Khidmadaha iyo Bixinta

Koorsooyinka sannad dugsiyeedka: Marka loo doorto Tonka Online iyadoo qayb ka ah jadwalkaaga caadiga ah maalin dugsiyeedka gudaheeda iyo inta lagu jiro sannad dugsiyeedka, wax lacag ah laga qaadanayo koorsada Tonka Online ah.

Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku qaadaneyso koorso Tonka Online ah deyrta ama jiilaalka sidii fasal dheeraad ah, waxaa jira lacag dheeraad ah. Koorsooyinka xagaaga sidoo kale waxay u baahan yihiin lacag dheeraad ah. Hoos ka eeg sicirka.

Sanad Dugsiyeedka:

  • Koorsooyin dhibco deyn oo sanad dugsiyeedka 0.5 ah = $ 375 / 0.5 koorso amaah ah
  • Dheeraad ah Sanad Dugsiyeedka A iyo Fayodhawr B = $ 275 / 0.5 koorso waxbarasho

Xagaaga:

  • Koorsooyinka amaahda xagaaga ee xagaaga = $ 375 / 0.5 koorsada amaahda
  • Fasaxa Xagaaga A iyo Fayo-dhowrka B = $ 275 / 0.5 koorsada amaahda

Lacag bixinnada: Qoysaska Minnetonka, habka lacag-bixinta ee la door bidaa waa khadka tooska ah ee Maamulka 'Skyward Fee Management'. Qoysaska aan dagmada ahayn, xafiiska meheradda ayaa u soo diri doona qaansheegad. Tixraac Waraaqdaada Soo-dhaweynta ama Xiriirka Su'aalaha Weydiimaha si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan lacag-bixinta iyo Nidaamka Lacag-Celinta ee Lacag-bixinta Tonka.

* Khidmadaha waa la beddeli karaa.

Ardayda Tonka Onlineka ah ee ka shaqeeya guriga