Ogeysiinta Jadwalka Baska

Macluumaadka baska, oo ay ku jiraan lambarada baska, goobta uu baska istaago, wakhtiyada soo qaadida iyo wakhtiyada soo laabashada, waxa boosta loogu soo diraa arday kasta gurigiisa dabayaaqada Agoosto.

Basasku waxay ku socon doonaan dariiqyada bilowga ah ugu yaraan toddobaadka ugu horreeya ee dugsiga. Isbeddellada dhowr waddo ayaa suurtagal ah toddobaadka labaad ka dib si loo dejiyo qoysaska cusub ee degmada iyo in la saxo wixii dhib ah.

Waalidiinta waxaa had iyo jeer lagu ogeysiin doonaa iimaylka wixii isbeddel ah ee ku yimaadda jidadkooda baska ama wakhtiyada soo qaadista. Tani waxay badanaa ka dhigan tahay dib u dhac dhowr maalmood ka hor inta uusan isbeddelka la codsaday dhaqan gelin.