Waxbarashada Darawalka

Safeway Driving School waxa uu abuurayay badbaado, dareewal dhalinyaro ah oo masuul ah in ka badan 50 sano. Waxbarashada Beesha Minnetonka waxay iskaashi la samaysaa Safeway si ay u bixiyaan xiisado xooga saaraya farsamooyinka wadista difaaca.

Tilmaanta: Barnaamijkeena waxa ku jira 30 saacadood oo waxbarid ah, sida sharcigu dhigayo, 10, casharo saddex saacadood ah. Ardaydu waxay bilaabi karaan fasalada markay da'doodu tahay 14½, waxay heli karaan ogolaanshahooda markay da'doodu tahay 15 iyo shatiga da'da 16. Manhajka waxaa ku jira hagaha daraasadda, tilmaamaha PowerPoint, fiidiyowyada, doodaha, xaashida shaqada iyo software isdhexgalka. Fasallada waxay diiradda saaraan dabeecadaha muhiimka ah iyo dabeecadaha ay wadaagaan da'yarta darawallada waxayna u diyaariyaan Imtixaanka Ogolaanshaha Minnesota.

Tilmaamaha Gadaal-The-Wheel
Ardaydu waa inay ku dhammeeyaan lix saacadood oo casharrada wadista ah macalinka Badbaadada ka hor intaysan qaadin Imtixaanka Waddada Minnesota. Casharrada waxaa loo qaybiyaa saddex cashir oo laba saacadood ah oo gaar ah oo leh mas'uul, xirfadle macalin wadista Badbaadada. Ardayda waxaa laga soo qaadi karaa oo lagu dejin karaa guriga, dugsiga ama shaqada. Safeway waxay bixisaa jadwal ku habboon intarneedka gadaashiisa. Casharrada waxaa lagu bixiyaa waddooyinka dhabta ah ee magaalada, waddooyinka waaweyn iyo waddooyinka xorta ah. Waxaa lagu talinayaa in ardaydu ay qaataan casharka ugu horreeya lix ilaa siddeed toddobaad ka dib markay helaan oggolaanshaha. Casharradu waa in ay u dhexeeyaan ugu yaraan 30 maalmood taasoo u oggolaanaysa in waalidku casharro ku dhex jiraan.

Ka qayb qaadashada waalidka
Bogga internetka ee Safeway wuxuu bixiyaa macluumaad faahfaahsan si uu u caawiyo fahamka sharciyada MN iyo shuruudaha darawallada ardayda. Fasalada Macluumaadka Waalidka ee bilaha ah waxaa lagu bixiyaa onlayn www.safewaydrivingschool.com .

khidmad
$449 (Waxa ku jira casharrada fasalka iyo lix saacadood oo barida taayirrada gadaasheeda.)

Deeqaha waxbarasho ee dhalinyarada ayaa diyaar u ah kuwa u qalma. Fadlan wac 952-401-6801 wixii macluumaad dheeraad ah.

Hadda isdiiwaangeli

LA XIRIIR


Maareeyaha Barnaamijka Dhalinyarada
952-401-6828

Dugsiga Badbaadada Wadista