Buugaagta dhalashada

U dabbaaldeg dhalashada ilmahaaga adiga oo siinaya hadiyadda akhriska. Wax ku darso, ku samee magaca ilmahaaga, maktabada dugsigeena.

Maanta Bilow!

SIGN online via RevTrak at our Dukaanka Shabakadda ee PTO.

Lacag bixintaadu waxay kaa caawinaysaa bixinta xulashada buugaagta maalinta dhalashada sannad dugsiyeedka oo dhan. Deeqaha dheeraadka ah waxay caawiyaan iibsashada deeqaha waxbarasho ee maalinta dhalashada. Nagu soo biir si aan wax ugu biirinno maktabadeena oo ku caawi ilmahaaga inuu ka tago dhaxal waara oo muhiim ah.

Sida ay u shaqeyso

Ku deeq $15 ilmo kasta barnaamijka Buugaagta Dhalashada. Inta lagu jiro bisha dhalashada cunugaada, waxay booqan doonaan Dekedda si ay uga doortaan buugaag horay loo soo iibsaday. Buugaagtan ayaa si weyn loogu taliyay waxaana looga baahan yahay cinwaannada maktabadeena. Buug-yar oo uu saxeexo ilmahaagu waxa lagu dhejin doonaa jaldiga hore ee gudaha si loo calaamadiyo wax ku darsiga ilmahaaga, waxayna noqon doonaan qofka ugu horreeya ee eega buugga!

Su'aalaha Inta badan La Isweydiiyo ee ku saabsan Barnaamijka Buugaagta Dhalashada ee Minnewashta

Waa maxay sababta Buugaagta Maalinta Dhalashada?

Barnaamijka Buugga Dhalashada ee Minnewashta PTO waxa la bilaabay dayrtii 2013. Hadafka ayaa ah in arday kasta loo dabaaldego dhalashadiisa hibada waarta ee akhriska iyo in la gaadho ujeedooyinka soo socda:

  • Meesha ka saar farqiga u dhexeeya noocyada "daawaynta" dhalashada ee la keeno fasallada.
  • Yaree soo-gaadhista xasaasiyadaha cuntada
  • Hagaajinta tirada iyo noocyada kala duwan ee buugaagta laga heli karo Dekedda.

Sidee u shaqeysaa?

Waalidiintu waxay ku deeqaan $15 ilmo kasta barnaamijka iyaga oo isticmaalaya dukaanka internetka ee PTO. Inta lagu jiro bisha dhalashada ilmahaaga, ardayda ka qaybqaadanaysaa waxay doortaan buug ka mid ah ururinta buugaagta dhalashada ee gaarka ah ee Dekedda. Ardayga waa laga caawin doonaa hadba sida loogu baahdo si ay u helaan buug ku habboon danahooda waxayna saxeexi doonaan oo ay ku lifaaqi doonaan buug-yar oo tilmaamaya maalintooda gaarka ah jaldiga hore ee gudaha. Iyada oo ku saleysan go'aanka macalinka, ardayda iyo/ama martidooda gaarka ah waxay rabi karaan inay u akhriyaan buugga, ama qayb ka mid ah, fasalka inta lagu jiro wakhtiga akhriska.

Goorma ayuu ilmahaygu ka dooran doonaa buugiisa dhalashadiisa Xarunta Warbaahinta?

Waxaa jiri doona "Xarunta Buugaagta Dhalashada" oo furan 2x/bishii Dekadda agagaarka bilowga iyo bartamaha bisha. Macallimiintu waxay heli doonaan farriin e-mail gaar ah ama ogeysiis ah sanduuqa boostada ka hor inta aan la furin saldhigga taasoo ogeysiinaysa qofka fasalkooda u diiwaangashan inuu ka qaybqaato dhalashada bishaas, iyo daaqadda maalinta/waqtiga gaarka ah si loo soo diro ardayga ilaa Dekedda. Haddii sabab qaar ka mid ah ardaygu awoodi waayo inuu aado rugta buugaagta maalinta dhalashada marka ay furan tahay, macalinkoodu wuxuu sii wadi doonaa in la ogeysiiyo xarun kasta oo soo socota ilaa laga helayo buugga dhalashada.

Ilmahaygu ma helayaa inuu si joogto ah u haysto buugga dhalashada ee uu doorto?

