Degane iyo Diiwaangelin Furan

SHAPE mustaqbalka ilmahaaga

Dugsiga Dadweynaha Minnetonka Dadweynaha waa mid ka mid ah kuwa ugu waxqabadka wanaagsan degmooyinka gobolka Minnesota iyo waddanka. Ardaydeenu waxay dhigtaan mid ka mid ah lixda dugsi hoose (fasalada K-5), laba dugsi dhexe (fasalada 6-8) iyo hal dugsi sare (fasalada 9-12).

Iyada oo leh barnaamijyo horumarineed oo heer sare ah iyo taageero ballaaran, waxaan qorsheyneynaa guusha arday kasta:

  • K-12 Imtixaanka Luuqadda Shiinaha iyo Isbaanishka ama Ikhtiyaarrada Waxbaridda ee Keliya Ingiriisiga
  • Shakhsiyadeed, waxbarashadda ku saleysan cunugga waxay siisaa arday kasta hagitaan iyo taageero
  • Caqabadaha la soo dersa waaya-aragnimada waxbarasho sida Navigator, Wings, xisaabta la dedejiyay iyo akhrisku waxay ka caawiyaan ardayda inay furfuraan awooddooda
  • Diirad saarida aqoonta farsamada waxaa ka mid ah K-5 codeynta kumbuyuutarka iyo 1: 1 iPads ee fasalada 5-12

Qor Ilmahaaga Maanta!

Qoysaska Deggan

Diiwaangelinta K-12 ee 2021 waxay hadda u furan tahay dhammaan dadka deggan. Ogow haddii aad ku nooshahay degmada .

Muddada ugu dambeysa ee mudnaanta diiwaangelinta deganayaasha waa Janaayo 15, 2021.

Dugsiyada doorashada koowaad ama barnaamijyada waa la buuxin karaa.

Diiwaangelinta Deganeyaasha

Arday ma ka heysataa Degmadda? Booqo MySSO, xulo Skyward oo buuxi diiwaangelinta khadka tooska ah ee ardayga cusub.

Soo gal My SSO

Qoysaska Aan Deganeyn

Dhammaan qoysaska ka baxsan degmada ee doonaya inay furaan isqorista waa inay buuxiyaan arjiga isqorista furan.

Waqtiga kama dambaysta ah ee gobolka ee codsiyada diiwaangelinta furan waa Janaayo 15, 2021.

Fur Arjiga Diiwaangelinta

Qoysaska waxaa lagu ogeysiinayaa February 15 dugsiga / barnaamijka dalab haddii ay codsato waqtiga gobolka. Waqtigaas waxaa lagaa codsan doonaa inaad dhammaystirto diiwaangelinta khadka tooska ah.

Diiwaangelinta Furan ee La Oggolaaday

Shaqaalaheena diiwaangelinta ardayda ayaa diyaar u ah inay ku caawiyaan. Wac 952-401-5009 haddii magaca dambe ee qoyskaagu ka bilaabmo AL ama 952-401-5012 haddii magaca dambe ee qoyskaagu ku bilowdo MZ.

Ikhtiyaariyada Xanaanada

Haddii cunuggaagu uusan weli gaarin da'da iskuulka, fadlan tixgeli xulashooyinka barbaarinta ee Minnetonka iyo Xannaanada Carruurnimada Hore oo laga bixiyo waaxda Waxbarashada Bulshada. Waxa kale oo aad la xiriiri kartaa xafiiskayaga diiwaangelinta magaca ilmahaaga iyo taariikhda dhalashadiisa; tani waxay hubin doontaa inaad hesho macluumaadka diiwaangelinta mustaqbalka.

Wax dheeri ah baro

Nala soo xiriir

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .


Khariidada Xuduudaha Degmada

Guriga aad ka fiirsaneyso ma ku yaal xudduudaha Dugsiga Minnetonka ee Degmada?

Gali cinwaanka Khariidada Degmooyinka si loo xaqiijiyo degmada loona qoondeeyey dugsiyada hoose, dhexe iyo sare.

Cunuggu wuxuu ku faraxsan yahay barashada hoos u dhaca hallka Iskuulka Minnetonka