Samee tixraac

Xidhitaanka rinjiyeynta midabka leh oo aan caadi ahayn

Habka Tixraaca iyo Qiimaynta

Waalidku waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan baaritaan caafimaad ama qiimeyn haddii ay qabaan walaac ku saabsan ama ka shaki qabaan dib u dhac ku yimaadda horumarka ubadkooda. Baadhitaankan ama qiimayntan waxaa lagu sameeyaa kharashka degmada.

  • Nagala soo xiriir iyada oo loo marayo Gudbinta khadka tooska ah. Waaliddiinta iyo shakhsiyaadka kale ee ay qusayso, oo ay ku jiraan daryeelka caafimaadka iyo shaqaalaha adeegga bulshada, ayaa laga yaabaa inay u isticmaalaan websaydhka Ka Caawinta Me Me si ay u gudbiyaan. Macluumaadka gudbintaas ayaa kadib loo diri doonaa xafiiskayaga 24 saac gudahood waxaana kula soo xiriiri doona shaqaalaha barnaamijka.
  • Si toos ah ula xiriir iskuulada Minnetonka adiga oo wac 952-401-6806 si aad u gudbiso. Waxaan ku dadaalnaa inaan kugu soo laabanno hal maalin dugsi gudaheed. Xusuusin: Baadhitaanka carruurta kayar da'da saddex jirka ayaa lagu bixiyaa goobta guriga.
  • Baadhitaanka Carruurnimada Hore (ECS) waxaa loo qabtaa toddobaad kasta carruurta ka weyn 3 sano iyo 0 bilood. Waxaad iska diiwaan gelin kartaa khadka tooska ah ee ECS ama adoo wacaya 952-401-6840.

su'aalaha badanaa la isweydiiyo

Xiriiryo Caawiya

  • Iga Caawi Koritaanka: Iga Caawiya Kobcinta waa barnaamij ay iska kaashanayaan Gobolka Minnesota oo ay iskaashi la yeeshaan ururada iyo wakaaladaha gobolka oo dhan.

  • Baadhitaanka Carruurnimada Hore: Baadhitaan bilaash ah oo fudud oo ah sida carruurtu u korayaan oo u koraan, ugu fiicnaana loo dhammaystiro da'da saddex jirka.

  • Xuquuqaha iyo Talaabooyinka MDE (qaybaha B iyo C): Dulmar guud oo ku saabsan xuquuqda waaliddiinta ee waalidiinta leh carruurta naafada ah ee da'doodu u dhaxayso 3 ilaa 21 sida hoos timaada Qeybta B ee Sharciga Waxbarshada Naafada (IDEA). Sidoo kale, dulmar guud oo ku saabsan xuquuqda waaliddiinta ee waalidiinta leh carruurta naafada ah laga bilaabo dhalashada illaa da'da 2.