Hagaha Shaqaalaha

1 2 3 4 > muujinaya 1 - 50 ee 177 xubnood

Kaylene Alexander

Ciwaanka: Macallinka Fasalka 6, Macallin Saynis
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Sayniska
Iimayl:

Christa Anderson

Ciwaanka: Riwaayad-Guga Kaalmada Muusiga (40%)
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Co-Manhajka
Iimayl:

Mary Anderson

Ciwaanka: Cook
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Danielle Arnold

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Tababaraha Hawlaha Fulinta Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Mary Ballsrud

Ciwaanka: Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxaha: Farshaxanka Luuqadda
Iimayl:

Michael Barger

Ciwaanka: Macallinka Cilmiga Bulshada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Cilmiga Bulshada
Iimayl:

Alex Barker

Ciwaanka: Macallin Xisaabeedka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Xisaabta
Iimayl:

Meghan Becker

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Demi Berg

Ciwaanka: Saaxiibada Koowaad ee Junior-la-taliyaha, Macallinka Fasalka 6
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Wadajirka Manhajka
Iimayl:

Kyle Berlin

Ciwaanka: Fasalka 6 Macallin
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Benjamin Bevis

Ciwaanka: CC Skiing Boys-Assistant
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Tababaraha 1013
Iimayl:

Heidi Bunde

Ciwaanka: Macallin Muusiga
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:

Katie Burgum

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Mary Callahan

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Carol Carlson

Ciwaanka: Macallin Muusiga
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:

Carrie Carns

Ciwaanka: Bartaha Luuqada Ingiriisiga Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Daniel Chies

Ciwaanka: Lataliyaha Bowl Aqoonta, Sayniska Kumbuyuutarka, Macallinka Fasalka 6
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Tech Ed, Co-Manhaj
Iimayl:

Jacaylka Clark

Ciwaanka: Caawiye Kariye
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Thomas Condon

Ciwaanka: Fasalka 6 Macallin
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Morgan Cronin

Ciwaanka: La-taliyaha Kooxda Xisaabta, Macallinka Xisaabta, La-taliyaha Hadalka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Xisaab, Co-Curricular
Iimayl:

Lilian Dang

Ciwaanada: Fasalka 6 ee Macalinka Imm ee Shiineeska, Macalinka Immersion Shiinees ah, Macalinka Assgn-Confucius Clrm
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Macallinka Meelaynta Gaarka ah, Luuqadda Adduunka
Iimayl:

Dawn Danielson

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Emma De Santiago

Ciwaanka: Fasalka 6 Isbaanish Imm Macallin, Dowladda Ardayga, Macallin Isbaanish Immersion
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Luuqadda Adduunka, Manhaj-wadaagaha
Iimayl:

Neil Dejewski

Magacyada: La-taliyaha Dugsiga
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Hagidda & La-talinta
Iimayl:

Lana Doughty

Cinwaanada: Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Michael Drabik

Ciwaanada: Barashada Bulshada Isbaanishka Imm Macallin, Fasalka 6 Isbaanishka Imm Macallin
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Cilmiga Bulshada
Iimayl:

Jonathan Dryke

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Jirka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka
Iimayl:

Katherine Duncan

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Jody Eischens

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Mitchell Elvebak

Ciwaanka: Macallin Saynis
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Sayniska
Iimayl:

Rebecca Engstrom

Ciwaanka: Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxaha: Farshaxanka Luuqadda
Iimayl:

Daniel Ericksen

Magacyada: Macallin Orchestra, Macallinka Akadeemiyada Muusikada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Muusiga
Iimayl:

Jason Fenske

Cinwaanada: Kormeere Para, Dabbaasha/Phy Ed Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Ryan Firkus

Ciwaanka: Kaaliyaha Tababaraha Lagdinta
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Tababaraha 1013
Iimayl:

Samuel Forster

Ciwaanka: Kubadda Koleyga-Wiilasha-Caaliyaha, Macallinka Xisaabta
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Xisaabta, Tababaraha 1013
Iimayl:

Beth Foster

Ciwaanka: Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Farshaxanka Luuqadda, Waxbarashada Jirka
Iimayl:

Laura Frisbie

Ciwaanka: Macalinka Macallimiinta Sare
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Carolyn Fruin

Ciwaanka: Macallin Xisaabeedka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Xisaabta
Iimayl:

Jennifer Furness

Ciwaanka: Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxaha: Farshaxanka Luuqadda
Iimayl:

Peggy Glackum

Ciwaanka: Macallin Xisaabeedka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Xisaabta
Iimayl:

Barbara Gleason

Ciwaanka: Piano Acompanist
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Mark Glodoski

Cinwaanada: Taageerada Ardayga Waxbarashada Para, Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

David Gondeck-Becker

Ciwaanka: Wiilasha Skiing-ka CC-kaaliyaha, Macallinka Waxbarashada Gaarka ah, Kaaliyaha Kaaliyaha Lagdanka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga, Tababaraha 1012, Tababaraha 1014
Iimayl:

Maryory Gonzalez Arroyave

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Jeri Goodspeed-Gross

Ciwaanka: Macallinka Cilmiga Bulshada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Cilmiga Bulshada
Iimayl:

Katherine Granger

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Alexander Griffith

Ciwaanka: Macallinka Farshaxanka Luuqadda, Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Farshaxanka Luuqadda, Tababaraha 1012
Iimayl:

Sarah Gutierrez

Ciwaanka: La-taliyaha Hadalka, Macallinka Fasalka 6
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Wadajirka Manhajka
Iimayl:

Jack Hall

Cinwaanada: Kormeeraha Dhismaha, Kormeeraha Para, Kormeeraha Goobta
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Biyaha, Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Jan Hall

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:
mmw