Yoolalka 2020-21

Golaha Dugsiga ee Minnetonka wuxuu leeyahay aragti heer caalami ah, heer sare ah oo ilmo-ku-saleysan. Guddigu waxaa ka go'an inuu hubiyo heer sare ee ku-guuleysiga ardayda iyo inuu noqdo mas'uul mas'uul ka ah ilaha degmada.

Sannad kasta Guddigu wuxuu qaataa himilooyin gaar ah si loo hubiyo heer sare ee waxbarasho heer sare ah ee Degmada. Himilooyinka soo socda ee Golaha ayaa loo ansaxiyay sanad dugsiyeedka 2020-21: