Xafiiska Dugsiga

Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka, fasalada 6-8, wuxuu ku yaalaa Excelsior, Minnesota. Waxaan nahay qayb ka mid ah Dugsiga Dadweynaha ee Minnetonka #276. Degmadu waxay u adeegtaa bulshooyinka Minnetonka, Chanhassen, Deephaven, Eden Prairie, Excelsior, Greenwood, Shorewood, Tonka Bay, Victoria iyo Woodland. Waxaan sidoo kale ku soo dhaweyneynaa ardayda diiwaangelinta furan.


Soo-dejin iyo soo qaadis

Fadlan dib u eeg si ay baarkinkeena u ahaato mid badbaado leh oo hufan. Ixtiraam dadka kale oo xusuusnow in goobta baarkinka dugsigu ay tahay meesha loo qoondeeyay ka qaadis/ka-dhigid ee MMW, ee maaha xaafadaha ku xeeran. Waxa aanu helnay farriimo dariskeena ah oo sheegaya in waalidiintu ay ardaydooda ka soo kaxaysanayeen meelo aan loogu talagalin in laga soo qaado. Fadlan la soco in haddii aad sameyso, laga yaabo in uu tigidh ku siiyo Carver County Sheriff. Waad ku mahadsan tahay wada shaqayntiina.

Meesha Baarkinka MMW

mmw

Saacadaha Dugsiga

Saacadaha Ardayga: 9:15 subaxnimo-3:55 galabnimo
Saacadaha shaqada: 8 subaxnimo-4:30 galabnimo


Nambarada Telefoonka

Maqnaanshaha: 952-401-5310
Xafiiska Caafimaadka: 952-401-5318
Xafiiska Guud: 952-401-5300


Lambarka Fakiska

Tilmaanta/Codsiga Diiwaanada Ardayga:
Fakis 952-401-5350

Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
6421 Hazeltine Blvd.
Excelsior, MN 55331

Wax dheeri ah baro