Kulamada Macluumaadka

Haddii aad leedahay cunug galaya fasalka barbaarinta sannadka dambe, ka qaybgal mid ka mid ah habeennadayada macluumaadka isla markaana soo bandhig fursadaha ilmahaagu ku sugi karo ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka. Boosku wuu xadidan yahay, fadlan RSVP adoo gujinaya badhannada hoose.

* Dhammaan dhacdooyinka qof ahaaneed waxay kuxiran yihiin isbeddelada tilmaamaha caafimaadka ee ilaa inta la sugayo. Xannaanada carruurta looma heli doono dhacdooyinka shakhsi ahaaneed.

Iskuulka Dhacdooyinka
Nadiifi ilo
952-401-6950
 • Nofeembar 11, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm
 • Nofeembar 12, 2020: Habeenkii Xogta Qofka, 6:30 pm
 • Diseembar 9, 2020: Habeenkii Xogta Qofka, 6:30 pm

Clear Springs Hoose
Habeenkii Xogta RSVP

Deephaven
952-401-6900
 • Nofeembar 11, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm
 • Nofeembar 12, 2020: Habeenkii Xogta Qofka, 6:30 pm
 • Diisambar 9, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm

Dugsiga Hoose ee Deephaven
Habeenkii Xogta RSVP

Heersare
952-401-5650
 • Nofeembar 11, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm
 • Nofeembar 12, 2020: UPDATE - Habeenkii Macluumaadka Virtual , 6:30 pm
 • Diisambar 9, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm

Dugsiga Hoose ee Excelsior
Habeenkii Xogta RSVP

Groveland
952-401-5600
 • Nofeembar 11, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm
 • Nofeembar 12, 2020: UPDATE - Habeenkii Macluumaadka Virtual , 6:30 pm
 • Diisambar 9, 2020: UPDATE - Habeenkii Macluumaadka Virtual , 6:30 pm

Dugsiga Hoose Groveland
Habeenkii Xogta RSVP

Minnewashta
952-401-5500
 • Nofeembar 11, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm
 • Nofeembar 12, 2020: UPDATE - Habeenkii Macluumaadka Virtual , 6:30 pm
 • Diisambar 9, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm

Dugsiga Hoose Minnewashta
Habeenkii Xogta RSVP

Dherer Muuqaal ah
952-401-5400
 • Nofeembar 11, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm
 • Nofeembar 12, 2020: Habeenkii Xogta Qofka, 6:30 pm
 • Diisambar 8, 2020: UPDATE - Habeenkii Macluumaadka Virtual , 6:30 pm

Dugsiga Hoose Sare
Habeenkii Xogta RSVP

xog dheeraad ah

La wadaag martiqaadkan asxaabtaada iyo deriskaaga - qoys kasta oo ilmo qaba oo galaya xanaanada sanadka soo socda waa la soo dhaweynayaa. Uma baahnid inaad degane ka ahaato Dugsiga Degmadda Minnetonka.

Eeg jihooyinka wadista ee iskuuladeena.

Wac 952-401-5000 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.

Cunuggu wuxuu ku faraxsan yahay barashada hoos u dhaca hallka Iskuulka Minnetonka

Fursado Soo Dhaweyn Dheeraad ah

La xiriir shaqaalahayaga diiwaangelinta si aad wax badan uga ogaato fursadaha kale ee aad ugu soo wareegi karto dugsigaaga oo aad ula kulanto macallimiinta:

 • Maajo - Khibrad Dugsi-barbaarinta-yar-yar
 • Ogast - Xannaanada Xannaanada
 • Sebtember - Qiimeynta Ardayda iyo Habeenka Macluumaadka Teknolojiyada Xanaanada

Nala soo xiriir

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .