Guddiga Fayo-dhawrka Shaqaalaha

Guddiga Fayo-dhowrka Dugsiyada Minnetonka waxaa loogu talagalay inay kor u qaadaan fayoobida jireed iyo maskaxeed ee shaqaalaha degmada oo dhan. Dhaqdhaqaaqyo iyo fursado kala duwan ayaa sanadka oo dhan la siiyaa shaqaalaha, oo ay ku jiraan xiisadaha yoga, xarumaha tallaalka hargabka, baaritaanka InBody-ga iyo caqabadaha socodka. Kuwaas waxaa loogu talagalay in lagu baro oo lagu dhiirigeliyo shaqaalaha si ay u horumariyaan una ilaaliyaan caafimaadkooda iyo fayoobidooda.

Guddigu wuxuu ka kooban yahay wakiillo ka socda dhismo kasta waxayna kulmaan bishiiba mar si ay u eegaan hawlaha soo socda, ka qaybgalka shaqaalaha iyo yoolalka mustaqbalka.

La kulan guddiga fayo-dhowrka

Dhacdooyinka iyo Hawlaha

Calendar fayoobi
Jadwalka fayoqabka ayaa imanaya dhawaan

Mashiinka Jidhka
Taariikhaha & Is-diiwaangelinta oo dhawaan imanaysa

Fasalada Waxqabadka Shaqaalaha ee Bilaashka ah (Yoga/ Zumba/ Jazzercise)
Taariikhaha & Is-diiwaangelinta oo dhawaan imanaysa

Loolanka Socodka Degmadda ee dillaacay
Dhawaan dib u eeg si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dayrta 2020 iyo gu'ga 2021 caqabadaha socodka degmada.

Tallaabooyinka hargabka
Tallaalka hargabka bilaashka ah ayaa ka dhaca dabayaaqada Sibtembar/horraanta Oktoobar dhisme kasta oo degmo. Halkan iska diiwaan geli .

Cuntooyinka Fayodhawrka ee Arbacada
Cuntooyinka fudud ee fayoobaanta ayaa la qorsheeyey bishiiba dhismo dugsi kasta. Taariikhaha cunto fudud waxaa laga heli karaa Jadwalka Dhacdada Fayoqabka.

Keydyo caafimaad qaba (oo loogu talagalay shaqaalaha qorshaha caymiska degmada)
Riix halkan si aad u barato sida loo soo dejiyo Mobile-ka App-ka . Ma u baahan tahay lambarka kaadhka kaydka caafimaadka qaba? La xidhiidh wakiilkaaga dhismaha.

Bulshada Minnetonka Ed. Dhimista Fayoqabka Shaqaalaha
Dhammaan shaqaaluhu waxay heli karaan $10 qiimo dhimis ah oo loogu talagalay Caafimaadka iyo Fayo-qabka ama fasallada jimicsiga ee laga qaato Minnetonka Community Ed. Si aad isku diiwaan geliso fasalka oo aad isticmaasho qiimo dhimista fayoqabka wac 952-401-6800.

Ilaha Caafimaadka Maskaxda ee Shaqaalaha