Nala soo xiriir

Xafiiska Caawimada Qoyska waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo qoysaska su'aal kasta oo la xiriirta tignoolajiyada waxaana lagala xiriiri karaa iimaylka family.helpdesk@minnetonkaschools.org . Codsiyada qaar waxaa laga yaabaa inay ugu habboon tahay inaad la xiriirto Khabiirka Warbaahinta ee ilmahaaga.

Dugsiga Khabiirka Warbaahinta Taleefanka iimaylka
Clear Springs Hoose

 

Tiffany Miley

952-401-6998 Tiffany.Miley@minnetonkaschools.org

 

Dugsiga Hoose ee Deephaven

 

Kelli Whiteside

952-401-6874 Kelli.Whiteside@minnetonkaschools.org

 

Dugsiga Hoose ee Excelsior

 

Erin Carcamo

 

952-401-5696 Erin.Carcamo@minnetonkaschools.org

 

Dugsiga Hoose Groveland

 

Colleen Yar

952-401-5591 Colleen.Small@minnetonkaschools.org

 

Dugsiga Hoose Minnewashta

 

Shelly Traver

952-401-5531

 

Shelly.Traver@minnetonkaschools.org

 

Dugsiga Hoose ee Heights muuqaal leh

 

Melinda Barry 952-401-5414 Melinda.Barry@minnetonkaschools.org

 

Dugsiga Dhexe Bari

 

Jane Zins 952-401-5231 Jane.Zins@minnetonkaschools.org

 

Dugsiga Dhexe Galbeedka Jane Zins 952-401-5322 Jane.Zins@minnetonkaschools.org
Dugsiga Sare ee Minnetonka

 

Molly Keogh

952-401-5860 molly.keogh@minnetonkaschools.org


Qaybtan

Khayraadka Tignoolajiyada

Fur xiriirka hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta ee qalabka tignoolajiyada ee loo isticmaalo barashada elektarooniga ah Minnetonka.

Daawo Tilmaamaha Farsamada

Nala soo xiriir

Soo gudbi su'aalaha iyo faallooyinka onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo miiska caawinta tignoolajiyada qoyska.

Xafiiska Caawinta Qoyska