Deganeyaasha iyo Diiwaangelinta Furan

Habee Mustaqbalka Ilmahaaga

Dugsiga Dadweynaha ee Minnetonka waa mid ka mid ah dugsiyada degmooyinka ugu waxqabadka wanaagsan Minnesota iyo qarankaba. Ardaydeenu waxay dhigtaan mid ka mid ah lixda dugsi hoose (fasalada K-5), laba dugsi dhexe (fasalada 6-8) iyo hal dugsi sare (fasalada 9-12). Waxaan sidoo kale bixinaa ikhtiyaarada waxbarashada onlaynka ah (fasalada K-12) iyada oo loo marayo Tonka Online iyo ka dib dugsiga sare barnaamijka kala guurka waxbarashada gaarka ah iyada oo loo marayo Barnaamijka Kala-guurka ee SAIL .

Iyada oo leh barnaamijyo horumar sare leh oo cusub iyo taageerooyin ballaadhan, waxaan u qorshaynaa guusha arday kasta:

  • K-12 Luqadda Shiinaha iyo Isbaanishka Immersion ama Ingiriisi-keliya Ikhtiyaarada
  • Waxbarashada gaarka ah, ee ilmaha ku salaysan waxay siisaa arday kasta hagitaan iyo taageero
  • Waayo-aragnimada waxbarasho ee adag sida Navigator, Wings, xisaabta la dadajiyay iyo akhriska ayaa ka caawiya ardayda inay furto awoodooda
  • Diirada saara aqoonta tignoolajiyada waxaa ka mid ah K-5 codeing computer iyo 1:1 iPads ee fasalada K-12
  • Shakhsi ahaan iyo ikhtiyaar online ah ayaa la heli karaa
     

Isku qor Ilmahaaga Maanta

Diiwaangelintu waxay u furan tahay K-12 qof ahaan iyo Tonka Online sannad dugsiyeedka 2024-25.

Guji badhamada hoose si aad u bilowdo diiwaangelintaada ama aad booqato Liiska hubinta Diiwaangelinta Deganeyaasha ama bogga Liiska Diiwaangelinta Furan si aad wax badan uga ogaato habka isdiiwaangelinta.

Ma hubtid inaad degan tahay Degmada Dugsiga ee Minnetonka? Riix halkan si aad u ogaato haddii aad ku nooshahay gudaha degmada .

Ma u baahan tahay caawimo? Shaqaalaheenna diiwaan gelinta ardayda ayaa diyaar u ah inay ku caawiyaan! Wac 952-401-5009 haddii magaca dambe ee qoyskaagu ka bilowdo AL ama 952-401-5012 haddii magaca dambe ee qoyskaagu uu ka bilowdo MZ.

Xilliga kama dambaysta ah ee diiwaangelinta

  • Xilliga kama dambaysta ah ee mudnaanta diiwaangelinta dadka degani waa Janaayo 15, 2024. Haddii aad codsato ka dib wakhtiga kama dambaysta ah ee mudnaanta, dugsiyada ama barnaamijyada doorashada koowaad ayaa laga yaabaa in durba la buuxiyo.
  • Xilliga kama dambaysta ah ee codsiyada diiwaangelinta furan ee gobolka waa Janaayo 15, 2024. Haddii aad codsato ka dib wakhtiga kama dambaysta ah ee gobolka, laguuma dammaanad qaadayo inaad boos ka hesho degmadayada.

Preschool & Carruurnimada Hore Waxbarashada Qoyska

Haddii ilmahaagu aanu weli gaarin da'da dugsiga, fadlan ka fiirso Waxbarashada Qoyska ee Carruurnimada Hore (ECFE) iyo doorashooyinka Preschool ee Minnetonka . Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka wuxuu diiradda saaraa u diyaarinta carruurta xanaanada iyadoo la raacayo Heerarka Waxbarashada Hore ee Minnesota iyo fulinta manhajka iyo qiimeynta ku saleysan cilmi-baarista. Laga soo bilaabo fasalada ilmaha iyo aniga ilaa dugsiga barbaarinta, waxaanu taageernaa carruurta iyo waalidiinta tallaabo kasta oo jidka ah. Waxa kale oo aad la xidhiidhi kartaa xafiiskayaga diiwaangelinta magaca ilmahaaga iyo taariikhda dhalashada; tani waxay hubin doontaa inaad hesho macluumaadka diiwaangelinta mustaqbalka.

Wax dheeri ah baroKhariidadda Xuduudaha Degmada

Guriga aad ka fekereyso ma ku yaalaa gudaha xuduudaha Dugsiga Degmada Minnetonka?

Geli ciwaanka ku yaal Khariidadda Degmada si aad u xaqiijiso degmada iyo dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee lagu qoray.


La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Eloise Weibel
eloise.weibel@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .

Ilmaha oo ku faraxsan inuu wax ka barto hoos u dhaca marinka dugsiga Minnetonka