mmw

Iskaashiga Qoyska ee Minnetonka (MFC)

Wadashaqeynta Qoyska ee Minnetonka (MFC) waxaa la aasaasay 2005 si ay gacan uga geysato dhisidda bulsho caafimaad qabta carruurta iyo dhallinyarada dhigta Dugsiga Dadweynaha ee Minnetonka.

Himiladayada

Hadafka Iskaashiga Qoyska ee Minnetonka waa in la taageero oo la horumariyo wanaagga dhammaan dhalinyarada iyo qoysaska ku nool Dugsiga Degmada Minnetonka iyadoo lala kaashanayo bulshada.

Aragtideena

Si aad u noqoto midka ugu wanaagsan uguna laheli karo isgoysyada baahiyaha iyo agabka ee u horseeda dhallin-yarada iyo qoysaska horumaraya ee Degmada Dugsiga Minnetonka.

La xidhiidh MFC

Cari Lindberg
Iskuduwaha MFC
Carine.Lindberg@minnetonka.k12.mn.us
952-401-5053


Xogta Kulanka

Kulamada oo dhan waa 9-10:30 subaxnimo

2023-2024 Taariikhaha Kulanka
  • Sebtember 28, 2023
  • November 30, 2023
  • Janaayo 18, 2024
  • Maarso 7, 2024
  • May 16, 2024

Xubnaha Guddiga Fulinta

  • Connie Robertson, Guddoomiye, MyHealth
  • Tawnya Gelle, Xubinta Fulinta, Degmada Hennepin
  • Amy Weiss, Xubin Fulinta, Qoyska Yuhuudda iyo Adeegyada Carruurta ee Minnesota
  • Cari Lindberg, Iskuduwaha Iskaashiga Qoyska ee Minnetonka
  • Annie Lumbar Bendson, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka


Eeg Liiska Xubnaha MFC oo dhammaystiran