Barte Ingiriisiga (EL)

Barnaamijka Barashada Ingiriisiga

Degmadda Iskuulka Minnetonka wuxuu bixiyaa barnaamij waxbarasho si loo daboolo baahiyaha ardayda Barteyaalka Af Ingiriisiga ee fasalada K-12. Barnaamijkani wuxuu ka hadlayaa laba qaybood: barashada luqadda iyo hagaajinta dhaqanka.

Barnaamijka Barteha Af Ingiriisiga (EL) waxaa mararka qaarkood loo yaqaannaa Barnaamijka Baro Ingiriisiga ama Ingiriisiga oo ah Barnaamijka Luuqada Labaad. Luuqadu waa aalad muhiim u ah wada xiriirka iyo buuxinta baahiyaha waxbarasho iyo shaqsiyeed. Shaqaalaha waaxda EL waxay kobciyaan faham macno leh ee Ingiriisiga Mareykanka iyo ixtiraamka dhammaan luqadaha iyo dhaqamada iyagoo fududeynaya fasalka iyo guusha shaqsiyeed.

Hadafkeenu waa inaan bixinno khibradaha waxbarasho ee ku habboon ee arday kasta oo EL ah iyadoo tixgelin la siinayo arday kasta heerka luqadda koowaad, awooda Ingiriisiga xagga cilmiga iyo bulshada, iyo u diyaarsanaanta dugsiga.

Barnaamijka EL ee 'Minnetonka' EL wuxuu leeyahay barnaamijka Waxbaridda Luqadda Luqadda (LIEP) kaas oo la heli karo markii la codsado.

Minnetonka EL goob joog ah

  • Ku dhawaad 180 arday oo balaaran degmada (100 hoose, 80 dugsi sare).
  • Ardayda waxay ka yimaadaan guryo ku hadla in kabadan 40 luqadood oo kala duwan.
  • Luuqadaha ugu sareeya ee aan ahayn Ingiriisiga ee Minnetonka waxaa ka mid ah: Isbaanish, Shiine, Ruush, Soomaali, Kamboodiya (Khmer) iyo Carabi.

Kheyraadka EL


Xiriir

Christine Breen
Agaasimaha Fulinta ee Waxbarshada Gaarka ah iyo EL christine.breen@minnetonkaschools.org
952-401-5036

Macallimiinta EL

Chelsea Jordan (Madaxa Waaxda)
Dugsiga Sare ee Minnetonka
chelsea.jordan@minnetonkaschools.org

Kristyn Roman
Dugsiga Sare ee Minnetonka
kristyn.roman@minnetonkaschools.org

Heather Daldoul
Nadiifi Springs Hoose iyo MCEC
heather.daldoul@minnetonkaschools.org

Maura Devanie
Dugsiga Hoose ee Deephaven
maura.devanie@minnetonkaschools.org

Jayna Rafferty
Dugsiga Hoose ee Excelsior
jayna.rafferty@minnetonkaschools.org

Morgan McAllister
Dugsiga Hoose ee Groveland iyo MME
morgan.mcallister@minnetonkaschools.org

Kari Binning
Dugsiga Hoose Minnewashta iyo MMW
kari.binning@minnetonkaschools.org

Tatyana Fridman
Dugsiga Hoose Heerka Sare
tatyana.fridman@minnetonkaschools.org

Xirfad-yaqaanada Degmadda

Makayla Bozoian
makayla.bleeker@minnetonkaschools.org

Debra Madow
debra.black@minnetonkaschools.org

Tami Brayedy
tami.braiedy@minnetonkaschools.org