Yoolalka Golaha 2020

Golaha Iskuulka Minnetonka wuxuu leeyahay himilo heer heer caalami ah, heer sare oo ku saleysan ubadka. Guddigu waxaa ka go'an inay hubiyaan heerka ugu sarreeya ee ardayda iyo inay noqdaan mas'uul wakiileed mas'uul ka ah ilaha degmada.

Sanad kasta Guddigu wuxuu qaadaa ujeedooyin gaar ah si loo hubiyo heerka ugu sarreeya ee waxbarashadda degmada. Yoolalka soosocda ee soo socda waxaa la qaatay sanad dugsiyeedka 2020-21: