Khidmadaha iyo Bixinta

Koorsooyinka sanad-dugsiyeedka: Marka loo doorto Tonka Online qayb ka mid ah jadwalkaaga caadiga ah maalin dugsiyeedka iyo inta sannad dugsiyeedku socdo, wax lacag ah lagama qaadayo koorsada Tonka Online.

Si kastaba ha noqotee, haddii aad u qaadaneyso koorso Tonka Online ah Dayrta ama Jiilaalka fasal dheeraad ah, waxaa jira lacag dheeraad ah. Koorsooyinka xagaaga sidoo kale waxay u baahan yihiin lacag dheeraad ah. Hoos ka eeg qiimaha.

Sannad Dugsiyeedka:

  • Koorsooyinka sanad dugsiyeedka Dheeraadka ah ee 0.5 koorsooyinka = $ 375 / 0.5 koorso amaah ah
  • Sannad Dugsiyeed Dheeraad ah Fit A iyo Fayoqabka B = $ 275 / 0.5 koorsada dhibcaha

Xagaaga:

  • Koorsooyinka amaahda xagaaga 0.5 = $ 375 / 0.5 koorso amaah ah
  • Summer Fit A iyo Wellness B = $ 275 / 0.5 koorsada amaahda

Lacag-bixinta: Qoysaska Minnetonka, habka doorbididda lacag-bixinta waa khadka tooska ah ee loo maro Skyward Fee Management. Qoysaska aan degmada ahayn, xafiiska ganacsiga ayaa kuu soo diri doona xiriirinta lacag bixinta. U tixraac Warqaddaada Soo-dhaweynta ama xiriirka su'aalaha la iska waydiiyo ee ku saabsan wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan lacag-bixinta iyo Nidaamka Lacag-celinta ee Tonka Online-ka ah.

* Khidmadaha waa la badali karaa.

Ardayda Tonka Online ee guryaha ka shaqeeya