Kaamirooyinka Basaska

Calaamad gudaha baska Degmo kasta oo ka tirsan Minnetonka waxay muujineysaa jiritaanka kamarad fiidiyow. Kaamirooyinka fiidiyowga ayaa u oggolaanaya maamulayaasha iskuulka iyo maamulka shirkadda baska inay la socdaan dhaqanka ardayda.

Su'aalaha tooska ah ama walaacyada ku saabsan adeegsiga kaameeraha fiidiyowga ee laga raaco basaska Xafiiska Gaadiidka ee Degmada ee 952-401-5023.