Degane iyo Diiwaangelin Furan

Habee Mustaqbalka Ilmahaaga

Dugsiga Dadweynaha ee Minnetonka waa mid ka mid ah dugsiyada degmooyinka ugu waxqabadka wanaagsan Minnesota iyo qarankaba. Ardaydeenu waxay dhigtaan mid ka mid ah lixda dugsi hoose (fasalada K-5), laba dugsi dhexe (fasalada 6-8) iyo hal dugsi sare (fasalada 9-12). Waxaan sidoo kale bixinaa ikhtiyaarada waxbarashada onlaynka ah (fasalada K-12) iyada oo loo sii marayo Tonka Online iyo ka dib dugsiga sare barnaamijka u gudubka waxbarashada gaarka ah iyada oo loo marayo Barnaamijka Kala-guurka ee SAIL .

Iyada oo leh barnaamijyo horumarineed oo heer sare ah iyo taageero ballaaran, waxaan qorsheyneynaa guusha arday kasta:

  • K-12 Imtixaanka Luuqadda Shiinaha iyo Isbaanishka ama Ikhtiyaarrada Waxbaridda ee Keliya Ingiriisiga
  • Shakhsiyadeed, waxbarashadda ku saleysan cunugga waxay siisaa arday kasta hagitaan iyo taageero
  • Caqabadaha la soo dersa waaya-aragnimada waxbarasho sida Navigator, Wings, xisaabta la dedejiyay iyo akhrisku waxay ka caawiyaan ardayda inay furfuraan awooddooda
  • Diiradda saaridda akhris-qorista teknolojiyadda waxaa ka mid ah k-5 koodh-siinta kombiyuutarka iyo 1: 1 iPads ee fasallada K-12
  • Shakhsi ahaan iyo ikhtiyaar online ah ayaa la heli karaa
     

Isku qor Ilmahaaga Maanta

Diiwaangelinta hadda waxay u furan tahay K-12 qof ahaan iyo Tonka Online sannad dugsiyeedka 2023-24. Guji badhamada hoose si aad u bilowdo diiwaangelintaada ama aad booqato Liiska hubinta Diiwaangelinta Deganeyaasha ama bogga Liiska Diiwaangelinta Furan si aad wax badan uga ogaato habka diiwaangelinta.

Ma hubtid inaad degan tahay Degmada Iskuulka ee Minnetonka? Riix halkan si aad u ogaato haddii aad ku nooshahay gudaha degmada .

Ma u baahan tahay caawimo? Shaqaalahayaga diwaan gelinta ardaydu waa diyaar si ay u caawiyaan! Wac 952-401-5009 haddii magaca dambe ee qoyskaagu ka bilowdo AL ama 952-401-5012 haddii magaca dambe ee qoyskaagu uu ka bilowdo MZ.

Wakhtiyada kama dambaysta ah ee diiwaangelinta

  • Xilliga kama dambaysta ah ee mudnaanta diiwaangelinta dadka degani waa Janaayo 15, 2023. Haddii aad codsato ka dib wakhtiga kama dambaysta ah ee mudnaanta, dugsiyada doorashada koowaad ama barnaamijyada ayaa laga yaabaa in durba la buuxiyo.
  • Xilliga kama dambaysta ah ee codsiyada diiwaangelinta furan ee gobolka waa Janaayo 15, 2023. Haddii aad codsato ka dib wakhtiga kama dambaysta ah ee gobolka, laguuma dammaanad qaadayo inaad boos ka hesho degmadayada.

Preschool & Carruurnimada Hore Waxbarashada Qoyska

Haddii ilmahaagu aanu weli gaarin da'da dugsiga, fadlan ka fiirso Waxbarashada Qoyska ee Carruurnimada Hore (ECFE) iyo doorashooyinka Preschool ee Minnetonka . Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka wuxuu diiradda saaraa u diyaarinta carruurta xanaanada iyadoo la raacayo Heerarka Waxbarashada Hore ee Minnesota iyo fulinta manhajka iyo qiimeynta ku saleysan cilmi-baarista. Laga soo bilaabo fasalada ilmaha iyo aniga ilaa dugsiga barbaarinta, waxaanu taageernaa carruurta iyo waalidiinta tallaabo kasta oo jidka ah. Waxa kale oo aad la xidhiidhi kartaa xafiiskayaga diiwaangelinta magaca ilmahaaga iyo taariikhda dhalashada; tani waxay hubin doontaa inaad hesho macluumaadka diiwaangelinta mustaqbalka.

Wax dheeri ah baroKhariidada Xuduudaha Degmada

Guriga aad ka fiirsaneyso ma ku yaal xudduudaha Dugsiga Minnetonka ee Degmada?

Geli ciwaanka ku yaal Khariidadda Degmada si aad u xaqiijiso degmada iyo dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee loo qoondeeyay.


La Xisaabtan Ardayga

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .

Cunuggu wuxuu ku faraxsan yahay barashada hoos u dhaca hallka Iskuulka Minnetonka