Deganaanshaha iyo Diiwaangelinta Furan

WAAJO mustaqbalka ilmahaaga

Iskuullada degmada ee Minnetonka waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan waxqabadka degmooyinka gobolka Minnesota iyo dalka oo dhan. Ardaydeenu waxay dhigtaan mid ka mid ah lix dugsi hoose (fasalada K-5), laba dugsi dhexe (fasalada 6-8) iyo hal dugsi sare (fasalada 9 -12).

Iyada oo la socota barnaamijyo horumarineed oo hal-abuurnimo sare leh iyo taageero ballaaran, waxaan u qorsheysannahay guuleysiga arday kasta:

  • K-12 Barashada Luqadda Shiinaha & Isbaanishka ama Xulashada Tilmaanta Ingiriisiga keliya
  • Shakhsi ahaan, waxbarashadda ku-saleysan carruurtu waxay siisaa arday kasta hagitaan iyo taageero
  • Loolanka adag ee khibradaha barashada sida 'Navigator', Wings ', dardar xisaabta iyo akhriska ayaa ardayda ka caawiya sidii ay u furi lahaayeen fursadahooda
  • Diirad saarida akhris-qorista teknolojiyada waxaa ka mid ah koodhka kumbuyuutarka ee K-5 iyo 1: 1 iPads fasalada 5-12

Isku qor Ilmahaaga Maanta!

Qoysaska Degan

Diiwaangelinta K-12 ee 2021 waxay hadda u furan tahay dhammaan dadka deggan. Ogow haddii aad ku nooshahay degmada .

Muddada ugu dambeysa ee mudnaanta diiwaangelinta deganayaasha waa Janaayo 15, 2021.

Dugsi-doorashada koowaad ama barnaamijyada waa la buuxin karaa.

Diiwaangelinta Deganeyaasha

Miyaad haysataa arday degmo ahaan? Tag MySSO, xulo Skyward oo buuxi diiwaangelinta ardayda cusub ee khadka tooska ah ee ardayda.

Soo gal My SSO

Qoysaska Aan Deganeyn

Dhamaan qoysaska dagmada ka baxsan ee raba inay furaan diiwaan gelinta waa inay buuxiyaan arjiga diiwaangelinta furan.

Waqtiga kama dambaysta ah ee gobolka ee codsiyada diiwaangelinta furan waa Janaayo 15, 2021.

Codsiga Diiwaangelinta Furan

Qoysaska waxaa la ogeysiin doonaa Febraayo 15 iyadoo la siinayo iskuul / barnaamij hadii ay codsadaan waqtiga kama dambeysta ee gobolka . Waqtigaas waxaa lagaa codsan doonaa inaad dhammaystirto diiwaangelinta khadka tooska ah.

Diiwaangelinta Diiwaan gelinta Furan

Shaqaalaha isqorista ardaydeena ayaa diyaar u ah inay caawiyaan. Wac 952-401-5009 haddii qoyskaaga uugu dambeeyo uu ku bilowdo AL ama 952-401-5012 haddii qoyskaaga uugu dambeeya uu ku bilowdo MZ.

Xulashada Dugsi-horayga

Haddii ilmahaagu aanu wali gaarin da'da iskuulka, fadlan tixgeli fursadahayaga Iskuullada Minnetonka iyo Xulashada Carruurnimada Hore ee lagu bixiyo waaxda Waxbarashada Beesha . Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa xafiiska diiwaangelintaada oo leh magaca ilmaha iyo taariikhda dhalashada; Tani waxay xaqiijin doontaa inaad hesho macluumaadka isqorista mustaqbalka.

Wax dheeri ah baro

Nala soo xiriir

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Ashley Carlson
ashley.carlson@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .


Khariiddada Xuduudaha Degmada

Guriga aad ka fiirsaneyso majiro xuduuda Degmada Minnetonka?

Gali cinwaanka Khariidadda Degmada si aad u xaqiijiso degmada iyo dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee loo qoondeeyay.

Cunuga wuxuu ku faraxsanyahay barashada hoose ee iskuulka hoose ee Minnetonka