Xaaladaha Degdegga ah ee Cimilada

Halka laga helo macluumaadka xiritaanka dugsiga

Xiritaanka iskuulka cimilada daran ama xaaladaha kale ee degdega ah waxaa laga shaacin doonaa idaacada WCCO-AM (830 garaac garaac), KARE 11-TV (Channel 11), KSTP-TV (Channel 5) iyo websaydha degmada.

Haddii dugsiyadu ay qasab tahay inay goor hore xirmaan, basaska ayaa raaci doona waddooyinka soo noqoshada caadiga ah.

Fadlan kala hadal ilmahaaga waxa la sameynayo haddii ay dhacdo in iskuulka goor hore la fasaxo oo qofna uusan guriga la joogin markuu yimaado.