Foomamka

Waxaan diyaarinay dhammaan foomamka la xiriira gaadiidka ee aad u baahan karto hal meel ku habboon. Si fudud u dooro foomka aad u baahan tahay ee hoose ama ku soo dejiso foomka ama ku soo hagaajiso codsigaaga khadka tooska ah.