Tusaha Shaqaalaha

1 2 3 4 > muujinaya 1 - 50 ee 190 xubnood

Laurelle Adkins

Cinwaanada: Tababbarka Archery, Macallinka Isbinishka Isbaanishka, Macallinka Immersion Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Luqadda Adduunka, Waxbarashada Bulshada, Farshaxanka Luuqadda, Co - Curricular
Emayl:

Kaylene Alexander

Cinwaannada: Macallin Saynis, Macallin Fasalka 6, Tababbarka Volleyball Asst
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyaha: Hoose, Sayniska, Tababaraha 627, Tababaraha 983, Tababaraha 987
Emayl:

Christa Anderson

Cinwaannada: Masraxa-Fall Musical Asst, Riwaayad-Jiilaal Kale (40%)
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Co - Curricular
Emayl:

Maryan Anderson

Cinwaannada: Caawiye kariye
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqada
Emayl:

Trevor Andree

Cinwaannada: Mas'uulka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Springs oo Cad, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyaha: Dhismooyinka iyo Dhismooyinka
Emayl:

Danielle Arnold

Cinwaannada: Para Special Education Para, Shaybaarka Waxbarashada / ADHD Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Dugsiga Dhexe West
Emayl:

Beydhabaab

Cinwaannada: Tababbarka Hablaha Tennis , Tababbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Minnetonka West
Qeybaha: Dugsi Sare, Tababar 987
Emayl:

Meghan Becker

Cinwaanada: Macalinka waxbarashada gaarka ah, Macalinka waxbarashada gaarka ah, Macalinka Akhriska Wilson
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyaha: Xirfadaha Aasaaska ah / Akhriska, Adeegyada Taageerada Ardayga, Tababar 809, Tababar 969, Tababaraha 975, Tababaraha 979, Tababaraha 983, Tababaraha 987
Emayl:

Demi Berg

Cinwaannada: Fasalka 6aad Macallin
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Kari Binning

Cinwaanada: Ingiriisiga Markhaati Labaad Lang
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Minnetonka West
Qeybaha: Esl
Emayl:

Peter Bjorlin

Cinwaannada: Tababbarka Madaxa Volleyball
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyaha: Tababaraha 974, Tababaraha 977, Tababaraha 979, Tababaraha 983, Tababaraha 987
Emayl:

Erin Brown

Cinwaannada: Shaqaalaha Bulshada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Richard Buchholz

Cinwaannada: Macallinka Xannaanada Caruurta Xannaanada, Macallinka Ku-qorista Meelaha Gaarka ah, Akhrinta Macallinka-Isbaanishka Immers-ka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs oo nadiif ah, Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Minnetonka West
Qeybaha: Dugsiga Hoose, Macallinka oo ku Saabsan Shaqooyinka Gaarka ah, Xirfadaha Aasaasiga ah / Akhrinta, Q Comp
Emayl:

Heidi Bunde

Cinwaannada: Macallinka Muusikada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyada: Muusikada
Emayl:

Katie Burgum

Cinwaannada: Macallinka Dadka waaweyn iyo Dhallinyarada, Macallinka Dadka waaweyn iyo Dhallinyarada, Macallinka Dadka waaweyn iyo Dhallinyarada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Dugsiga Dhexe West
Emayl:

Jose Cabrera

Cinwaannada: Madaxa Hayaha
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyaha: Dhismooyinka iyo Dhismooyinka
Emayl:

Maryan Callahan

Cinwaannada: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah, Macallinka Aqrinta Wilson
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Xirfadaha Aasaasiga ah / Akhrinta, Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Carol Carlson

Cinwaannada: Macallinka Muusikada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyada: Muusikada
Emayl:

Eugenia Cegla

Cinwaanada: Macalinka Sayniska
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxaha: Sayniska
Emayl:

David Chesin

Cinwaannada: Mas'uulka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyaha: Dhismooyinka iyo Dhismooyinka
Emayl:

Daniel Chies

Cinwaannada: Macallinka Fasalka 6aad, Sayniska kumbuyuutarka, Lataliyaha Aqoonta
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Xisaabaadka, dugsiga hoose, waxbarashada bulshada, Tech Ed, Co - Curricular
Emayl:

Thomas Condon

Cinwaannada: Fasalka 6aad Macallin
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Morgan Cronin

Cinwaannada: Macallinka Xisaabta, Lataliyaha Lahadalka, Macallinka Xisaabaadka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Xisaabaadka, Co - Curricular
Emayl:

