Iskaa wax u qabso

Mutadawiciinta Minnewashta waxay sameeyaan farqi!

Soo hel fursado iskaa wax u qabso ah oo rogrogmi kara - fiidkii, sabtida iyo maalmaha shaqada - kuwaas oo ku habboon jadwalkaaga oo ka dhis bulsho dugsigeenna ah. Fiiri liiskayaga Guddiga PTO fursadaha jira.

Waxaan jecelnahay inaan kaa maqalno. La xidhiidh VCMinnewashta@gmail.com si aad u heshid doorka tabaruce ee riyadaada ama guji Jaantuska Ururka ee hoose si aad wax badan uga ogaato boos kasta.

Riix halkan si aad u aragto shaxda PTO Org.


Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno caawinta, taageerada iyo joogitaanka waalidiinteena mutadawiciinta ah. Si loo helo deegaan nabdoon, oo ay carruurtu yihiin mudnaantayada koowaad, waxaan u baahannahay inaan raacno hababka soo socda:

  • Nidaamka hubinta: Waa lagama maarmaan in dhammaan mutadawiciinta ku jira dhismaha ay soo galaan oo ay isticmaalaan calaamada booqde ee dugsigu bixiyo.
  • Qarsoodi: Barayaashu waxay aqoonsadaan muhiimada sirta. Qof kastaa wuxuu si aad ah ugu ammaansan yahay deegaan lagu ixtiraamo sirta ubadka iyo qoyska ubadka. Waxaan ka fileynaa isla ballanqaadka sirta ah ee naga caawiya nafteena.
ISKAA WAX U QABSO EE FASALKA DHEXDIISA

Waalidiinta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay iskaa wax u qabso ku sameeyaan fasalka carruurtooda. Macallimiintu waxay caadi ahaan heli doonaan fursadaha iskaa wax u qabso ee fasalka laga heli karo Habeenka Manhajka waxayna gudbin doonaan baahiyaha kale ee iskaa wax u qabso sanadka oo dhan.

FURSADAHA ISKAA WAX U QABSO - PTO

Waxaan leenahay dhaqan adag oo iskaa wax u qabso ah ee Dugsiga Hoose Minnewashta. Waalidiinta, dadka ardayda masuulka ka ah, iyo xubnaha qoyska ayaa ku lug leh dhinacyo badan oo waxbarashada caruurteena ah. Waxaan rajeyneynaa in waalid kasta uu heli karo ugu yaraan hal hab oo uu ku caawiyo sannad kasta. Dhammaan fursadaha iskaa wax u qabso ee PTO (oo leh sharraxaad) ayaa lagu dhejiyaa mareegahayaga bilowga sannad dugsiyeedka kasta. Waxaad heli kartaa oo aad isku qori kartaa fursadahan sanadka oo dhan. Kumbuyuutarrada ayaa lagu rakibay hoolka dugsiga inta lagu jiro Habeennada manhajka si aad u isticmaasho si aad isu diiwaangeliso, sidoo kale. Sannadka oo dhan, guddiyo kala duwan ayaa sidoo kale qaybin kara foomamka codsiga iskaa wax u qabso.

 

Habka hubinta asalka ah ee tabaruceyaasha

Si loo hubiyo badbaadada ardaydeena, waxaan u baahanahay in la eego taariikhda dembiyada ee soo socda:

  • Iskaa wax u qabso kasta oo la socda ardayda meel ka baxsan jaamacadda (tusaale ahaan, kormeerayaasha safarrada dibadda).
  • Iskaa wax u qabso kasta oo mas'uul ka ah la shaqaynta ardayda ee jaamacadda, laakiin aan hoos iman kormeerka macalin shati leh.

Baaritaanka taariikhda tabaruca uma baahna in la sameeyo sanad walba. Marka lagugu ansixiyo habkayaga hubinta taariikhda iskaa wax u qabso, waxaa laguu fasaxi doonaa inaad si iskaa wax u qabso ah mustaqbalka u gasho adoon mar kale marin nidaamka.

Si aad u weydiiso haddii aad hore u haysatay jeegaraynta taariikhda iskaa wax u qabso ee la nadiifiyay, fadlan kala xidhiidh xafiiska guud ama Khayraadka Shaqaalaha 952-401-5014.

Foomka hubinta asalka dembiilaha ee khadka tooska ah wuxuu kaaga baahan yahay inaad bixiso oggolaansho hubinta asalka dembi ee kala duwan:

  • Taariikhda Dambiga Galmada Qaranka: Waxay bixisaa jeeg diiwaanka dembiilaha galmoodka ee dhammaan 50 gobol iyo Degmada Columbia.
  • Dembiyada SuperSearch: Dembi-raadis 47 gobol iyo Degmada Columbia.
  • Raadraaca Lambarka Sooshal Sakuuritiga: Wuxuu bixiyaa magaca, naanaysiyada, taariikhda ciwaanka 10ka sano, iyo dhammaan lambarrada badbaadada bulshada ee la xidhiidha shakhsiga. Wuxuu xaqiijiyaa in nambarka badbaadada bulshada uu ansax yahay, uu bixiyo sanadka la soo saarayo oo uu gobolku soo saaray.

Baaritaanka taariikhda waxaa lagu sameyn doonaa kharashka degmada oo macluumaadka waxaa lagu ilaalin doonaa sir. Xubnaha shaqaalaha Ilaha Dadku waxay dib u eegi doonaan natiijada hubinta taariikh kasta. Haddii ay jiraan wax welwel ah oo ku saabsan natiijooyinka baaritaanka asalka, Shaqaalaha Shaqaalaha ayaa si toos ah ula xiriiri doona qofkaas 24-48 saacadood gudahood ka dib marka la helo natiijooyinka. Haddii aan lagugula soo xidhiidhin 48 saacadood gudahood ka dib markaad buuxiso foomka hubinta taariikhda, way caddahay inaad iskaa wax u qabso. Foomka khadka tooska ah waxaa ku jira ikhtiyaarka tabaruceyaasha si ay u codsadaan koobiga warbixintooda.

Waad ku mahadsan tahay wadashaqeyntaada inta aan sii wadeyno ilaalinta jawi waxbarasho oo badbaado leh oo ammaan ah ardaydeena.

Riix halkan si aad u dhammaystirto hubinta taariikhda iskaa wax u qabso

Fiiro gaar ah: Haddii aad tahay shaqaale hadda ka tirsan Dugsiyada Minnetonka, waxaa laguu oggolaaday inaad ka shaqeyso degmada, markaa uma baahnid inaad dhammaystirto baaritaanka taariikhda iskaa wax u qabso.

Ardayga bannaanka jooga ee fasaxa la jooga macalinka