Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka

Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka waa qayb ka mid ah Dugsiga Degmada Minnetonka, wuxuuna la wadaagaa ballan-qaadka heerka-caalamka, heer-sare ee-carruur-ku-xun. Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka wuxuu diiradda saaraa u diyaarinta carruurta xanaanada iyadoo la raacayo Heerarka Waxbarashada Hore ee Minnesota iyo fulinta manhajka iyo qiimeynta ku saleysan cilmi-baarista. Ka-qaybgalka fasallada waxay kor u qaadaan waxbarashada carruurta iyo korriinka iyada oo loo marayo bay'ad ula kac ah, shaqaale shati leh, waxbarid kala duwan iyo ka qaybgalka waalidka. Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka ayaa gobolka ka kasbaday Qiimaynta Afarta Xiddig ee Waalidka .

Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka: dulmar