mmw

Iskaashiga Qoyska Minnetonka (MFC)

Iskaashatada Qoyska ee Minnetonka (MFC) waxaa la aasaasay 2005 si ay gacan uga geysato dhisidda beel caafimaad qabta oo loogu talagalay carruurta iyo dhallinta dhigata Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka.

Himiladayada

Ujeedada Iskaashatada Qoyska Minnetonka waa in la taageero lana horumariyo fayo-qabka dhammaan dhalinyarada iyo qoysaska ku nool Degmada Dugsiga Minnetonka iyada oo lala kaashanayo bulshada.

Himiladayada

Inuu noqdo midka ugufiican uguna fudud ee lagogolan karo ee baahiyaha iyo kheyraadka taasoo u horseedaysa dhalinyarada iyo qoysaska kobcaya ee kudhaqan Degmada Dugsiga Minnetonka.

La xiriir MFC

Cari Lindberg
Isuduwaha MFC
Carine.Lindberg@minnetonka.k12.mn.us
952-401-5053


Macluumaadka Kulan

Kulamada oo dhami waa 9-10: 30am waxaana la qaban doonaa shiidaa.

Taariikhaha Shirka 2020-2021
  • MFC - Khamiis, Oktoobar 1
  • MFC - Khamiista, Nofeembar 19
  • MFC - Khamiis, Janaayo 21
  • MFC - Khamiis, Maarso 18
  • MFC - Khamiis, Maajo 6

Xubnaha Guddiga Fulinta

  • Connie Robertson, Guddoomiye, my Health
  • Stacy McClendon, Xubin Fulineed, Degmada Hennepin
  • Amy Weiss, Xubin Fulineed, Qoyska Yuhuudda ah iyo Adeegyada Carruurta ee Minnesota
  • Cari Lindberg, Isuduwaha Wada Shaqeynta Qoyska Minnetonka
  • Michelle Ferris, Agaasimaha Adeegyada Taakulaynta Ardayda


Eeg Liiska Xubnaha MFC oo dhammaystiran