Fadhiyada Macluumaadka

Haddii aad leedahay cunug galaya fasalka barbaarinta sannadka dambe, ka qaybgal mid ka mid ah habeennadayada macluumaadka isla markaana soo bandhig fursadaha ilmahaagu ku sugi karo ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka. Boosku wuu xadidan yahay, fadlan RSVP adoo gujinaya badhannada hoose.

* Dhammaan dhacdooyinka qof ahaaneed waxay kuxiran yihiin isbeddelada tilmaamaha caafimaadka ee ilaa inta la sugayo. Xannaanada carruurta looma heli doono dhacdooyinka shakhsi ahaaneed.

Dugsi Dhacdooyinka
Nadiifi Biyo
952-401-6950
 • Nofeembar 11, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm
 • Nofeembar 12, 2020: Habeenkii Xogta Qofka, 6:30 pm
 • Diseembar 9, 2020: Habeenkii Xogta Qofka, 6:30 pm

Clear Springs Hoose
Habeenkii Xogta RSVP

Deephaven
952-401-6900
 • Nofeembar 11, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm
 • Nofeembar 12, 2020: Habeenkii Xogta Qofka, 6:30 pm
 • Diisambar 9, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm

Dugsiga Hoose ee Deephaven
Habeenkii Xogta RSVP

Ka sareeya
952-401-5650
 • Nofeembar 11, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm
 • Nofeembar 12, 2020: UPDATE - Habeenkii Macluumaadka Virtual , 6:30 pm
 • Diisambar 9, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm

Dugsiga Hoose ee Excelsior
Habeenkii Xogta RSVP

Garka
952-401-5600
 • Nofeembar 11, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm
 • Nofeembar 12, 2020: UPDATE - Habeenkii Macluumaadka Virtual , 6:30 pm
 • Diisambar 9, 2020: UPDATE - Habeenkii Macluumaadka Virtual , 6:30 pm

Dugsiga Hoose Groveland
Habeenkii Xogta RSVP

Minnewashta
952-401-5500
 • Nofeembar 11, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm
 • Nofeembar 12, 2020: UPDATE - Habeenkii Macluumaadka Virtual , 6:30 pm
 • Diisambar 9, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm

Dugsiga Hoose Minnewashta
Habeenkii Xogta RSVP

Dhismeyaasha Dhaadheer
952-401-5400
 • Nofeembar 11, 2020: Habeenkii Macluumaadka Virtual, 6:30 pm
 • Nofeembar 12, 2020: Habeenkii Xogta Qofka, 6:30 pm
 • Diisambar 8, 2020: UPDATE - Habeenkii Macluumaadka Virtual , 6:30 pm

Dugsiga Hoose Sare
Habeenkii Xogta RSVP

xog dheeraad ah

La wadaag martiqaadkan asxaabtaada iyo deriskaaga - qoys kasta oo ilmo qaba oo galaya xanaanada sanadka soo socda waa la soo dhaweynayaa. Uma baahnid inaad degane ka ahaato Dugsiga Degmadda Minnetonka.

Eeg tilmaamaha wadista ee iskuulkeena.

Wac 952-401-5000 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.

Cunuga wuxuu ku faraxsanyahay barashada hoose ee iskuulka hoose ee Minnetonka

Fursado Dheeraad ah oo Soo-dhaweyn ah

La xiriir shaqaalaha isqorista si aad waxbadan uga ogaato fursadaha kale ee ku soo booqda dugsigaaga oo aad la kulanto macallimiinta:

 • Mee - Khibrad-Yar oo Xannaanada ah
 • Agoosto - Dugsiga barbaarinta barbaarinta carruurta ( kindergarten)
 • Sebtember - Qiimaynta Ardayga iyo Hab Macluumaadka Tiknolojiyadda Xanaanada

Nala soo xiriir

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Ashley Carlson
ashley.carlson@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .