Kooxda Task Force ee xarumaha

Mid ka mid ah yoolalka Guddiga Dugsiga Minnetonka ee degmada dugsi waa in la hubiyo heerka ugu sarreeya ee hoggaanka iyo taageerada ururka. Xaqiijinta in tas-hiilaadka degmadu ay buuxiyaan baahiyaha hadda iyo mustaqbalka ee ardayda waa qayb ka mid ah yoolkan. Si taas loo dhammeeyo, degmadu waxay abuurtay Guddi Hawleedka Waxbarasho ee Xarumaha Abriil 2024.

Degmadu waxay codsatay codsiyo wakiillo ka kala socda bulshada dugsiga iyo bulshada deegaanka si ay ugu adeegaan Kooxda Hawsha. Laga bilaabo badhtamaha Abriil, 2024 ilaa badhtamaha Oktoobar, 2024 (oo ay ku jiraan bilaha xagaaga), Kooxdan Hawl-wadeenku waxay kormeeri doonaan oo ay dib u eegi doonaan dugsi kasta iyo dhismo degmo. Shaqada Kooxda Hawsha waxa kale oo ka mid noqon doona in ay daraaseeyaan taariikhda iyo heerka xarun kasta, dib u eegis xogta sahanka ee daneeyayaasha muhiimka ah, iyo ka doodista soo jeedinta isbedelada ama kordhinta u ogolaanaysa tas-hiilaadka in ay si fiican u taageeraan baahida waxbarasho ee ardayda hadda iyo mustaqbalka. 

Halkaa, Kooxda Hawsha waxa ay soo saari doontaa talooyinka guddiga dugsiga si ay dib ugu eegaan si ay u caawiyaan guddiga in ay go'aan ka gaaraan in tallaabooyinka mustaqbalka la dammaanad qaadayo si loo hubiyo in tas-hiilaadka degmadu ay taageeri karaan horumarinta barnaamijyada waxbarida ee ardayda Dugsiyada Minnetonka mustaqbalka fog.

Jadwalka waqtiga

Guddi hawleedku waxay si joogto ah u kulmi doonaan inta u dhaxaysa badhtamaha Abriil iyo Disembar ee 2024, halkaas oo ay booqan doonaan dhammaan sagaalka dugsi ee degmada iyo dhismaha Waxbarashada Beesha Minnetonka. 

Ka-qaybgalka Bulshada

Degmadu waxay raadisay wakiilo ka kala socda bulshada dugsiga iyo beesha la deggan yahay si ay ugu adeegaan Kooxda Hawsha.

Dhammaan xubnaha bulshada ee Dugsiyada Minnetonka (waalidiinta, ardayda, qalin-jabiyayaasha, macalimiinta, shaqaalaha, dadka deegaanka, iwm.) waa lagu soo dhawaynayaa inay fikradahooda la wadaagaan Kooxda Hawl-galka Tas-hiilaadka iyaga oo u soo diraya email Communications@minnetonkaschools.org .