Kaalmada Waxbarashada

Kaalmada waxbarashada ayaa diyaar u ah qoysaska u qalma barnaamijka u diyaarsanaanta dugsiga ee Gobolka Minnesota. Ujeedada Barnaamijka U Diyaargarowga Dugsiga waa in laga caawiyo bixinta kaalmada dhaqaale ee qoysaska u baahan si ay carruurtoodu uga qaybqaataan dugsiga barbaarinta oo ay u soo bandhigaan khibradaha, xirfadaha, iyo dabeecadaha lagama maarmaanka u ah waxbarashada mustaqbalka. Intaa waxaa dheer, muhiimada u diyaarsanaanta dugsiga waa in la kordhiyo ka qayb qaadashada waalidka ee waxbarashada iyo waxbarashada ilmahooda.

Cilmi-baadhistu waxay muujisay in barnaamijyada carruurnimada hore ee ku lug leh waalidiinta iyo carruurta wada shaqaynta ay ka waxtar badan yihiin barnaamijyada diiradda saaraya ilmaha oo keliya. Ka qayb gelinta qoysaska goor hore waxay ku dhiirigelisaa waalidiinta inay door firfircoon ka ciyaaraan inta lagu jiro waxbarashada ilmahooda. 

Si aad u codsato fadlan buuxi Codsiga Barnaamijka U Diyaargarowga Dugsiga. Haddii aad u baahan tahay koobi warqad ah oo arjiga ah, iimayl u dir Isuduwaha Barnaamijka Diyaargarowga Dugsiga Jennifer Wenner.

U dir arji dhammaystiran iyo agab taageero ah Jennifer Wenner:

  • Email Jennifer Wenner
  • Boostada Minnetonka Preschool ee 4584 Vine Hill Road, Excelsior, MN 55331 daryeelka Jennifer Wenner
  • Ku deg miiska hore ee Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka

Codsigaaga oo dhameystiran waxaa dib loogu eegi doonaa sida ay u kala horeeyaan. Haddii aad u qalanto caawimo, waxaa laguula soo xidhiidhi doonaa si aad ula kulanto Isuduwaha U Diyaargarowga Dugsiga si aad u qorto ilmahaaga Preschool iyo dhamaystirka heshiiska waxbarashadaada.