Toddobaadka Wadnaha

Febraayo 10-15, 2020

Isku soo wada duub ardayda MHS iyo shaqaalaha si ay lacag ugu aruuriyaan Saaxiibada Qoyska ee Minnetonka, oo ah urur caawiya ardayda Minnetonka iyo qoysaskooda ayagoo bixinaya biilkooda kuleylka ah, khidmadaha ACT, xisaabinta garaafka, quraacyada, qalabka ilkaha, nashaadaadka ama khidmadaha isboortiga, ama xitaa jaakadaha.

mhs