Ka qaybqaado

Ma sheegi karno wax ku filan oo ku saabsan tabaruceyaashayada Clear Springs! Dhammaan shaqadaadu waxay ka dhigaysaa dugsigeena meel u wanaagsan carruurteena. Haddii aad haysato saacad aad ku bixiso ama wax ka badan, waxaan jeclaan lahayn inaan helno caawimadaada.

  • Tijaabada Maqalka iyo Aragga 9/27 : waxaanu raadinaynaa 26 mutadawiciin ah si ay baadhista maqalka iyo aragga uga dhigaan si habsami leh. Halkan iska diiwaan geli!
  • Caawinta Qolka Shaqada Macallinka: Ka caawi dhamaystirka mashaariicda macalimiinta iyo shaqaalaha maalmaha Talaadada iyo/ama Khamiista. Ballanqaadka waqtiga ayaa u oggolaanaya dabacsanaan. Iimayl u dir cspringspto@gmail.com si aad uga qayb qaadato!
  • Xarunta Warbaahinta: Haddii aad xiisaynayso inaad iskaa wax u qabso xarunta warbaahinta wakhti kasta oo sanadka oo dhan ah, fadlan u soo dir Janet email ah janet.hebert@minnetonkaschools.org .
  • Caawinta Qolka Farshaxanka: Haddii aad xiisaynayso inaad iskaa wax u qabso qolka farshaxanka wakhti kasta oo sanadka oo dhan ah, email Mrs. Nugent at christie.nugent@minnetonkaschools.org si aad uga qayb qaadato!

Si loo hubiyo badbaadada ardaydeena, waxaan u baahanahay hubinta taariikhda soo socota:

  • Iskaa wax u qabso kasta oo la socda ardayda meel ka baxsan jaamacadda (tusaale ahaan, kormeerayaasha safarrada dibadda).
  • Iskaa wax u qabso kasta oo mas'uul ka ah la shaqaynta ardayda ee jaamacadda, laakiin aan hoos iman kormeerka macalin shati leh.

Riix halkan si aad u buuxiso hubinta asalka ah ee degmada.

Dugsiga Hoose ee Clear Springs