Xafiiska Bursar

Dugsiga Sare ee Minnetonka Xafiiska Bursar wuxuu ku yaal meel ka soo horjeeda Xafiiska Hawlaha.

Kharashyada koorsada, ganaaxyada baarkinka, oggolaanshaha baarkinka, caymiska iPadka, iyo ganaaxyada iPadka waxaa laga yaabaa in lagu bixiyo qaybta Maareynta Kharashka ee Helitaanka Qoyska ee Skyward.

Mar kasta oo ay suurtogal tahay, waxaanu diyaarin doonaa waxyaabo badan oo lagu bixinayo Maaraynta Kharashka. Tani waxay u ogolaan doontaa qoysaska inay si fudud u bixiyaan lacagahan oo ay la socdaan lacagaha akoontiga qadada hal wax kala iibsi.

Safarrada dibadda iyo waxyaabo kale oo kala duwan ayaa laga yaabaa in wali laga heli karo dukaanka internetka ee Webka inta aan sii wadeyno u gudubka Maareynta Kharashka. Haddii kharashka aad u baahan tahay inaad bixiso aanay ku jirin Maaraynta Khidmadaha, fadlan hubi dukaankayaga internetka.

Lacagaha lagu Maareeyo Kharashka:

  1. Gal My SSO adiga oo wata waraaqaha aqoonsiga gelitaanka waalidka
  2. Guji Skyward
  3. Guji Maamulka Lacagta
  4. Guji Lacag Bixin (Xitaa haddii aysan jirin Hadhaaga aan La Bixin, waxaa jiri kara Khidmadaha Ikhtiyaarka ah ee diyaar u ah in la doorto oo la bixiyo)
  5. Buuxi lacagta adoo isticmaalaya akoonkaaga RevTrak

Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan samaynta lacag-bixinta onlaynka ah, fadlan u soo dir Kris Fasnacht at bursar@minnetonkaschools.org ama wac 952-401-5827.

dhismaha MHS

Saacadaha Xafiiska

  • Waxaan furannahay 7 subaxnimo ilaa 3 galabnimo . maalmaha dugsiga ilaa ogeysiis dambe.
  • Meel dhigaal ah oo sugan ayaa la heli karaa marka xafiiska la xiro.

Xiriir

Todd Mangelsen
bursar @minnetonkaschools.org
952-401-5827