Kharashka iyo Bixinta

Koorsooyinka sannad-dugsiyeedka: Marka Tonka Online loo doorto qayb ka mid ah jadwalkaaga caadiga ah ee maalinta dugsiga iyo inta lagu jiro sannad dugsiyeedka, wax lacag ah malaha koorsada Tonka Online.

Si kastaba ha ahaatee, haddii aad qaadanayso koorsada Tonka Online ee Dayrta ama Jiilaalka sida fasal dheeraad ah, waxaa jira lacag dheeraad ah. Koorasyada xagaaga sidoo kale waxay u baahan yihiin lacag dheeraad ah. Hoos ka eeg qiimaha.

Sannad Dugsiyeedka:

  • Sannad Dugsiyeedka Dheeraadka ah 0.5 koorsooyinka credit = $375 / 0.5 koorsada credit
  • Sannad Dugsiyeedka Dheeraadka ah ee Fit A iyo Fayo-qabka B = $275 / 0.5 koorsada credit

Xagaaga:

  • Xagaaga 0.5 koorsooyinka credit = $375 / 0.5 koorsada credit
  • Xagaaga Fit A iyo Ladnaanta B = $275/0.5 koorsada credit

Lacag-bixinta: Qoysaska Minnetonka, habka lacag-bixinta la door biday waa online iyada oo loo marayo Maareynta Kharashka Skyward. Qoysaska aan degmada ahayn, xafiiska ganacsigu wuxuu kuu soo diri doonaa isku xirka lacag-bixinta. Tixraac Warqadaada Soo Dhawaynta ama isku xirka FAQs si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan lacag-bixinta iyo Siyaasadda Lacag-celinta Toonka ah.

*Khidmadaha waa la bedeli karaa

Ardayda Tonka Online ee ka shaqeeya guriga