Daqiiqadaha Shirarka kaydsan

Hoos waxaad ka heli doontaa taariikhaha iyo daqiiqadaha laga soo bilaabo kulamadii hore ee Skippers Booster Club:

Taariikhaha shirarka 2020-21:

  • Oktoobar 13, 2020
  • Noofambar 10, 2020
  • December 8, 2020
  • Janaayo 12, 2021
  • Febraayo 9, 2021
  • Maarso 9, 2021
  • Abriil 13, 2021
  • May 11, 2021
  • Juun 15, 2021

Taariikhaha shirarka 2019-20:

Taariikhaha shirarka 2018-19:
Taariikhaha shirarka 2017-18: