Hagaha Shaqaalaha

1 2 3 4 > muujinaya 1 - 50 ee 181 xubnood

Naomi Acosta

Ciwaanka: Fasalka 6 Macallin
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Kaylene Alexander

Ciwaanka: Macallin Saynis, Macallinka Fasalka 6
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Sayniska
Iimayl:

Mary Anderson

Ciwaanka: Cook
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Mary Ballsrud

Ciwaanka: Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxaha: Farshaxanka Luuqadda
Iimayl:

Michael Barger

Ciwaanka: Macallinka Cilmiga Bulshada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Cilmiga Bulshada
Iimayl:

Alex Barker

Ciwaanka: Madaxa Gabdhaha Tennis-ka, Macalinka Xisaabta
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Xisaabta, Macallinka 1016, Macallinka 1017
Iimayl:

Meghan Becker

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Demi Berg

Ciwaanka: Saaxiibada Koowaad ee Junior-la-taliyaha, Macallinka Fasalka 6
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Wadajirka Manhajka
Iimayl:

Kyle Berlin

Ciwaanka: Fasalka 6 Macallin
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

John Bogle

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Jirka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka
Iimayl:

Heidi Bunde

Ciwaanka: Macallin Muusiga
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:

Katie Burgum

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Mary Callahan

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Carol Carlson

Ciwaanka: Macallin Muusiga
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:

Jessica Carlson

Ciwaanka: Macallin Farshaxan
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka, Tonka Online
Waaxyaha: Art
Iimayl:

Carrie Carns

Ciwaanka: Bartaha Luuqada Ingiriisiga Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Daniel Chies

Ciwaanka: Sayniska Kombiyuutarka, Macallinka Fasalka 6, Macallinka Fasalka 6
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Tech Ed, Co-Manhaj
Iimayl:

Madeline Claeys

Ciwaanka: Macallinka Hadalka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka, Tonka Online
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Jacaylka Clark

Ciwaanka: Caawiye Kariye
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Thomas Condon

Ciwaanka: Fasalka 6 Macallin
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Morgan Cronin

Ciwaanka: Macallinka Xisaabta, Macallinka Xisaabta, La-taliyaha Hadalka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Xisaab, Co-Curricular
Iimayl:

Lilian Dang

Ciwaanada: Fasalka 6 ee Macalinka Imm ee Shiineeska, Macalinka Immersion Shiinees ah, Macalinka Assgn-Confucius Clrm
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Macallinka Meelaynta Gaarka ah, Luuqadda Adduunka
Iimayl:

Michael Daugs

Ciwaanka: Macallin Xisaabeedka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Xisaabta
Iimayl:

Emma De Santiago

Ciwaanada: Macalinka Isbaanishka Immersion, Dowladda Ardayga, Macalinka Isbaanishka Immersion
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Luuqadda Adduunka, Manhaj-wadaagaha
Iimayl:

Neil Dejewski

Magacyada: La-taliyaha Dugsiga
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Hagidda & La-talinta
Iimayl:

Lana Doughty

Cinwaanada: Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Michael Drabik

Ciwaanka: Fasalka 6 Isbaanish Imm Macallin, Barashada Bulshada Isbaanishka Imm Macallin
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Cilmiga Bulshada
Iimayl:

Jonathan Dryke

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Jirka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka
Iimayl:

Katherine Duncan

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Amanda Durrant

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Mitchell Elvebak

Ciwaanka: Macallin Saynis
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Sayniska
Iimayl:

Rebecca Engstrom

Ciwaanka: Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxaha: Farshaxanka Luuqadda
Iimayl:

Daniel Ericksen

Cinwaanada: Macallinka Akademiyada Muusikada, Macallin Orchestra
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Muusiga
Iimayl:

Jason Fenske

Ciwaanka: Dabbaasha/Phy Ed Para, Kormeere Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Ryan Firkus

Ciwaanka: Kaaliyaha Tababaraha Lagdinta
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Tababaraha 1018
Iimayl:

Samuel Forster

Ciwaanka: Macalinka Xisaabta, Macalinka Xisaabta
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Xisaabta, Tababaraha 1013
Iimayl:

Rebecca Freeman

Ciwaanka: Macallinka Fasalka 6, Macallin Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Farshaxanka Luuqadda
Iimayl:

Laura Frisbie

Ciwaanka: Macallin Waxbarasho Sare
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Jennifer Furness

Ciwaanka: Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxaha: Farshaxanka Luuqadda
Iimayl:

Peggy Glackum

Ciwaanka: Macallin Xisaabeedka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Xisaabta
Iimayl:

Barbara Gleason

Ciwaanka: Piano Acompanist
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Mark Glodoski

Cinwaanada: Taageerada Ardayga Waxbarashada Para, Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

David Gondeck-Becker

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah, Macallinka Caawinta Kubadda Laliska, Macallinka Kaaliyaha Lagdanka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga, Tababaraha 1012, Tababaraha 1014, Tababaraha 1016, Tababaraha 1017
Iimayl:

Maryory Gonzalez Arroyave

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Katherine Granger

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Alexander Griffith

Ciwaanka: Macallinka Farshaxanka Luuqadda, Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Farshaxanka Luuqadda, Tababaraha 1012
Iimayl:

Sarah Gutierrez

Ciwaanka: Macallinka Fasalka 6, Macallinka Fasalka 6
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Wadajirka Manhajka
Iimayl:

Gay Hacker

Ciwaanada: Tababaraha Jimicsiga, Waxbarashada Gaarka ah ee Para, Tababaraha Jimicsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka, Xarunta Waxbarashada Beesha ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Beesha, Excelsior, Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:

Cylinda Hagemeyer

Ciwaanka: Caawiye Kariye
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Jack Hall

Magacyada: Kormeeraha Goobta, Kormeeraha Para, Macallinka Quest
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Biyaha, Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:
mmw