Dhacdooyinka PTA

carruurta fasalka

Scenic Heights PTA waxay u shaqeysaa si adag si ay ugu adeegto dugsigeena, ardaydeena iyo qoysaskeena. Sannad kasta waxaanu qoysaskeena u helnaa dhacdooyin kala duwan si ay uga qaybgalaan, uga qaybgalaan iyo/ama uga qayb-qaataan dhaqaale ahaan ama hal-abuur ahaanba.

Heights muuqaal leh PTA

2021-2022

 • Sebtembar 8: Maalinta 1aad ee Dugsiga (Fasalada 1-5)
 • Sebtembar 10: Maalinta 1aad ee Dugsiga (K)
 • Sebtembar 21: Kulanka PTA 6:45 galabnimo (taariikhda isbeddelka)
 • Sebtembar 23: Maalinta aragga, maqalka iyo sawirka (v)
 • Sebtembar 29: Ciyaarta madadaalada ah
 • Oktoobar 8: Dhacdada Runta Madadaalada (v)
 • Oktoobar 13-15: Bandhiga Buugaagta (v)
 • Noofambar 5: Bandhiga Hibada 6:30 galabnimo (v)
 • Noofambar 30: Kulanka PTA 6:45 galabnimo

Nagala soo xidhiidh: presidentshepta@gmail.com

Halkan iska diiwaan geli si aad tabaruc ugu noqoto:
https://scenicheightspta.membership toolkit.com/home

 • Jan. 28: Carnival iyo Aamusnaanta Xaraashka 5:30 galabnimo (v)
 • Febraayo 22: Kulanka PTA 6:45 galabnimo (v)
 • Maarso 12: Xisbiga Waalidka ee Heights (v)
 • Abriil 26: Kulanka PTA 6:45 galabnimo
 • May 3: Soo dhawaynta Iskaa wax u qabso ee PTA
 • May (TBD): Todobaadka Dhaqanka Adduunka (v)
 • Juun 2-3 & 6: Bandhiga Buugaagta (v)
 • Juun 6: Duulidda Guga 5 galabnimo (v)

(v) = tabaruceyaal loo baahan yahay

Dhammaan waalidiinta iyo dadka ardayda masuulka ka ah waxaa lagu martiqaadayaa inay ka soo qaybgalaan shirarka PTA. Uma baahnid inaad xubin noqoto si aad uga qaybgasho, laakiin waxaad u baahan tahay inaad noqoto xubin si aad u codayso.