Buugga Shaqaalaha

1 2 3 4 > muujinaya 1 - 50 ka mid ah 198 xubnood

Laurelle Adkins

Cinwaanada: Tababbarka Qaansada, Macallinka Farshaxanka Luqadda, Macallinka Dhexdhexaadinta Isbaanishka
Goobaha: Minnetonka Middle School West, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Luqadda Adduunka, Waxbarashada Bulshada, Farshaxanka Luuqadda, Manhajka
Email:

Kaylene Alexander

Cinwaanada: Macallinka Fasalka 6aad, Volleyball Asst Coach, Macallinka Sayniska
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyada: Dugsiga Hoose, Sayniska, Tababaraha 977, Tababaraha 983, Tababaraha 987, Tababaraha 991, Tababaraha 992, Tababaraha 994
Email:

Christa Anderson

Cinwaanada: Riwaayadaha-Fall Musical Asst, Riwaayada-Guga Musical Asst (40%)
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Manhajka
Email:

Mary Anderson

Cinwaanada: Caawiye Cunto
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Adeegyada nafaqada
Email:

Danielle Arnold

Cinwaanada: Barashada Waxbarashada Gaarka ah, Barashada Shaybaarka / ADHD Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeed
Email:

Beth Arps

Cinwaanada: Gabdhaha Tennis-ka Asst Coach, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyada: Dugsiga Sare, Tababaraha 987, Tababaraha 989, Tababaraha 991, Tababaraha 992, Tababaraha 994
Email:

Jodi Aydt

Cinwaanada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeed
Email:

Michael Barger

Cinwaanada: Macalinka Cilmiga Bulshada
Goobaha: Minnetonka Middle School East, Minnetonka Middle School West
Waaxyaha: Cilmiga Bulshada
Email:

Alex Barker

Cinwaanada: Macalinka Xisaabta
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Xisaabta
Email:

Meghan Becker

Cinwaanada: Macalinka Waxbarshada Gaarka ah, Madaxa Wiilasha iskutallaabta, Macalinka Akhriska ee Wilson
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Xirfadaha / Akhriska Aasaasiga ah, Adeegyada Taakulaynta Ardayda, Tababaraha 809, Tababaraha 969, Tababaraha 975, Tababaraha 977, Tababaraha 979, Tababaraha 983, Tababaraha 987, Tababaraha 989, Tababaraha 991, Tababaraha 992, Tababaraha 994
Email:

Demi Berg

Cinwaanada: Macalinka Cilmiga Bulshada, Fasalka 6 Macalin
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Cilmiga Bulshada
Email:

Kyle Berlin

Cinwaanada: Macalinka Xisaabta
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Xisaabta
Email:

Benjamin Bevis

Cinwaanada: CC Skiing Boys-Assistant
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyo: Tababar 990, Tababar 994
Email:

Kari Binning

Cinwaanada: Ingiriisiga Oo Ah Macallinka Labaad Ee Labaad
Goobaha: Groveland Elementary, Minnewashta Elementary, Minnetonka Middle School West
Waaxyaha: Esl
Email:

Peter Bjorlin

Cinwaanada: Tababaraha Madaxa Laliska
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyada: Tababaraha 974, Tababaraha 977, Tababaraha 979, Tababaraha 983, Tababaraha 987, Tababaraha 991, Tababaraha 992, Tababaraha 994
Email:

Erin Brown

Cinwaanada: Shaqaalaha Bulshada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:

Heidi Bunde

Cinwaanada: Macallinka Muusikada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Muusig
Email:

Katie Burgum

Cinwaanada: Barashada Waxbarashada Gaarka ah, Barbaarka Dadka Waaweyn iyo Dhallinyarada, Barashada Shaybaarka / ADHD Para
Goobaha: Minnetonka Middle School West, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Beesha, Dugsiga Dhexe Galbeed
Email:

Mary Callahan

Cinwaanada: Macalinka Waxbarshada Gaarka ah, Macalinka Akhriska ee Wilson
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Xirfadaha / Akhriska Aasaasiga ah, Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:

Carol Carlson

Cinwaanada: Macallinka Muusikada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Muusig
Email:

Carrie Carns

Cinwaanada: Bartaha Luqadda Ingiriisiga Para
Goobaha: Minnetonka Middle School East, Minnetonka Middle School West
Waaxyaha: Dugsiga Sare, Dugsiga Dhexe Galbeed
Email:

Eugenia Cegla

Cinwaanada: Macalinka sayniska
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Sayniska
Email:

David Chesin

Cinwaanada: Xannaaneeyaha
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Minnewashta, Dugsiga Dhexe Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Dhismooyinka iyo Saldhigyada
Email:

Daniel Chies

Cinwaanada: Macallinka Fasalka 6aad, Cilmiga Kombuyuutarka, La-Taliyaha Bowl La Taliyaha
Goobaha: Minnetonka Middle School West, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Xisaabta, Dugsiga Hoose, Waxbarashada Bulshada, Tech Ed, Co - Manhajka
Email:

