Nala soo xiriir

Caawimada Qoyska waxaa loogu talagalay inay ka caawiso qoysaska wixii su'aal laxiriira teknolojiyadda waxaana laga heli karaa emayl ahaan qoyska.helpdesk@minnetonkaschools.org iyo taleefanka 952-401-5123.

Codsiyada qaarkood waxaa laga yaabaa inay aad ugu habboon tahay inaad la xiriirto khabiirka warbaahinta ilmahaaga.


DugsiKhabiirka WarbaahintaTelefoonEmayl
Nadiifi Springs Elementary

Tiffany Miley

952-401-6998Tiffany.Miley@minnetonkaschools.org

Dugsiga Hoose ee Deephaven

Kelli Whiteside

952-401-6874Kelli.Whiteside@minnetonkaschools.org

Dugsiga Hoose ee Excelsior

Erin Carcamo

952-401-5696Erin.Carcamo@minnetonkaschools.org

Dugsiga Hoose ee Groveland

Colleen Yar

952-401-5591Colleen.Small@minnetonkaschools.org

Dugsiga Hoose Minnewashta

Shelly Traver

952-401-5531

Shelly.Traver@minnetonkaschools.org

Dugsiga Hoose ee Farshaxanka

Melinda Barry
952-401-5414Melinda.Barry@minnetonkaschools.org

Dugsiga Dhexe Bariga

Jane Zins
952-401-5231Jane.Zins@minnetonkaschools.org

Dugsiga Dhexe WestJane Zins952-401-5322Jane.Zins@minnetonkaschools.org
Dugsiga Sare ee Minnetonka

Ann Kaste

952-401-5893

Ann.Kaste@minnetonkaschools.org


Qeybtan

Kheyraadka teknolojiyada

Fur xiriiriyaha hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta oo ku saabsan aaladaha teknolojiyadda loo isticmaalo e-barashada ee Minnetonka.

Eeg Tilmaamaha Farsamada

Nala soo xiriir

Ku soo gudbi su'aalaha iyo ra'yi-celinta khadka tooska ah oo jawaab uga hel hal maalin shaqo gudaheeda adoo adeegsanaya caawimaadda teknolojiga Qoyska.

Caawimaada Qoyska