Xulashada Dugsiga barbaarinta

Iskuulada Dadweynaha Minnetonka waxay bixiyaan mid ka mid ah khibradaha ugu wanaagsan ee Xanaanada caruurta ee Minnesota. Himiladeena koowaad waa inaan ku dhiirigelino carruurta inay jeclaadaan waxbarashada iyada oo loo adeegsanayo xeeladaha waxbaridda bulshada iyo shucuurta. Manhajkeena adag wuxuu isku dheelitiraa firfircoonaanta, ciyaarta, barashada gacanta-oo lasoco shaqsi ahaan, mid yar iyo tilmaamo kooxeed ah oo loogu talagalay in lagu kobcinayo xirfadaha waxbarashada hore iyo kor u qaadida horumarka bulshada.

Soo dejiso Buug-yaraha Kindergarten-ka

Macallimiintayada barbaarinta carruurtu waxay leeyihiin jacayl dhab ah oo loogu talagalay carruurta iyo Dugsiga barbaarinta. Waxay ku dhiirigeliyaan rabitaan si ay u yaabaan, ogaadaan, u abuuraan uguna sarreeyaan. Iyada oo la adeegsanayo sida ugu wanaagsan ee caruurnimada iyo cilmi baarista maskaxda, waxay shubaan jacayl wax barasho oo si qiiro leh u gubta ardayda Minnetonka iyagoo qalin jebiya iyo wixii ka dambeeya.

Xanaanada Caruurta Inta Lagu Jiro COVID-19

Dugsiyada Minnetonka waxay leeyihiin tilaabooyin amaan si loo ilaaliyo ardayda inta lagu gudajiro Cudurka faafa ee COVID-19, iyadoo la sii wado xaqiijinta khibrad waxbarasho oo aad u sareysa.

Waxaa ka socda Vimeo ...

Jadwalka Diiwaangelinta

  • Ardayda Kindergarten waa in ay shan sano jir by September 1. Waalidku waxay dalbi karaan tixgelin galo hore ee caruurta jeestay shan by October 31.
  • Diiwaangelinta khadka tooska ah ee qoysaska degan Degmadda Dugsiga Minnetonka ayaa hadda furan . Qoysasku waa inay diiwaangeliyaan dhammaan carruurta galaya Kindergarten deyrta 2021, xitaa haddii walaalaha kale ay hadda ka diiwaangashan yihiin.
  • Wadahadal dheeri ah oo ka socda Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxaa loo diri doonaa Oktoobar. Waxa kale oo jiri doona fursado lagu booqdo dugsiyada bilaha Noofembar iyo Diseembar . Tani waa goorta aad u baahan doonto inaad go’aansato dugsiga aad dooratay.
  • Waqtiga kama dambaysta ah ee mudnaanta degganaha si loo buuxiyo foomka diiwaangelinta khadka tooska ah waa Janaayo 15, 2021. Codsiyada degganayaasha waa la aqbali doonaa ka dib waqtiga kama dambaysta ah, laakiin dugsiyada ama barnaamijyada xulashada koowaad ayaa la buuxin karaa
  • Xilliga kama dambaysta ah ee dawladda ee codsiyada isdiiwaangelinta furan waa Janawari 15. Qoysaska la ogolaaday ee ka diiwaangashan furan waxay heli doonaan emayl leh tilmaamo ku saabsan is diiwaangelinta khadka tooska ah.
  • Dugsiyadeena hoose waxay martigeliyaan munaasabad soo dhaweyn ah oo Xanaanada loogu talagalay dhammaan ardayda dhigata. Fadlan ka fiirso emaylkaaga si aad u hesho xiriir dheeraad ah.
  • Dhammaan qoysaska diiwaangashan waxay heli doonaan emayl badhtamaha bisha Ogosto qaybta Teknolojiyada ee Minnetonka oo ay la socdaan tilmaamo sheegaya sheegashada xisaabta Skyward ee lacag bixinta qadada iyo inbadan.

Diiwaangelinta Ikhtiyaariyada ah

Qoysaska Degan

Diiwaangelinta K-12 ee 2021 waxay hadda u furan tahay dhammaan dadka deggan. Ogow haddii aad ku nooshahay degmada .

Muddada ugu dambeysa ee mudnaanta diiwaangelinta deganayaasha waa Janaayo 15, 2021.

Dugsi-doorashada koowaad ama barnaamijyada waa la buuxin karaa.

Diiwaangelinta Deganeyaasha

Miyaad haysataa arday degmo ahaan? Tag MySSO, xulo Skyward oo buuxi diiwaangelinta ardayda cusub ee khadka tooska ah ee ardayda.

Soo gal MySSO

Qoysaska Aan Deganeyn

Dhamaan qoysaska degmada ee raba inay furaan diiwaangelinta waa inay buuxiyaan arjiga diiwaangelinta furan.

Waqtiga kama dambaysta ah ee gobolka ee codsiyada diiwaangelinta furan waa Janaayo 15, 2021.

Codsiga Diiwaangelinta Furan

Qoysaska waxaa la ogeysiin doonaa ugu dambayn Febraayo 15, 2021 iyadoo la siin doono iskuul / barnaamij la soo bandhigo . Waqtigaas waxaa lagaa codsan doonaa inaad dhammaystirto diiwaangelinta khadka tooska ah.

Diiwaangelinta Diiwaan gelinta Furan

Shaqaalaha isqorista ardaydeena ayaa diyaar u ah inay caawiyaan. Wac 952-401-5009 haddii qoyskaaga uugu dambeeyo uu ku bilowdo AL ama 952-401-5012 haddii qoyskaaga uugu dambeeya uu ku bilowdo MZ.

Cunuga wuxuu ku faraxsanyahay barashada hoose ee iskuulka hoose ee Minnetonka

Nala soo xiriir

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Ashley Carlson
ashley.carlson@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .


Ku gudbi su'aalaha iyo jawaab-celinta khadka tooska ah oo jawaab ka hel hal maalin shaqo gudaheeda adoo adeegsanaya Aan Ka Hadalno.

Aynu wada hadalno