La-talin

Ku soo dhawoow Waaxda La-talinta ee MHS!

Ka dhig Xafiiska La-talinta MHS meesha ugu horeysa ee aad si habsami leh ugu socoto Dugsiga Sare ee Minnetonka! Waxaan bixinaa hab la gaaryeelay oo firfircoon, oo ay ku jiraan koox yar iyo siminaaro heer-fasalka ah, iyo sidoo kale shirarka qorsheynta ee adiga iyo lataliyaha dugsigaaga.

Baro lataliyahaaga! Waxay kuu noqon doonaan dhegeyste weyn, lataliye fikir leh iyo u doode adiga!

Sida loola xidhiidho la-taliyahaaga


La kulan lataliyahaaga

Brad Burnham

Magacyada danbe
A-Brb
Brad Burnham

Sarah Seldon
 
Magacyada danbe

Sawirka Theresa Exenberger

Magacyada danbe
Df-Gn

Theresa Exenberger

Conor Maher


Magacyada danbe
Go-H

Conor Maher

Christina Taylor


Magacyada danbe
I-Lar

Christina Taylor

Cassie Klein

Magacyada danbe
Las-Moh
Cassie Klein

Monica Jones


Magacyada danbe
Moi-Pom
Monica Jones

Amanda Wavrin


Magacyada danbe
Pon-Schu

Amanda Wavrin

La-taliyaha MHS


Magacyada danbe
Schv-Tun

Kendra Olson

Sawirka David Bierly

Magacyada danbe
Tuo-Z

David Bierly

Norma Shanesy Gutierrez

La-taliyaha kulliyadda
Norma Gutierrez

Laura Herbst HeadshotIskuduwaha Waxbarashada Sare & Lataliyaha Musharaxa Dibloomada IB
Laura Herbst
Laura.Herbst@
minnetonkaschools.org

952-401-5897

Elizabeth Hummel

Shaqaale Bulsho
Elizabeth Hummel

elizabeth.hummel@
minnetonkaschools.org

952-401-5700

Shania Castillo

Khabiirka Horumarka Waxbarashada
Shania Castillo

shania.castillo@
minnetonkaschools.org

952-401-4051

Reno Gurley

Khabiirka Horumarka Waxbarashada
Reno Gurley

reno.gurley@
minnetonkaschools.org

952-401-4050

 Megan Durbin

Cilmi-nafsiga
Megan Durbin

megan.durbin@
minnetonkaschools.org

952-401-5825

Peg Hillbrand

Cilmi-nafsiga
Peg Hilbrands

peggy.hilbrands@
minnetonkaschools.org

952-401-5763

Jona Hirsch

Cilmi-nafsiga
Jona Hirsch

jonna.hirsch@
minnetonkaschools.org

952-401-5969

Mika Wallace

Cilmi-nafsiga
Mika Wallace

mika.wallace@
minnetonkaschools.org

952-401-5969

Hawlaha Ardayga

La-talinta MHS


La-taliyayaasha ayaa ka caawiya meelahan:

Xiriirada

Ballanta iyo Diiwaangelinta
Tyler Strom
Tyler.Strom@minnetonkaschools.org
952-401-5811

Fakis loogu talagalay la-talinta/
Codso Diiwaanada Ardayga

Tyler Strom
Tyler.Strom@minnetonkaschools.org
952-401-5814 (fakis)

La-taliyaha kulliyadda
Norma Shanesy Gutierrez
norma.gutierrez@minnetonkaschools.org
952-401-5746

Soo-booqdayaasha Xarunta Xirfadda Kulliyada
Qoraalada & Deeqaha waxbarasho

Michele Johnson michele.johnson@minnetonkaschools.org
952-401-5844

Diiwaan-hayaha
Hannah Harrington
Hannah.Harrington@minnetonkaschools.org
952-401-5815