McKinney-Vento Ardayda U Qalma

Carruurta iyo dhallinyarada deggan hoyga, huteelada, ama xaaladaha kale ee ku meel gaadhka ah, waxay leeyihiin xuquuq gaar ah si ay u hubiyaan helitaanka waxbarashada dadweynaha.

Dugsiyada Minnetonka waxaa haga Xeerka Caawinta Hoyla'aanta ee McKinney-Vento iyo Xeerka Guullaha Arday Kasta (ESSA). Sharciyadan federaalku waxay siinayaan ardayda ay haysato hoy la'aanta inay helaan fursado ka caawin doona inay si buuxda uga qaybqaataan dugsiga.

Sidee loo qeexaa hoy la'aanta?

Marka loo eego sharciga McKinney-Vento, guri la'aanta waxaa lagu qeexaa la'aanta guri go'an, joogto ah oo ku filan habeenkii; Tan waxaa ku jira shaqsiyaadka:

  • si ku meel gaar ah ugu noolaato huteel, motel, baarkin isjiidjiid ah ama garoon kaamamka sababtoo ah la'aanta meel kale oo ku filan;
  • ku noolaadaan baabuur, baarkin, meel dadweyne ah, dhismo la dayacay, guryo aan tayadoodu wanaagsanayn, baska ama saldhigga tareenka; ku noolaadaan meelo kale oo guud ama gaar ah oo aan loogu talagelin inay dejiyaan hurdo joogto ah oo bini'aadmigu;
  • ku noolaadaan hoy degdeg ah ama guri ku-meel-gaar ah;
  • lagu dayacay isbitaalada;
  • si ku meel gaar ah ula wadaag guri guri kale sababtoo ah luminta guri ama dhaqaale xumo;
  • waa tahriib oo ku nool xaalad kasta oo ka mid ah xaaladaha kor ku xusan;
  • waxaa loo tixgaliyaa dhalinyaro aan lala socon, sida oo aan ku jirin gacanta waalidka ama masuulka oo ay ku nool yihiin mid ka mid ah xaaladaha kor lagu sheegay.

Sidee buu McKinney-Vento u taageeraa ardayda?

Fadlan kala xidhiidh Annie Lumbar Bendson 952-401-5992 ama annie.lumbarbendson@minnetonkaschools.org wixii macluumaad dheeraad ah.

 McKinney-Vento Ardayda U Qalma

Xiriir

Annie Lumbar Bendson
Agaasimaha Adeegyada Caafimaadka
952-401-5992 annie.lumbarbendson@minnetonkaschools.org