Fadhiyada Macluumaadka

Dhacdooyinka Xanaanada Caruurta ee loogu talagalay waalidiinta: Disember 2019

Haddii aad leedahay cunug galaya xanaanada sanadka dambe, kaqeyb gal mid ka mid ah munaasabadahayada macluumaadka oo soo hel fursadaha ku sugaya cunugaaga Iskuulada Dadweynaha Minnetonka. Looma baahna RSVP. Daryeelka ilmaha lama heli karo inta lagu jiro Habeennada Macluumaadka Xanaanada.

FIIRO GAAR AH: Hada ma jiraan habeenno macluumaad oo soosocda. Waxaad ka arki kartaa websaydhka hoose ama Codsiga Dalxiis Dugsi si aad u abaabusho booqasho shakhsi ah.

Dugsi Dhacdooyinka
Webinar barbaarinta Eeg bogagga soo-bandhigidda laga soo bilaabo shabakadda 'Kindergarten webinar' ee Noofambar 2019. 
Nadiifi Biyo
952-401-6950
  • Diseembar 12: Habeenki Macluumaadka Xannaanada ee loogu talagalay waalidiinta *, SE Macallin Gym, 6 pm
Deephaven
952-401-6900
  • Diseembar 12: Habeenki Macluumaadka Xanaanada ee loogu talagalay waalidiinta *, 6 pm
Ka sareeya
952-401-5650
  • Diseembar 5: Habeenki Macluumaadka Xanaanada ee loogu talagalay waalidiinta, 6 pm
Garka
952-401-5600
  • Diseembar 10: Habeenki Macluumaadka Xanaanada ee loogu talagalay waalidiinta *, North Gym, 6 pm
Minnewashta
952-401-5500
  • Diseembar 5: Habeenki Macluumaadka Xanaanada ee loogu talagalay waalidiinta *, East Gym, 6 pm
  • Diseembar 10: Habeenki Macluumaadka Xanaanada ee loogu talagalay waalidiinta *, Bariga Jimicsiga, 6 pm
Dhismeyaasha Dhaadheer
952-401-5400
  • Diseembar 10: Habeenki Macluumaadka Xanaanada ee loogu talagalay waalidiinta *, Xarunta Warbaahinta, 6 pm

* Daryeelka ilmaha lama heli karo inta lagu jiro Habeennada Macluumaadka Xanaanada.

Eeg tilmaamaha wadista ee iskuulkeena.

La wadaag casuumadan saaxiibbada iyo deriskaaga - qoys kasta oo cunug gala ilmo gala xanaanada sanadka soo socda waa la soo dhaweynayaa. Uma baahnid inaad degto Degmadda Iskuulka Minnetonka. Wac 952-401-5000 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.

Cunuga wuxuu ku faraxsanyahay barashada hoose ee wadada iskuulka Minnetonka

Isqorista Isqorista

Magacyadii ugu dambeeyay ee ardayga AL:
Ashley Kuphal
ashley.kuphal@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyadii ugu dambeeyay ee ardayga MZ:
Lori Schwartz
sur.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Fakis : 952-401-5092

Cinwaanka Cinwaanka :
Isdiiwaangalinta Ardayda ee Iskuullada Minnetonka
5621 County Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Saacadaha xafiiska:
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo maalmaha shaqada

Fursado Dheeraad ah oo Soo-dhaweyn ah

La xiriir shaqaalaha isqorista si aad waxbadan uga ogaato fursadaha kale ee ku soo booqda dugsigaaga oo aad la kulanto macallimiinta:

  • Mee - Khibrad-Yar oo Xannaanada ah
  • Agoosto - Xannaanooyinka barbaarinta carruurta
  • Sebtember - Qiimaynta Ardayga iyo Hab Macluumaadka Tiknolojiyadda Xanaanada