Maya, barnaamijkan waxaa loogu talagalay sidii barnaamij deeq ah si si joogto ah loo kordhiyo helitaanka buugaag cusub maktabadda dugsiga. Si kastaba ha ahaatee, ilmahaagu wuxuu noqon doonaa qofka ugu horreeya ee fiiriya buugga oo taarikada gaarka ah ee ay abuuraan ayaa ka tarjumaysa waxqabadkooda. Buugga waa in lagu soo celiyaa Dekedda ka dib marka ilmahaagu dhammeeyo akhrinta oo la wadaago qoyskooda. 

Miyaan u baahanahay inaan sugo ilaa dhalashada ilmahayga si aan isaga diiwaangeliyo dukaanka mareegaha?

Maya, waad iska qori kartaa barnaamijka wakhti kasta inta lagu jiro sannad dugsiyeedka. Ardayga ayaa guud ahaan dooran doona buugiisa dhalashada inta lagu jiro bisha dhalashadooda.

Maxaa dhacaya haddii qoyskayagu doorto inaanan ka qaybgelin?

Dhib malahan, barnaamijku gabi ahaanba waa ikhtiyaari, macalimiintuna guud ahaan waxay siyaalo kale u qiraan maalmaha dhalashada ardayga fasalka dhexdiisa. Beddel ahaan, ardaydu waxay sidoo kale ka amaahan karaan buug maktabadda si ay ugu akhriyaan fasalkooda ama ugu deeqaan buug si tartiib ah loo isticmaalo fasalka macalinkooda.

Qoyskayagu si toos ah ma u iibsan karaan buug si loogu isticmaalo barnaamijka?

Maya, Dekeddu ma aqbali karto buugaag ka baxsan. Khabiiradayada warbaahineed waxay horay uga soo iibsadeen buugaag laga keenay ilo waxbarasho oo wax ka qabta baahiyaha gaarka ah ee maktabadda. Haddii aad haysato buug aad u malaynayso inuu faa'iido u leeyahay maktabadda Minnewashta, xor u noqo inaad la xiriirto guddoomiyaha buugaagta dhalashada, Michelle Edstrom, codsigana waa la qiimeyn karaa iyadoo lala kaashanayo khabiirada warbaahinta.

Cunto ma la keeni karaa dugsiga si loogu dabaaldego dhalashada?

Maya. Haddii waalid ama arday u keeno cunto dugsiga maalinta dhalashadiisa, shaqaalaha xafiiska iyo macallimiintu waxay si naxariis leh u weydiin doonaan inay ku raaxaystaan cuntada guriga oo ay u sharxaan barnaamijkayaga Buugga Dhalashada.

Goorma ayaa la dabaaldegayaa maalmaha xagaaga/maalinta dhalashada?

Macalimiinta ayaa laga yaabaa inay go'aamiyaan wakhtiga ugu fiican ee loo dabaaldego maalmaha dhalashada ee soo degaya maalmaha aan dugsiga ahayn. Dhalashada xagaaga ee hoos timaada barnaamijka Buugaagta Dhalashada, ardaydu waxay heli doonaan ikhtiyaarka ah inay doortaan buug dhalashadooda nuska ah, dhammaadka May, ama isla markaaba marka barnaamijku bilaabmayo bilowga sannad dugsiyeedka. Foomka isdiiwaangelinta Buugaagta Maalinta Dhalashada, waalidiintu waxay awood u yeelan doonaan inay muujiyaan doorashadooda.

Maxaa dhacaya haddii dhalashada ilmahaygu ay mar hore dhaaftay oo aanan is-diiwaangelin, aad bay u daahday?

Maya. Weli waad is-diiwaangelin kartaa adiga oo isticmaalaya isla habka aan kor ku soo sheegnay. Markaad is diiwaan geliso, macalinka ilmahaaga ayaa heli doona ogeysiis uu ugu diro saldhiga xiga ee buugaagta dhalashada furan ee furan.

Deeq waxbarasho ma la heli karaa?

Haa Qoysaska ka qaybgalaya waxa laga yaabaa inay ku biiriyaan lacag dheeraad ah, oo ah $5 qaddar kasta oo la kordhiyey, si ay kuwa kale ugu iibsadaan buugaagta dhalashada. Adeegaha bulshada ee dugsiga ayaa aqoonsan doona ardayda ka faa'iidaysan karta deeqsinimada kuwa kale oo si toos ah ula xidhiidhi doona macluumaadkan shaqaalaha waxbarida.

Yaan la xiriiri karaa haddii aan qabo su'aalo dheeraad ah?

Fadlan la xidhiidh Guddoomiyaha Buugaagta Dhalashada ee PTO, Michelle Edstrom - michelle_edstrom@yahoo.com .