Amaanka Baska

Badbaadada joogsiga baska iyo baska iskuulka waxay kuxirantahay wadashaqeynta iyo akhlaaqda masuuliyada ee arday walba.

Fadlan kala hadal xeerarka badbaadada soo socota cunuggaaga. Inta lagu jiro usbuuca ugu horeeya ee iskuulka, darawalada basaska ayaa adkeyn doona qodobadan la raacaya rakaabkooda:

 • Waqti u imow si aad uga caawiso inaad baska ku hayso jadwalka.
 • Kusoo joogso meesha basku istaago shan daqiiqo kahor waqtiga imaatinka baska.
 • Ka istaag geeska wadada ama dhinaceeda mara adoo sugaya baska.
 • Ka dheerow waddada si aadan u noqon qatar ku soo dhaca dadka baabuurta la dhigta ee ag taagan. Meesha basku istaago ma aha garoon lagu ciyaaro.
 • Qashin qub Waxaad marti ku tahay goobta joogsiga baska, waana kuu sharaf weyn inaad u isticmaasho aagga.
 • Saddex ilaa shan fiit oo ka fogeysa geeska hore ee feylka wadada. Ha u dhowaanin baska illaa uu ka joogsanayo dhaqaajinta oo albaabku furan yahay. Sug baska darawalka inuu kuu tilmaamo inaad baska fuuleyso.
 • Haddii joogsiga basku ku yaal dhinaca ka soo horjeedka wadada, sug illaa basku istaago oo nidaamka digniinta casaanka la shaqaynayo. Darawalka baska ayaa kuu tilmaami doona inaad ka gudubto wadada. U fiirso labada dhinacba inta aadan goyn.
 • Fuulo feylka calaamadda baska. Isticmaal qalabka gacanta lagu qaato. Tooska ugu tag kursigaaga.
 • Raac tilmaamaha darawalka baska.
 • Fadhiiso.
 • Ha naftaada iyo kuwa kaleba khatar gelin.
 • Ha u soo qaadin xayawaan, cunto, xanjo, cabbitaannada, tobaakada, kiimikooyinka ama waxyaabaha khatarta leh baska.
 • Hadal oo si xushmad leh u hadal.
 • Ku caawi inaad baskaaga ka dhigto mid nadiif ah oo aamin ah.
 • Sug baska inuu istaago ka hor intaadan istaagin. Isticmaal qalabka gacanta, hal tallaabo qaado markiiba, ha riixin ama kicin, oo toos toos ugu tag dugsiga ama guriga.
 • Ardayda ay tahay inay ka gudbaan wadada waa inay ka baxaan ugu yaraan 10 fiid hore baska, eegaan darawalka baska, oo sugaan calaamada gacantiisa si ay uga gudbaan wadada. Markaad goynayso wadada, eeg labada dhinacba. Xusuusnow inaad ka degto baska markaad ka baxdo kadib.

Ardayda raacaysa basaska waxaa looga baahan yahay inay helaan tababar badbaado

Ardayda dhigata dugsiga barbaarinta caruurta (kindergarten) ilaa fasalka 10aad waa in loo sharciyeeyaa raacista baska dugsiga. Inta lagu jiro lixda todobaad ee ugu horeeya dugsiga, ardayda waxay heli doonaan tababarka amniga ee looga baahan yahay shahaadada. Si loo muujiyo hawlahan, gobolka Minnesota wuxuu u magacaabay toddobaadka ugu horreeya sanad dugsiyeed kasta sidii Toddobaadka Badbaadada Baska Dugsiga.

Nidaamyada Degmooyinka ee gaadiidka ardayda waxaa laga helaa Nidaamka 709 ( Nidaamka Amaanka Gaadiidka Ardayda ) iyo Sharciga 707 ( Gaadiidka Ardayda Dugsiyeedka Dadweynaha ).

Qaanuunka 709 wuxuu xoojinayaa fikradda ah in meesha nabadgelyadu qusayso, ay tahay mudnaan oo aan xaq u lahayn ardaygu inuu raaco baska dugsiga.

Si loo hubiyo in nabadgelyadu tahay qodobka koowaad ee gaadiidka dugsiga, Nidaamka 709 wuxuu qeexayaa mas'uuliyadaha waalidiinta / mas'uuliyiinta, maamulayaasha iskuulka iyo wadayaasha basaska.


Macluumaadka Gaadiidka


Shuruudaha Shahaadada ardayga

Tababbarka ardayga waxaa ku jira barida fasalka iyo tababar ku saabsan baska iskuulka. Marka uu dhammeeyo tababarka, ardaygu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu muujiyo aqoon gaar ah iyo xirfado, oo ay ku jiraan:

 • Ku qaadista baska iskuulka waa mudnaan, maahan xuquuq
 • Fahamka siyaasadaha degmada ee ku saabsan anshaxa ardayda iyo amniga baska dugsiga
 • Habdhaqan habboon markii baska lagu jiro
 • Aagagga khatarta ah ee ku xeeran baska dugsiga
 • Qawaaniinta loogu tala galay in si nabdoon loo raaco iyo looga tago baska iskuulka
 • Nidaamyada loogu tala-galay isgoysyada wadada haadka aaminka ah
 • Qaxida baska iskuulka iyo habab kale oo deg deg ah
 • Nidaamka badbaadada dadka lugaynaya iyo baaskiil wadista