Daqiiqado Kulan Kulan ah

Hoos waxaad kaheleysaa taariikhaha iyo daqiiqadaha kulamadii Skippers Booster Club ee lasoo dhaafay:

Taariikhaha Shirka 2020-21:

  • Oktoobar 13, 2020
  • Nofeembar 10, 2020
  • Diisambar 8, 2020
  • Janaayo 12, 2021
  • Febraayo 9, 2021
  • Maarso 9, 2021
  • Abriil 13, 2021
  • Maajo 11, 2021
  • Juun 15, 2021

2019-20 Taariikhaha Shirka:

Taariikhaha Shirka 2018-19:
Taariikhaha Shirka 2017-18: