Gurmadka Cimilada

Halka laga helo macluumaadka xidhitaanka dugsiga

Xiritaanka dugsiga sababtoo ah cimilo daran ama xaalado kale oo degdeg ah ayaa lagaga dhawaaqi doonaa idaacada WCCO-AM (830 on the dial), KARE 11-TV (Channel 11), KSTP-TV (Channel 5) iyo mareegaha degmada.

Haddii dugsiyadu ay tahay inay goor hore xidhaan, basasku waxay raaci doonaan waddooyinka soo noqoshada caadiga ah.

Fadlan kala hadal ilmahaaga waxa la samaynayo haddii ay dhacdo in dugsiga laga eryo goor hore oo qofna aanu guriga joogin marka uu yimaado.