Peachjar eFlyers

Abuur Koonto gudaha Peachjar si loogu Gudbiyo Xaashiyeyaasha Elektiroonigga ah

Minnetonka wuxuu adeegsadaa Peachjar.com si loogu qaybiyo warqadaha elektiroonigga ah qoysaska ardayda ee Degmadeena .
 
Haddii aad jeclaan lahayd inaad soo gudbiso xaashiyaha qoraalka, fadlan akhri talooyinkan waxtarka leh:
  1. Dhammaan xaashiyahannada waa in lagu soo dhejiyaa Peachjar kooxda ay kafaala qaadeyso dhacdada ama nashaadaadka.
  2. Xaashiyayaashu waa in loo soo gudbiyaa sidii PDF ah, cabir xaraf, sawir ama qaab toosan. Xaashiyayaal midabo leh oo wata ereyo kooban iyo xuruuf waaweyn oo ay ku jiraan cinwaan degel oo loogu talagalay macluumaad dheeraad ah ayaa ugu waxtarka badan.
  3. Dhammaan nashaadaadka, munaasabadaha, alaabada iyo fursadaha waa inay si toos ah ula xiriiraan carruurta iyo qoysaska waana inay u hoggaansamaan nidaamka xayeysiinta degmada . Degmadu waxay xaq u leedahay inay diido rukhsad loogu talagalay dhajinta ama qeybinta ashyaa aan waafaqsaneyn danaha ugu wanaagsan ee ardayda iyo qoysaska ama si toos ah ula tartamaya barnaamijyada ama adeegyada degmada, oo ay kujirto Minnetonka Community Community Community, iskuulada kale ee dadweynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay.
  4. Markaad sameysatid koonto si aad u geliso xaashiyaha, fadlan dooro inaad tahay "Wakiilka Kooxda Waalidka" ama "Bixiye Barnaamij."

Halkan guji si aad u abuurto Koonto Peachjar

Waqtiga Ugu Dambeeya Toddobaadka iyo Qaybinta emaylka

  • Xilliga kama dambaysta ah: Waqtiga kama dambeysta ah ee loogu talagalay soo-dejinta xayeysiiska waa fiidnimadda Talaadada si loo ansixiyo subaxa Arbacada. Markaad gashid xaashiyahaaga, hubi in taariikhda boostada loo qoondeeyay Arbacada toddobaadkan   aad rabto in waraaqda lagu diro emaylka qoysaska.
  • Qaybinta emaylka: Hal farriin email oo toddobaadle ah ayaa sida caadiga ah loo diraa qoysaska Minnetonka.

Soo gudbinta Flyer ee Qaybinta Elektaroonigga ah

Halkan riix: Sida loo fayl gareeyo xaashiyaha xaashida

  • Diidmada Muhiimka ah : Warqadaha la ansixiyay (oo aan ka ahayn kuwa ay maalgelisay barnaamijka Dugsiga Degmada Minnetonka ama Waxbarashada Beesha ee Minnetonka) waa inay ku leeyihiin bayaankan warqadda / buug-yaraha : Barnaamijkan ma ahan mid ay maamusho Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka. Iskuulku ama degmadu midkoodna ma taageerayo waxqabadkan, laakiin waxay siinayaan helitaan loo siman yahay wadaagista macluumaadka sida uu qabo sharciga federaalka.
Nidaamka Gudiga 907

A. Qeexitaannada soo socda ee kooxaha iyo ururada leh tilmaamaha qaybinta ayaa la sameeyay:

1. Hawlaha la xiriira dugsiga

a. Dugsi kastaa wuxuu u qaybin doonaa agab laxiriira howlaha iskuulka, nashaadaadka ay abaabusho ardayda iyo ururada waalidiinta ee iskuulada gaarka ah ee ardaygu dhigto, iyo ardayga, waalidka iyo nashaadaadka bulshada ay isku dubaridiyeen / maalgaliyeen Degmo Dugsiyeedka, ooy kujirto Minnetonka Waxbarashada iyo Adeegyada Bulshada.

2. Hay'adaha Dawladda ama Ururada

Kooxahan waxaa lagu qeexay inay yihiin kuwa cashuurta laga taageero. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah waxqabadka magaalada, doorashooyinka, dhageysiyada dadweynaha, iyo macluumaadka waaxda booliska / dabka. Agab macluumaad oo ka socda ururradan ayaa loo qaybin doonaa wax aan ka badnayn hal mar usbuucii.

3. Ururada Bulshada - (Madaniga / Sadaqo / Arday)

Hay'adahan waxaa lagu qeexay inay yihiin ururo aan u shaqeynin faa iidooyinka. Qalabka ka socda ururradan ayaa la qaybin doonaa wax aan ka badnayn hal mar usbuucii.

4. Ururro aan jirin

Ururadan waxaa lagu qeexaa inay yihiin ururo u shaqeeya faa iidada koox gaar ah oo bulshada dhexdeeda ah. Boostarado xaddidan oo ka socda kooxahan ayaa la oggolaan doonaa markii ururradan ay kafaalaqaadayaan barnaamijyada deeq-lacageedka ee faa'iidada tooska ah ee ardayda. Ogeysiisyada barnaamijyada deeqda waxbarasho ee waxtarka tooska ah ee ardayda ayaa sidoo kale la sameyn karaa.

5. Kaniisadaha / Kooxaha Diinta

Ururadan waxaa lagu qeexay inay yihiin ururo diimeed oo u shaqeeya faa iidada koox gaar ah oo bulshada dhexdeeda ah. Degmo dugsiyeedka, sharciga iyo go'aannada maxkamadda, waxay siinayaan fursad isku mid ah kooxaha ka soo baxa shuruudahan.

6. Ururada Ganacsiga / Shaqsiyaadka

Kuwaas waxaa lagu qeexaa inay yihiin ganacsi faa iido ama shakhsiyaad aan xiriir la laheyn urur lagu qeexay halkan, iyo inay bixiyaan fursado ama munaasabado u horseedaayo taageero maaliyadeed iskuulada iyo / ama Degmada Dugsiga. Oggolaanshaha hore ee ganacsi / shaqsi shaqsiyeed ee dhaliya tabarucyada iskuuladeena waa inay horay u ansixiyaan kormeeraha / wakiilka. Alaabada ay ka helaan ururrada ganacsiga / shakhsiyaadka noocaas ah ee la ansixiyay waxaa ku jiri kara xayeysiin. Xayeysiin kasta waa inuu noqdaa mid aan la fahmi karin, ujeeddada ganacsi ee ururka / ganacsiguna kuma badnaan doono agab loo oggolaaday in la dhajiyo. Alaabada laga helo ururo ganacsi / shaqsiyaad aan la ogolaan lama aqbali doono.