Foomamka

Waxaan geynay dhammaan foomamka la xiriira gaadiidka ee aad u baahan karto hal meel oo ku habboon. Si fudud u dooro foomka aad hoosta uga baahan tahay oo ama soo degso foomka ama ku dhig codsigaaga khadka tooska ah.