Dugsiga Sare (Fasalada 9-12)

Tan iyo markii 2013, Tonka Online waxay siisay ardayda Dugsiga Sare fursad ay ku qaataan koorsooyin khadka tooska ah oo shaqsi ah iyagoo isticmaalaya manhajka adag ee Minnetonka iyo macalimiin khibrad leh. Barnaamijku sannadba sannadka ka dambeeya wuu koray, degmadu aad ayay ugu faraxsan tahay inay hadda si buuxda u siiso ikhtiyaaro ikhtiyaari ah ardayda heer fasal kasta.

Ardayda dugsiyada sare ee ka qaybqaadanaya Tonka Online waxay yeelan doonaan waayo-aragnimo badan oo la mid ah ardayda dhaqanka, oo ay la socdaan dabacsanaan iyo raaxaysi taas oo ku timaadda waxbarashada khadka tooska ah. Koorasyada Tonka Online waxaa si gaar ah loogu talagalay barashada e-learning, taas oo u oggolaanaysa macallimiinta inay bixiyaan waxbarid shakhsiyeed iyo taageero wanaagsan bartayaasha.

Faahfaahinta Barnaamijka

  • Ikhtiyaarka barnaamijka Ingiriisiga buuxa (aan-immersion).
  • Ikhtiyaarka barnaamijka dheeriga ah ee hal koorsada ah
  • Waxaa lagu baray Minnetonka manhaj ay diyaariyeen macallimiinta Minnetonka
  • Fursadaha Tonka Online waxaa loo bixiyaa koorsooyinka loo baahan yahay iyo kuwa la doortay si loo buuxiyo shuruudaha qalin-jabinta
  • Koorsooyinka waxaa lagu bari doonaa ugu horrayn iyada oo loo marayo barasho isku mid ah
  • Koorasyada xulashada waxay siin doonaan fursado isku dhafan oo toos ah iyo waxbarasho isku mid ah inta lagu jiro simistarka (eeg FAQ si aad wax badan u barato)