Badbaadada Baska

Badbaadada joogsiga baska iyo baska dugisku waxay ku xidhan tahay wada shaqaynta iyo habdhaqanka masuuliyadeed ee arday kasta.

Fadlan kala hadal ilmahaaga xeerarka badbaadada ee soo socda. Inta lagu jiro usbuuca ugu horreeya ee dugsiga, darawallada baska waxay xoogga saarayaan qodobbadaan raacaashooda:

 • Waqti u qaado si aad uga caawiso inaad baska ku hayso jadwalka.
 • Kaalay boosteejada baska shan daqiiqo ka hor wakhtiga baska la qorsheeyay.
 • Dib uga istaag cidhifka wadada ama laamiga marka aad sugayso baska.
 • Ka joog wadada si aadan khatar ugu noqon taraafikada dadka baabuurka kaxeynaya ee soo dhaafay boosteejada. Meesha uu basku istaago maaha garoon lagu ciyaaro.
 • Ha daadsan. Waxaad marti ku tahay meesha uu baska istaago, waxayna kuu tahay mudnaan inaad isticmaasho aagga.
 • Sadex ilaa shan fiit ka fogee cidhifka wadada fayl keliya. Ha u dhawaan baska ilaa uu joojiyo dhaqaaqa oo albaabku furmo. Sug inta uu dirawalka baska kuugu sheego inaad baska raacdo.
 • Haddii joogsiga basku uu ku yaallo dhinaca ka soo horjeeda ee laamiga, sug ilaa uu basku joogsado oo nidaamka digniinta nalka cas la hawlgeliyo. Darawalka baska ayaa kuu sheegi doona inaad ka gudubto wadada. Eeg labada dhinac ka hor intaanad gudbin.
 • Raac faylka signalka baska. Isticmaal biraha gacanta Si toos ah u aad kursigaaga.
 • Raac tilmaamaha darawalka baska.
 • Ku fadhiiso.
 • Ha halis gelin naftaada iyo kuwa kaleba.
 • Alaabta soo socota ayaan waligood loo ogoleyn baska: cunto, cabitaan, xabag, nacnac (marka laga reebo marka lagu xiro boorsada dhabarka), qoryaha (oo ay ku jiraan qoryaha ay carruurtu ku ciyaaraan), mindiyo ama shay kale oo af leh, matoorada shidaalka ama gasacadaha, xayawaanka, cayayaanka, kalluunka, taraqyada, laydhka, alaabta dhalada, alaabta hawada sare, qalimaanta laysarka, skis-ka, tiirarka barafka, ulaha xeegada, baararka iskaashatada, mootada, naadiyada golafka, ulaha lacrosse, fiidmeerta baseball, buufin ama shay kasta oo khatar ah ama dabeecad diidmo ah.
 • U hadal oo u dhaqan si xushmad leh.
 • Caawi inaad baskaga nadiifiso oo bedqabto.
 • Sug inta uu basku istaago ka hor inta aanad istaagin. Isticmaal biraha gacanta, qaado hal tillaabo markiiba, ha riixin, hana tuurin, oo si toos ah u aad dugsiga ama guriga.
 • Ardayda ay tahay in ay ka gudbaan wadada waa in ay ka baxaan ugu yaraan 10 fiit baska hortiisa, in ay eegaan darawalka baska, oo ay sugaan calaamada gacantiisa si uu uga gudbo wadada. Markaad jidka goyso, eeg labada dhinac. Xusuusnow inaad ka guurto baska markaad baxdo ka dib.

Rakayaasha baska ardayda waxaa looga baahan yahay inay helaan tababar badbaado

Ardayda xanaanada ilaa fasalka 10aad waa in loo caddeeyaa raacitaanka baska dugsiga. Inta lagu jiro lixda toddobaad ee ugu horreeya dugsiga, ardaydu waxay heli doonaan tababarka badbaadada ee looga baahan yahay shahaado. Si loo muujiyo waxqabadyadan, gobolka Minnesota wuxuu u aqoonsaday toddobaadka ugu horreeya ee sannad-dugsiyeed kasta inuu yahay toddobaadka badbaadada baska dugsiga.

Siyaasadaha degmadeena ee ku saabsan gaadiidka ardayda waxa laga helay siyaasadda 709 ( Siyaasadda Badbaadada Gaadiidka Ardayga ) iyo Siyaasadda 707 ( Gaadiidka Ardayda Dugsiyada Dadweynaha ).

Siyaasadda 709 waxay xoojisaa fikradda ah in meesha badbaadada ay khusayso, ay tahay mudnaan ee aanay xaq u lahayn ardaygu inuu raaco baska dugsiga.

Si loo hubiyo in badbaadadu ay tahay qodobka aasaasiga ah ee gaadiidka dugsiga, Policy 709 waxa uu qeexayaa masuuliyadaha waalidka/masuulka, maamulayaasha dugsiga iyo wadayaasha baska.


Macluumaadka Gaadiidka


Shuruudaha Shahaadaynta Ardayga

Tababbarka ardaygu waxa ku jira barida fasalka iyo tababbarka la taaban karo ee baska dugsiga. Marka uu dhamaysto tababarka, ardaygu waa in uu soo bandhigaa aqoon iyo xirfado gaar ah, oo ay ku jiraan:

 • Ku raridda baska dugsigu waa mudnaan, ee maaha xuquuq
 • Fahamka xeerarka degmada ee anshaxa ardayda iyo badbaadada baska dugsiga
 • Anshaxa ku habboon inta aad baska saaran tahay
 • Aagagga khatarta ah ee ku hareeraysan baska dugsiga
 • Hannaanka si badbaado leh loogu fuulo loogana tago baska dugsiga
 • Hababka loo maro haadka badbaadada leh
 • Baahinta baska dugsiga iyo hababka kale ee degdega ah
 • Nidaamyada badbaadada dadka lugeynaya iyo baaskiil wadida

Nala soo xiriir

Waaxda Gaadiidka
Transport@minnetonkaschools.org
Taleefanka: 952-401-5023
Fakis 952-401-5092