Xafiiska Iskuulka

Tirooyin Muhiim ah

Imaatinka : 952-401-5655

Xafiiska Caafimaadka: 952-401-5655


Xafiiska Weyn: 952-401-5650
Gaadiidka: 952-470-5366

Saacado

  • Saacadaha Xafiiska: 7 am-3: 30 pm
  • Fasalada K-5: 8 am-2: 40 pm

Ardayga bannaanka jooga ee fasaxa la jooga macalinka

Tilmaamaha

Isgoyska 494 iyo Hwy 7, qaado Hwy 7 galbeed 6.1 mayl, oo u leexo midig dhinaca Oak Street / Cty 19. Excelsior Elementary waxay ku taal geeska Oak Street / County Road 19 iyo Hwy 7.

Dugsiga Hoose ee Excelsior
441 Wadada Oak
Excelsior, MN 55331