Samee tixraac

Ku dhow-dhow rinjiyeynta aan la taaban karin ee midabka leh

Habka Gudbinta iyo Qiimaynta

Waalidiintu waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan baadhis waxbarasho ama qiimayn haddii ay ka walaacsan yihiin ama ay ka shakiyaan daahitaanka korriinka ilmahooda. Baadhitaankan ama qiimayntan waxa lagu sameeyaa kharashka degmada.

  • Nagala soo xiriir tixraac Online ah. Waalidiinta iyo shakhsiyaadka kale ee ay khusayso, oo ay ku jiraan daryeelka caafimaadka iyo shaqaalaha adeegga bulshada, ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan shabakadda Help Me Grow si ay u sameeyaan tixraac. Macluumaadka gudbinta waxaa lagu hagaajin doonaa xafiiskayaga 24 saacadood gudahood waxaana kula soo xiriiri doona shaqaalaha barnaamijka.
  • Si toos ah ula xidhiidh Dugsiyada Minnetonka adiga oo wacaya 952-401-6806 si aad u samayso tixraac. Waxaan ku dadaaleynaa inaan kugu soo celino hal maalin dugsiyeed gudaheed. Fiiro gaar ah: Baaritaanka carruurta da'doodu ka yar tahay saddex sano waxaa lagu bixiyaa goobta guriga.
  • Baaritaanka Carruurnimada Hore (ECS) waxaa loo qabtaa toddobaad kasta carruurta ka weyn 3 sano iyo 0 bilood. Waxaad iska diiwaan gelin kartaa onlayn ECS ama adoo wacaya 952-401-6840.

su'aalaha inta badan la is weydiiyo

Xiriirinta waxtarka leh

  • Igu Caawi KoritaankaHelp Me Grow waa hindise hay'ado ka dhexeeya oo ka tirsan Gobolka Minnesota oo iskaashi la leh ururada iyo hay'adaha gobolka oo dhan.

  • Baarista Carruurnimada Hore: Hubin bilaash ah oo fudud oo ku saabsan sida carruurtu u korayaan iyo u korayaan, sida ugu fiican loo dhammeeyey markay da'doodu tahay saddex jir.

  • Xuquuqda iyo Ilaalinta Nidaamka MDE (Qaybaha B iyo C): Dulmar ku saabsan xuquuqda waalidnimo ee waalidiinta carruurta naafada ah da'doodu u dhaxayso 3 ilaa 21 ee hoos timaada Qaybta B ee Sharciga Waxbarashada Shakhsiyaadka Naafada ah (IDEA). Sidoo kale, dulmar ku saabsan xuquuqda waalidnimo ee waalidiinta carruurta naafada ah laga bilaabo dhalashada ilaa da'da 2.