Waxbarashada gaarka ah

Macluumaadka Xagaaga iyo Xiriirada

Haddii aad hayso su'aalo ama walaacyo la xiriira ilmahaaga xagaaga, fadlan la xiriir maamulaha dhismaha ilmahaaga. Waxay taageeri doonaan baahiyahaaga oo ay ku dari doonaan shaqaale kasta oo dheeraad ah oo loo baahan yahay si ay wax uga qabtaan weydiintaada.

Ku soo dhawoow Waxbarashada Gaarka ah!

Adeegyada waxbarashada gaarka ah waxaa la siiyaa ardayda xaqa u leh si waafaqsan Sharciga Waxbarashada Shaqsiyaadka Naafada ah (IDEA). Ujeedada adeegyada waxbarashada gaarka ah waa "in la hubiyo in dhammaan carruurta naafada ah ay helaan waxbarasho dadweyne oo bilaash ah oo ku habboon taas oo xoogga saareysa waxbarashada gaarka ah iyo adeegyada la xidhiidha ee loogu talagalay in lagu daboolo baahiyahooda gaarka ah loona diyaariyo waxbarasho dheeraad ah, shaqo, iyo nolol madaxbannaan. ” IDEA 601(d)(1).  

Waxbarashada gaarka ah waa waxbarasho gaar ah oo u gaar ah ubadka oo aan wax kharash ah ka bixin waalidka. Waxbaridda waxaa loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha gaarka ah ee ilmaha naafada ah. Carruurtu waa inay buuxiyaan shuruudo gaar ah oo ay dejiyeen Gobolka Minnesota iyo Dawladda Federaalka si ay u helaan adeegyada waxbarashada gaarka ah. Waxbarashada gaarka ah waa adeeg waxbarid, ee maaha meel.

Waaxda Waxbarashada Gaarka ah ee Minnetonka waxay u adeegtaa qiyaastii 1,300 carruur ah laga bilaabo dhalashada ilaa da'da 21. Adeegyada waxbarashada gaarka ah ayaa lagu bixiyaa dhammaan dhismayaasheena, dhammaan dugsiyaduna waxay leeyihiin shaqaale shati u leh waxbarashada gaarka ah oo bixiya taageerada faragelinta, qiimaynta, iyo waxbarashada gaarka ah.    

Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo adeeg bixin ah. Ardayda intooda badan waxay adeegyo ka helaan dugsiga xaafadooda iyo, marka ay suurtogal tahay, fasalka caadiga ah. Moodooyinka adeega waxaa ka mid ah adeegyada guriga ku saleysan ee dhallaanka iyo socod baradka, 1:1 wax barid, koox yar wax barid, barida fasalka waxbarashada guud iyo waxbarida goobta ka baxsan sida ay go'aamiyeen ardayga kooxdeeda qorsheynta waxbarashada gaarka ah (IEP).

Calan Waxbarashada Gaarka ah

Nala soo xiriir

Christine Breen

Christine Breen
Agaasimaha Fulinta ee Adeegyada Taageerada Ardayga
christine.breen@minnetonkaschools.org
952-401-5036

Kristin Laughlin

Kristin Laughlin
Agaasimaha Waxbarashada Gaarka ah
Dugsiga Hoose ee Springs Clear, Dugsiga Hoose ee Excelsior. Dugsiga Hoose Minnewashta iyo MMW
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045

Shanna Lecy Headshot

Shanna Lecy
Agaasimaha Waxbarashada Gaarka ah
Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose Groveland., Heights Heights Hoose iyo MME
shanna.lecy@minnetonkaschools.org
952-401-5017

Angie Kleinedler

Angie Kleinedler
Iskuduwaha ECSE
Angela.kleinedler@minnetonkaschools.org
952-401-6808

Erin Valenta ayaa madaxa ku toogtay

Erin Valenta
Agaasimaha Waxbarashada Gaarka ah
Adeegyada Kala-guurka (SAIL) iyo Dugsiga Sare ee Minnetonka
erin.valenta@minnetonkaschools.org
952-283-8222