Xafiiska Dugsiga

Tirooyinka Muhiimka ah

Imaanshaha: 952-401-5655

Xafiiska Caafimaadka: 952-401-5655


Xafiiska Guud: 952-401-5650
Gaadiidka: 952-470-5366

Saacadaha

  • Saacadaha shaqada: 7 subaxnimo-3:30 galabnimo
  • Fasalada K-5: 8 subaxnimo-2:40 galabnimo

carruurta fasalka

Tilmaamaha

Laga soo bilaabo isgoyska 494 iyo Hwy 7, ka qaado Hwy 7 galbeed 6.1 mayl, oo u leexo midig Oak Street/Cty 19. Dugsiga Hoose ee Excelsior wuxuu ku yaal geeska Oak Street/County Road 19 iyo Hwy 7.

Dugsiga Hoose ee Excelsior
441 Oak Street
Excelsior, MN 55331