Daqiiqadaha Shirka La keydiyey

Hoos waxaad kaheleysaa taariikhihii iyo daqiiqadihii kulamadii hore ee Skippers Booster Club:

Taariikhaha Shirka 2020-21:

  • Oktoobar 13, 2020
  • Nofeembar 10, 2020
  • Diisambar 8, 2020
  • Janaayo 12, 2021
  • Febraayo 9, 2021
  • Maarso 9, 2021
  • Abriil 13, 2021
  • Maajo 11, 2021
  • Juun 15, 2021

Taariikhayaasha Shirka 2019-20:

Taariikhaha Shirka ee 2018-19:
Taariikhaha Shirka 2017-18: