Kaamirooyinka Basaska

Calaamad gudaha baska Degmo kasta oo ka tirsan Minnetonka waxay muujineysaa jiritaanka kamarad fiidiyow. Kaamirooyinka fiidiyowga ayaa u oggolaanaya maamulayaasha iskuulka iyo maamulka shirkadda baska inay la socdaan dhaqanka ardayda.

Su'aalo toos ah ama walaacyo ku saabsan isticmaalka kaamirooyinka fiidiyowga ee laga raaco basaska Xafiiska Gaadiidka ee Degmada 952-401-5023.