Thomas Condon

Cinwaanada: Fasalka 6aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Morgan Cronin

Cinwaanada: La Taliyaha Hadalka, La Taliyaha Kooxda Xisaabta, Macalinka Xisaabta
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Xisaabta, Iskuulka - Manhajka
Email:

Michael Cutshall

Cinwaanada: Tababaraha Tababbarka Macallinka
Goobaha: Minnetonka High School, Clear Springs Elementary, Scenic Heights Elementary, Minnetonka Middle East East, Minnetonka Middle School West
Waaxyaha: Sayniska, Q Comp
Email:

Megan Dale

Cinwaanada: Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeed
Email:

Lilian Dang

Cinwaanada: Fasalka 6aad Macallinka Imm ee Shiinaha, Macallinka Quusitaanka Shiinaha
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Luqadda Adduunka
Email:

Emma De Santiago

Cinwaanada: Macalinka Isbayniska Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Luqadda Adduunka
Email:

Neil Dejewski

Cinwaanada: La Taliyaha Iskuulka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Hanuuninta & La-talinta
Email:

Paul Delmain

Cinwaanada: Barashada Cilmiga Bulshada Macallinka Imtixaanka Shiinaha
Goobaha: Minnetonka Middle School East, Minnetonka Middle School West
Waaxyaha: Cilmiga Bulshada
Email:

Erin Dickie

Cinwaanada: Macalinka Xisaabta
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Xisaabta
Email:

Meredith Dommer

Cinwaanada: Barashada Gaarka ah ee Para, Kormeerka Kormeeraha
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeed
Email:

Lana Doughty

Cinwaanada: Kalkaaliyaha Caawiyaha, Kormeerka Kormeeraha
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka, Adeegyada Nafaqada
Email:

Katherine Duncan

Cinwaannada: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:

Jody Eischens

Cinwaanada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeed
Email:

Dave Eisenmann

Cinwaanada: Wiilasha iskutallaabta ah ee Asst, Agaasimaha Tiknoolajiyada Waxbarista, Raadinta & Field-Wiilasha-Kaaliyaha
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed, Xarunta Adeegga Degmada
Waaxyaha: Barista iyo Barashada, Tababarayaasha, Tababaraha 764, Tababaraha 898, Tababaraha 899, Tababaraha 975, Tababaraha 977, Tababaraha 979, Tababaraha 983, Tababaraha 987, Tababaraha 989, Tababaraha 991, Tababaraha 992, Tababaraha 994
Email:

Mitchell Elvebak

Cinwaanada: Macalinka sayniska
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Sayniska
Email:

Rebecca Engstrom

Cinwaanada: Macalinka Fanka Luuqada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Farshaxanka Luuqadda
Email:

Daniel Ericksen

Cinwaannada: Macallinka Akadeemiyadda Muusikada, Quickstart Band / Orchestra Inst, Macallinka Orchestra
Goobaha: Minnetonka Middle School East, Minnetonka Middle School West, Xarunta Waxbarshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Muusikada
Email:

Wondu Ewnetu

Cinwaanada: Xannaaneeyaha
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Dhismooyinka iyo Saldhigyada
Email:

Elizabeth Farnum

Cinwaanada: Shahaadada Caasha, Macallinka Hadalka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Groveland Elementary, Scenic Heights Elementary, Minnetonka Middle School West
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:

Clinton Fenner

Cinwaanada: Gabdhaha Tennis-ka Asst Coach, Tababaraha Tababbarka Macallinka, Tababaraha Tababbarka Macallinka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Minnewashta, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka, Xarunta Adeegga Degmada
Waaxyada: Sayniska, Q Comp, Tababaraha 778, Tababaraha 920, Tababaraha 921, Tababaraha 975, Tababaraha 977, Tababaraha 979, Tababaraha 987, Tababaraha 989, Tababaraha 994
Email:

Jason Fenske

Cinwaanada: Dabaasha / Phy Ed Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeed
Email:

Jenny Feuerborn

Cinwaanada: Kormeeraha Para, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Clear Springs Elementary, Minnetonka Middle School West
Waaxyaha: Waxbarashada Beesha, Dugsiga Dhexe Galbeed
Email:

Anne Fligge

Cinwaanada: Kalkaaliye caafimaad
Goobaha: Minnetonka High School, Minnetonka Middle School East, Minnetonka Middle School West
Waaxyaha: Kalkaaliye caafimaad
Email:

Rebecca Freeman

Cinwaanada: Macalinka Farshaxanka Luuqada, Lataliyaha Hadalka, Fasalka 6 Macalin
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Farshaxanka Luuqadda, Manhajka
Email:

Jennifer Furness

Cinwaanada: Macalinka Fanka Luuqada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Farshaxanka Luuqadda
Email:

Wilhelmine Gallagher

Cinwaannada: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:
mmw