Michael Cutshall

Cinwaanada: Tababarida Macalinka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Heerka Sare, Minnetonka Middle East East, Minnetonka Middle School West
Waaxaha: Sayniska, Q Comp
Emayl:

Lilian Dang

Cinwaannada: Macallinka Barashada Shiinaha, Fasalka 6aad ee Macallinka Imtixaanka Shiinaha
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka East, Minnetonka Dugsiga Dhexe West
Qeybaha: Hoose, Afka Aduunka
Emayl:

Emma De Santiago

Cinwaanada: Macalin Isbaanish Isbaanish ah
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyaha: Luqadda Adduunka
Emayl:

Sheila Deak

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Neil Dejewski

Cinwaanada: Lataliyaha iskuulka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxaha: Tilmaanta & La-talinta
Emayl:

Erin Dickie

Cinwaannada: Macallinka Xisaabaadka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Xisaabaadka
Emayl:

Meredith Dommer

Cinwaannada: Para Special Education Para, Supervisory Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Dugsiga Dhexe West
Emayl:

Lana Dulqaad

Cinwaannada: Caawiye kariye
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqada

Jacalyn Drury

Cinwaannada: Barteha Afka Ingiriisiga Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka East, Minnetonka Dugsiga Dhexe West
Qeybaha: Dugsi Sare, Dugsiga Dhexe West
Emayl:

Katherine Duncan

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Jody Eischens

Cinwaannada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Dugsiga Dhexe West
Emayl:

Dave Eisenmann

Cinwaanada: Agaasimaha Teknolojiyada Waxbarista, Isboortiga Wiilasha Asst, Tareenka & Field-Boys-Assistant
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West, Xarunta Adeegga Degmada
Waaxyaha: Waxbaridda & Waxbarista, Tababbarayaasha, Tababaraha 764, Tababaraha 898, Tababaraha 899, Tababaraha 975, Tababaraha 977, Tababaraha 979, Tababaraha 983, Tababaraha 987
Emayl:

Mitchell Elvebak

Cinwaanada: Macalinka Sayniska
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxaha: Sayniska
Emayl:

Rebecca Engstrom

Cinwaannada: Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyaha: Farshaxanka luqadda
Emayl:

Daniel Ericksen

Cinwaannada: Macallinka Orchestra, Macallinka Quickstart Band / Orchestra Inst, Macallinka Tacliinta Muusikada
Goobaha: Bariga Dhexe Iskuulka Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Muusikada
Emayl:

Wondu Ewnetu

Cinwaannada: Mas'uulka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Minnetonka West
Waaxyaha: Dhismooyinka iyo Dhismooyinka
Emayl:

Elizabeth Farnum

Cinwaannada: Shahaadada Asha, Macallinka Hadalka
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Sare ee Iskuulada, Minnetonka Dugsiga Dhexe West
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Clinton Fenner

Cinwaannada: Tababarida Macallinka ee Macallinka, Tababbarka Macallimiinta Macallinka, Tababaridda Macallimiinta
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West, Xarunta Adeegga Degmada
Waaxaha: Science, Q Comp, Coach 778, Coach 920, Coach 921, Coach 975, Coach 977, Coach 979, Coach 987
Emayl:

Jason Fenske

Cinwaannada: Dabaasha / Phy Ed Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Dugsiga Dhexe West
Emayl:

Jenny Feuerborn

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Baadheyaasha, Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Ka Saar Dugsiga Hoose ee Springs, Minnetonka Dugsiga Dhexe West
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Dugsiga Dhexe West

Mendy Franzini

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Rebecca Freeman

Cinwaanada: Macalinka Fasalka 6, Macalinka Farshaxanka, Fasalka 6 Macalin
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Dugsiga Hoose, Farshaxanka Luuqada, Co - Curricular
Emayl:

Jennifer Furness

Cinwaannada: Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyaha: Farshaxanka luqadda
Emayl:

Wilhelmine Gallagher

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Minnetonka West
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Alexa Geyer

Cinwaannada: ELT Macallin (Macallinka Luqadda Ingiriisiga), Macallinka RTI (Resp To Interv)
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Minnetonka West
Qeybaha: Dugsiga Hoose, Farshaxanka Luqadda
Emayl:

Peggy Glaccum

Cinwaannada: Macallinka Xisaabaadka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Xisaabaadka
Emayl:

Mark Glodoski

Cinwaanada: Supervisory Para, Para Support Student Student Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Dugsiga Dhexe West
Emayl:
mmw