabo 7:00-8:00 galabnimo ee Agoosto 30keeda taasoo ka dhici doonta Hoolka Weyn. Inta lagu jiro kulankaan, waxay la kulmi doonaan la-taliyayaal, maamulayaal, iyo shaqaale kale oo muhiim ah. Dhacdada fiidkii waxaa loogu talagalay waalidiinta oo keliya.
 • Oktoobar 12, waxaa jiri doona fadhi sawir qaadis ah.

Fasalka 10aad
Fasalka 2026

 • Ardaydu waxay heli doonaan dhawr ikhtiyaar oo sawiradooda dugsi:
  • Maalmaha sawirka: Agoosto 30 (8:00 subaxnimo-3:30 galabnimo ee Gym-ka dambe) iyo Sebtembar 7 laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 3 galabnimo
  • Sawirka dib-u-qaadista waa Oktoobar 12 inta lagu jiro maalinta dugsiga
 • Agoosto 30keeda saacada 5:45 galabnimo, waalidiinta ardayda dhigata fasalada 10-12 waxa lagu martiqaadayaa inay ka soo qaybgalaan kulan waalidnimo ah oo lala yeesho maamulaha iyo kaaliyaha maamulaha.

Fasalka 11aad
Fasalka 2025

 • Codsiyada oggolaanshaha baarkinka waxaa laga heli doonaa onlayn laga bilaabo Agoosto 11-21, 2023.
 • Ardaydu waxay heli doonaan dhawr ikhtiyaar oo sawiradooda dugsi:
  • Maalmaha sawirka: Agoosto 30 (8 subaxnimo-3:30 galabnimo ee Gym-ka dambe) iyo Sebtembar 7 laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 3 galabnimo
  • Sawirka dib-u-qaadista waa Oktoobar 12 inta lagu jiro maalinta dugsiga.
 • Agoosto 30keeda saacada 5:45 galabnimo, waalidiinta ardayda dhigata fasalada 10-12 waxa lagu martiqaadayaa inay ka soo qaybgalaan kulan waalidnimo ah oo lala yeesho maamulaha iyo kaaliyaha maamulaha.

Fasalka 12aad
Fasalka 2024

 • Codsiyada oggolaanshaha baarkinka waxaa laga heli doonaa onlayn laga bilaabo Agoosto 11-21, 2023.
 • Waayeelka ku cusub Dugsiga Sare ee Minnetonka ama kuwa hadda waayeelka ah, ee aan sawir laga qaadin sannadkii hore, waxay lahaan doonaan dhawr doorasho oo sawiradooda dugsi ah:
  • Maalmaha sawirka: Agoosto 30 laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 3:30 galabnimo ee dhabarka jimicsiga iyo Sebtembar 7 laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 3 galabnimo
  • Sawirka dib-u-qaadista waa Oktoobar 12 inta lagu jiro maalinta dugsiga.
 • Agoosto 30keeda saacada 5:45 galabnimo, waalidiinta ardayda dhigata fasalada 10-12 waxa lagu martiqaadayaa inay ka soo qaybgalaan kulan waalidnimo ah oo lala yeesho maamulaha iyo kaaliyaha maamulaha.

Fasalada 9-12
Dhammaan Ardayda

Jadwalka Ardayga & Balamaha La-taliyaha

 • Lixdii bilood ee la soo dhaafay, ardaydu waxay ku hawlanaayeen kulamo xog-waraysi ah, bandhigyo qadada manhajka ah, iyo kulammo la-taliyeyaal si ay u taageeraan doorashooyinkooda oo ay u dejiyaan jadwalkooda 2023-2024. Isbeddellada kaliya ee lagu samayn karo jadwalada ardayda wakhtigan ayaa noqon doona kuwa heerka isbeddelka ah (tusaale, Ingiriisiga 9 ilaa Ingiriisiga 9 Maamuusyada).
 • La-taliyayaasha MHS waxa ay diyaar noqon doonaan badhtamaha Agoosto si ay ula shaqeeyaan ardayda cusub ee dhammaan heerarka fasalada kuwaas oo iska diiwaangeliyay Dugsiga Sare ee Minnetonka xagaagii. Ardayda cusub, fadlan samee ballamaha laga bilaabo Talaadada, Agoosto 15 adiga oo wacaya 952-401-5811.

Khayraadka

Xusuusin: Ma jiro liiska sahayda dugsiga ee dugsiga sare. Ardaydu waxay go'aansan karaan qalabka ay u baahan yihiin si ay wax u bartaan iyo abaabulka. Inta badan shaqada dugsiga waxa lagu kaydin doonaa si dhijitaal ah iPad-kooda. Ardaydu waxa laga yaabaa inay rabaan inay qaataan stylus si ay wax u qoraan. Laptop-yada gaarka ah waa la soo dhaweynayaa, laakiin looma baahna. Dhammaan ardayda waxaa la siiyaa iPad ah.


Su'aalo

Haddii aad hayso su'aalo ama faallooyin ku saabsan shay ku soo laabtay dugsiga, fadlan halkan ku soo gudbi.

Aynu wada hadalno

Hawlaha Ardayga