Wanaaggu Wuu Taageeraa

Dugsiga Degmada Minnetonka

Taageerada ladnaanta ee Shaqaalaha

Waxaa hubaal ah inaan ku noolnahay waqtiyo aan horay loo arag. Cadaadiska ayaa u batay si aan hore loo arag, waxaana shaki la'aan shaqaalaha degmada Minnetonka ay hadda leeyihiin cadaadis dheeraad ah oo ka imaanaya guriga, shaqada iyo bulshada weyn oo iyaga hoos u dhigaya. Mararka qaarkood, haysashada garab aad ku tiirsato waxay kaa caawin kartaa inaad dhex marto dhammaan dhibaatooyinkan! Fadlan ogow in degmadu ay ku siiso qaar ka mid ah agabyada muhiimka ah inta lagu jiro wakhtiga baahidaada:

  • Qorshaha Caawinta Shaqaalaha - Dhammaan shaqaalaha, hadday yihiin kuwa buuxa ama wakhti dhiman waxay ka faa'iidaysan karaan la-talinta iyo adeegyada kale adeeg bixiyahayaga, VITAL WorkLife. Adeegyada MUHIIMKA ah waxa ka mid ah saddex kalfadhi oo la-talin ah oo kharash la'aan ah shaqaalaheedu waxay u gudbin doonaan shaqaalaha degmada dhakhaatiirta kale ee uu caymiskooda caafimaad daboolo. 
  •  Barnaamijka Caymiska Caafimaadka -Shaqaalaha qaata ikhtiyaarrada caymiska caafimaadka degmada waxay ka raadsan karaan la-talin iyo kaalmo kale HealthPartners. HealthPartners waxay leedahay koox u go'an si ay u caawiyaan dadka ka shaqeeya su'aalaha caafimaadka dabeecadda ee adag. Navigatorskeeda Caafimaadka Dhaqanka waxaa lagala xiriiri karaa 1-(888)-638-8787.
    • Qiimaha booqashada lataliyayaasha caymisku waa kala duwan yahay, iyadoo ku xidhan xirmada caafimaadka ee aad dooratay. Caymiska wadajirka ah iyo/ama wada-bixinta booqasho-booqasho ayaa laga yaabaa in lagu dabaqo. Ma jiro wax xaddidan oo ku saabsan tirada booqashooyinka aad u baahan karto.
    • Haddii aadan ahayn ka qaybqaatayaasha Caymiska Caafimaadka ee Dugsiyada Minnetonka, laakiin lagu daboolay meelo kale, waxay u badan tahay inaad ku yeelan doonto faa'iidooyin la mid ah qorshahaaga. Fadlan la tasho maamulaha qorshahaaga si aad wax badan uga barato. 
  • Khayraadka Fayo-qabka - Waxa jira liis aad u ballaadhan oo qoysaska degmada ah oo ku jira boggaga Adeegyada Taageerada Ardayga, shaqaaluhuna way ka faa'iidaysan karaan macluumaadkan, sidoo kale. 
  • Wixii ka dambeeya Aasaaska - Casharrada Nolosha ee Macallinka iyo Macallinka Xirfadlaha ah - Fiiri fiidiyowyadan si aad u hesho qaar ka mid ah talooyin degdeg ah oo ku saabsan socodka waqtiyada walaaca. Kathy Larson waa macalimad degmadeena, taas oo haysata shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo shahaadada qalin-jabinta ee cilmi-nafsiga iyo waxbarashada dugsiga hoose. Iyadu waa macallimad shahaadad haysatay, iyo sidoo kale xirfadle shahaado haysta, dhalinyaro, waalid, iyo tababare qoys waxayna halkan u joogtaa inay ku caawiso!