Todobaadka Wadnaha 2023

Todobaadka Wadnaha

La imow ardayda iyo shaqaalaha MHS si ay lacag ugu ururiyaan Friends Family, urur caawiya ardayda Minnetonka iyo qoysaskooda iyaga oo bixinaya biilka kulaylka ama cuntada, kharashka codsiga kulliyadda, kharashka fasalka, kaalmada ilkaha ama aragga, dhaqdhaqaaqa ama kharashka ciyaaraha, ama jubbado iyo dhar.