mmw

Iskaashiga Qoyska ee Minnetonka (MFC)

Wadashaqeynta Qoyska ee Minnetonka (MFC) waxaa la aasaasay 2005 si ay gacan uga geysato dhisidda bulsho caafimaad qabta carruurta iyo dhallinyarada dhigta Dugsiga Dadweynaha ee Minnetonka.

Himiladayada

Hadafka Iskaashiga Qoyska ee Minnetonka waa in la taageero oo la horumariyo wanaagga dhammaan dhalinyarada iyo qoysaska ku nool Dugsiga Degmada Minnetonka iyadoo lala kaashanayo bulshada.

Aragtideena

Si aad u noqoto midka ugu wanaagsan uguna laheli karo isgoysyada baahiyaha iyo agabka ee u horseeda dhallin-yarada iyo qoysaska horumaraya ee Degmada Dugsiga Minnetonka.

La xidhiidh MFC

Cari Lindberg
Iskuduwaha MFC
Carine.Lindberg@minnetonka.k12.mn.us
952-401-5053


Xogta Kulanka

Dhammaan shirarku waa 9-10:30 subaxnimo waxaana la qaban doonaa si dhab ah.

2021-2022 Taariikhaha Kulanka
  • TBD

Xubnaha Guddiga Fulinta

  • Connie Robertson, Guddoomiye, MyHealth
  • Stacy McClendon, Xubinta Fulinta, Degmada Hennepin
  • Amy Weiss, Xubin Fulinta, Qoyska Yuhuudda iyo Adeegyada Carruurta ee Minnesota
  • Cari Lindberg, Iskuduwaha Iskaashiga Qoyska ee Minnetonka


Eeg Liiska Xubnaha MFC oo dhammaystiran