Ka baxsan Aasaaska

Dugsiga Degmada Minnetonka

Casharrada Nololeed ee Macallin iyo Macallin Xirfadle

Fiiri fiidiyowyadan si aad u hesho qaar ka mid ah talooyin degdeg ah oo ku saabsan socodka waqtiyada walaaca leh. Kathy Larson waa macalimad degmadeena, taaso haysata shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo qalinjabinta cilmu-nafsiga iyo waxbarashada dugsiga hoose. Iyadu waa macallimad shahaado siisay Golaha Qaranka, iyo sidoo kale xirfadle shahaado haysta, dhalinyaro, waalid, iyo tababare qoys waxayna halkan u joogtaa inay ku caawiso!