Ogeysiiska Jadwalka Baska

Macluumaadka khafiifinta, oo ay ku jiraan nambarada baska, goobta basku istaago, waqtiyada qaadista iyo waqtiyada soo laabashada, waxaa lagu diraa ardayga arday walba dabayaaqada Ogosto.

Basasku waxay ku socon doonaan jidadka markii hore la aasaasay ugu yaraan usbuuca ugu horreeya ee dugsiga. Isbedelada dariiqooyin dhowr ah ayaa suurtagal ah ka dib usbuuca labaad si loogu habeeyo qoysaska cusub ee Degmada iyo in la saxo wixii dhibaatooyin ah.

Walidiinta waxaa waligood lagu ogeysiin doonaa emaylka wixii isbedel ah ee ka dhaca marinkooda baska ama waqtiyada qaadista. Tani waxay badanaa ka dhigan tahay daahitaan dhawr maalmood ka hor inta isbedelka la codsaday la dhaqan gelin.