Ka Hortagga Xoog u sheegashada

Ardayda, shaqaalaha iyo macalimiinta Minnetonka waxay si adag uga shaqeeyaan kor u qaadida jawiga bulshada iyo tacliinta wanaagsan ee mid kasta oo ka mid ah dugsiyadeena. Dabagalka joogtada ahi wuxuu si joogto ah u muujiyey in dugsiyada Minnetonka ay bixiyaan dhaqanka daryeelka iyo ixtiraamka muhiimka u ah guusha ardayga. Si gacan looga geysto ilaalinta deegaankaas, dugsiyada hoose ee Minnetonka waxay qaateen Barnaamijka Kahortagga Booc-boocsiga ee Olweusus sanadkii 2010. Waxaa laga adeegsadaa adduunka oo idil, barnaamijka Olweus (oo loogu dhawaaqo ol-va-us) wuxuu ka hadlayaa xoog-sheegashada dugsiga oo dhan wuxuuna carruurta iyo dadka waaweyn siiyaa luuqad guud oo loogu talagalay wanaajinta xiriirka asxaabta iyo ka dhigista iskuulada kuwo amaan ah, meelo wanaagsan oo ardayda wax ku bartaan kuna horumariyaan.

Barnaamijka Kahortaga Booc-boocsiga Olweus waxaa loogu talagalay in lagu wanaajiyo xiriirka asxaabta isla markaana laga dhigo iskuulada kuwo nabdoon, meelo wanaagsan oo ardayda wax ku bartaan kuna horumariyaan. Yoolalka barnaamijka waxaa ka mid ah:

  • yareynta dhibaatooyinka xoogsheegashada ee ardayda ka dhex jira
  • ka hortagga horumarinta dhibaatooyinka xoogsheegashada cusub
  • helitaanka xiriiro asaag iskuulka ka wanaagsan


Istaag Ixtiraamka

Laga soo rarayo Vimeo ...