Codsiga Dadweynaha

Si aad u codsato sumcadda adoo adeegsanaya emayl, warbaahinta bulshada, websaydhada Degmooyinka iyo / ama agabyada daabacaadda kala duwan ee guusha, barnaamij, ama dhacdo, fadlan geli macluumaadkaaga foomka Wadaag sheekada.

Foomkan waa in la soo gudbiyaa ugu yaraan laba asbuuc ka hor dhacdada si loo xayeysiiso ama sedex maalmood gudahood ka dib dhacdada si loo sii ogaado. Macluumaad dheeri ah, wac 952-401-5095.

Sheeko la Wadaag