Ka qaybqaado

Ma sheegi karno wax ku filan oo ku saabsan tabaruceyaashayada Clear Springs! Dhammaan shaqadaadu waxay ka dhigaysaa dugsigeena meel u wanaagsan carruurteena. Haddii aad haysato saacad aad ku bixiso ama wax ka badan, waxaan jeclaan lahayn inaan helno caawimadaada.

  • Caawinta qolka shaqada macalinka: Waxaan jeclaan lahayn inaad kaalmayso qolka shaqada macalinka! Raadinta shakhsiyaadka jecel inay ka caawiyaan samaynta koobiyada, samaynta, iyo u samaynta hawlaha xafiiska ee shaqaalahayaga. Fiiri garaadka saxiixa wixii macluumaad dheeraad ah iyo si aad u saxiixdo.
  • Caawinta Qolka Farshaxanka: Haddii aad xiisaynayso inaad iskaa wax u qabso qolka farshaxanka, hubi garaadka saxiixa wixii tafaasiil dheeraad ah iyo si aad u saxiixdo!
  • Xarunta Warbaahinta: Haddii aad xiisaynayso inaad iskaa wax u qabso xarunta warbaahinta wakhti kasta sanadka oo dhan, fadlan u soo dir Xarunta Warbaahinta iimaylka cse.media@minnetonkaschools.org .

Si loo hubiyo badbaadada ardaydeena, waxaan u baahanahay hubinta taariikhda soo socota:

  • Iskaa wax u qabso kasta oo la socda ardayda meel ka baxsan jaamacadda (tusaale ahaan, kormeerayaasha safarrada dibadda).
  • Iskaa wax u qabso kasta oo mas'uul ka ah la shaqaynta ardayda ee jaamacadda, laakiin aan hoos iman kormeerka macalin shati leh.

Riix halkan si aad u buuxiso hubinta asalka ah ee degmada.

Dugsiga Hoose ee Clear Springs