Ogeysiiska Jadwalka Baska

Macluumaadka basaska, oo ay ku jiraan lambarrada baska, goobta joogsiga baska, waqtiyada qaadista iyo waqtiyada soo noqoshada, ayaa loo diraa arday kasta gurigiisa dhammaadka Ogosto.

Basasku waxay ku socon doonaan dariiqyada markii hore la aasaasay ugu yaraan usbuuca ugu horreeya ee dugsiga. Isbedelada wadooyin yar ayaa suurta gal ah wiiga labaad kadib si loo dejiyo qoysaska cusub ee Degmada loona saxo wixii dhibaato ah.

Waalidiinta marwalba waxaa lagu ogeysiin doonaa emayl wixii isbeddel ah ee ku yimaada jidadkooda basaska ama xilliyada qaadista. Tani waxay badanaa macnaheedu tahay dib udhac dhowr maalmood kahor intaan isbedelka la codsaday dhaqan gelin.