Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka

Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka waa qayb ka mid ah Dugsiga Degmada Minnetonka, wuxuuna la wadaagaa ballan-qaadka heerka-caalamka, heer-sare ee udub-dhexaadka u ah carruurta. Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka wuxuu diiradda saaraa u diyaarinta carruurta xanaanada iyadoo la raacayo Heerarka Waxbarashada Hore ee Minnesota iyo fulinta manhajka iyo qiimeynta ku saleysan cilmi-baarista. Ka-qaybgalka fasallada waxay kor u qaadaan waxbarashada carruurta iyo korriinka iyada oo loo marayo bay'ad ula kac ah, shaqaale shati leh, waxbarid kala duwan iyo ka qaybgalka waalidka. Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka ayaa gobolka ka kasbaday Qiimaynta Four Star Parent Aware .

Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka: Aragtida Waalidka

Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka: dulmar

Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka: Ka mid noqoshada

Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka: 3 Sano

Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka: 4-5 Sano