Kamaradaha Basaska saaran

Calaamad ku jirta baska kasta ee degmada Minnetonka waxay tusinaysaa joogitaanka kamarad muuqaal ah. Kaamirooyinka fiidiyowga ayaa u oggolaanaya maamulka dugsiga iyo maamulka shirkadda baska inay la socdaan dhaqanka ardayda.

Su'aalaha tooska ah ama walaacyada ku saabsan isticmaalka kamaradaha fiidiyowga ee basaska ilaa Xafiiska Gaadiidka Degmada 952-401-5023.