Xafiiska Iskuulka

Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West, fasallada 6-8, wuxuu ku yaal Excelsior, Minnesota. Waxaan ka mid nahay Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka Degmada # 276. Degmadu waxay u adeegtaa bulshada Minnetonka, Chanhassen, Deephaven, Eden Prairie, Excelsior, Greenwood, Shorewood, Tonka Bay, Victoria iyo Woodland. Waxaan sidoo kale ku soo dhaweyneynaa ardayda diiwaangelinta furan.


Soo-dejinta iyo soo-qaadista

Fadlan dib u eeg si baarkinkeenu u ahaado mid ammaan ah oo hufan. Noqo mid ixtiraam u leh kuwa kale oo xusuusnow in baarkinka dugsigu yahay meesha loogu talagalay soo qaadista / dhigista ee MMW, maaha xaafadaha ku hareeraysan. Waxaan ka helnay fariimo dariskeena ah in waalidiinta ay ka qaadayeen ardaydooda meelo aan loogu talagalin soo qaadista. Fadlan la soco haddii aad sidaas sameysid, waxaa laga yaabaa in tikidhkiisa uu bixiyo Sheriff Degmada Carver. Waad ku mahadsantahay wada shaqeyntaada.

Meesha Baaburka MMW

mmw

Saacadaha Dugsiga

Saacadaha Ardayga: 9:15 am-3: 55 pm
Saacadaha Xafiiska: 8 am-4: 30 pm


Lambarada taleefanka

Maqnaanshaha: 952-401-5310
Xafiiska Caafimaadka: 952-401-5318
Xafiiska Weyn: 952-401-5300


Lambarka Fakiska

Tilmaamaha / Codsiga Diiwaanada Ardayda:
Fakis 952-401-5350

Dugsiga Dhexe Minnetonka Galbeed
6421 Hazeltine Blvd.
Excelsior, MN 55331

Wax dheeri ah baro