Maamuusta Aqoonta

Shuruudaha meelaynta koorsooyinka sharafta leh


Abaalmarinta Madaxweynaha ee Hormarinta Waxbarashada

Abaalmarinta Madaxweynaha ee heer sare ee tacliinta ayaa lagu sharfaa ardayda fasalka 8-aad hanashada iyo dadaalka ay muujiyeen. Barnaamijku wuxuu siiyaa aqoonsi shaqsiyeed Madaxweynaha Mareykanka iyo Xoghayaha Waxbarashada Mareykanka ardaydaas dadaalkooda muuqda wuxuu u suurta geliyay inay la kulmaan heerar adag oo heer sare ah.

Si aad ugu qalanto, ardaydu waa inay buuxiyaan shuruudaha, oo ay kujiraan celceliska dhibcaha darajada iyo waxqabadka imtixaanada gobolka.

  1. Celceliska dhibcaha dhibcaha: Ardaydu waa inay kasbadaan celcelis dhibco darajo ah 3.5 oo ah miisaanka 4.0. Marka la xisaabinayo celceliska dhibcaha dhibcaha, dhammaan sannadaha dugsiga dhexe waa in lagu daraa illaa simistarka dayrta ee fasalka 8aad.
  2. Imtixaanada Gobolka iyo Imtixaanada Gaarka ah ee Heer Qaran ee Caadiga ah: Guul sare oo ah boqolkiiba 90 ama ka sareysa MCA ee akhriska ama xisaabta.

Ardayda kasbata Abaalmarinta Madaxweynaha ee Heerka Sare ee Waxbarashada waxaa lagu aqoonsadaa munaasabad quraac ah oo ka dhacda dugsigooda May. Waalidiinta waxaa lagu casuumay inay ka soo qeyb galaan.

mmw

xiriir

La xiriir la-taliyahaaga hagidda dugsiga dhexe si aad ugala hadasho koorsooyinka sharfidda iyo meelaynta.

MME
952-401-5200

MMW
952-401-5300

Wax dheeri ah baro

Fiidiyowga Kulanka Waalidka ee Meelaynta Ardayda