Maamuus Waxbarasho

Shuruudaha meelaynta koorsooyinka sharafta


Abaalmarinta Madaxweynaha ee Heerka Sare ee Waxbarashada

Abaalmarinta Madaxweynaha ee heer sare ee Waxbarasho waxa uu ku maamuusay ardaydii fasalka 8-aad oo ku mutaystay guul iyo dedaal. Barnaamijku wuxuu siiya aqoonsiga shakhsiga ah ee Madaxweynaha Maraykanka iyo Xoghayaha Waxbarashada ee Maraykanka ardayda dadaalka muuqda ee u suurtageliyay inay la kulmaan heerar heer sare ah oo adag.

Si uu xaq ugu yeesho, ardaydu waa inay buuxiyaan shuruudaha, oo ay ku jiraan celceliska buundada iyo waxqabadka imtixaanada gobolka.

  1. Celceliska Dhibcaha Heerka: Ardaydu waa inay kasbadaan celceliska buundada 3.5 ee cabirka 4.0. Marka la xisaabinayo celceliska dhibcaha wadarta guud, dhammaan sannadaha dugsiga dhexe waa in lagu daraa ilaa simistarka dayrta ee fasalka 8aad.
  2. Imtixaanada Gobolka iyo Imtixaanada Kasbashada Qaranka- Caadiyan: Guusha sare ee boqolleyda 90 ama ka badan ee MCA xagga akhriska ama xisaabta.

Ardayda ku kasbatay Abaalmarinta Madaxweynaha ee Heerarka Waxbarasho waxa lagu aqoonsanayaa munaasibad quraac ah oo ka dhacda dugsigooda bisha May. Waalidiinta waxaa lagu martiqaadayaa inay ka soo qaybgalaan.

mmw

xiriir

La xidhiidh la taliyaha dugsiga dhexe si aad ugala hadasho koorsooyinka sharafta iyo meelaynta.

MME
952-401-5200

MMW
952-401-5300

Wax dheeri ah baro

Kulanka Waalidka ee Meelaynta Ardayga