Fadhiyada Macluumaadka

Dhacdooyinka Xanaanada Caruurta ee loogu talagalay waalidiinta: Disember 2019

Haddii aad leedahay cunug galaya xanaanada sanadka dambe, kaqeyb gal mid ka mid ah dhacdooyinka macluumaadkeena oo ogaano fursadaha ku sugaya cunugaaga Iskuulada Dadweynaha Minnetonka. Looma baahna RSVP. Xannaano-carruurtu lama heli karo inta lagu jiro Habeennada Macluumaadka Xanaanada.

FIIRO GAAR AH: Hada ma jiraan habeenno macluumaad oo soosocda. Waxaad ka arki kartaa websaydhka hoose ama Codsiga Dalxiis Dugsi si aad u abaabusho booqasho shakhsi ah.

Dugsi Dhacdooyinka
Webinar barbaarinta Eeg bogagga hore ee bandhigga laga soo bilaabo shabakadda 'Kindergarten webinar' ee Noofambar 2019. 
Nadiifi Biyo
952-401-6950
  • Diseembar 12: Habeenki Macluumaadka Xanaanada ee loogu talagalay waalidiinta *, SE Macalin Gym, 6 pm
Deephaven
952-401-6900
  • Diseembar 12: Habeenki Macluumaadka Xanaanada ee loogu talagalay waalidiinta *, 6 pm
Ka sareeya
952-401-5650
  • Diisambar 5: Habeenki Macluumaadka Xannaanada ee loogu talagalay waalidiinta, 6 pm
Garka
952-401-5600
  • Disembar 10: Habeenki Macluumaadka Xanaanada ee loogu talagalay waalidiinta *, North Gym, 6 pm
Minnewashta
952-401-5500
  • Diseembar 5: Habeenki Macluumaadka Xanaanada ee loogu talagalay waalidiinta *, Bariga Jimicsiga, 6 pm
  • 10-ka Diseembar: Habeenki Macluumaadka Xannaanada ee loogu talagalay waalidiinta *, East Gym, 6 pm
Dhismeyaasha Dhaadheer
952-401-5400
  • Diseembar 10: Habeenki Macluumaadka Xanaanada ee loogu talagalay waalidiinta *, Xarunta Warbaahinta, 6 pm

* Daryeelka caruurta lama heli karo inta lagu jiro Habeennada Macluumaadka Xanaanada.

Eeg tilmaamaha wadista ee iskuulkeena.

La wadaag martiqaadkan asxaabta iyo deriskaaga - qoys kasta oo cunug gala ilmo gala xanaanada sanadka soo socda waa la soo dhaweynayaa. Uma baahnid inaad degto Degmadda Iskuulka Minnetonka. Wac 952-401-5000 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.

Cunuga wuxuu ku faraxsanyahay barashada hoose ee iskuulka hoose ee Minnetonka

Fursado Dheeraad ah oo Soo-dhaweyn ah

La xiriir shaqaalaha isqorista si aad waxbadan uga ogaato fursadaha kale ee ku soo booqda dugsigaaga oo aad la kulanto macallimiinta:

  • Mee - Khibrad-Yar oo Xannaanada ah
  • Agoosto - Dugsiga barbaarinta barbaarinta carruurta ( kindergarten)
  • Sebtember - Qiimaynta Ardayga iyo Hab Macluumaadka Tiknolojiyadda Xanaanada

Nala soo xiriir

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Ashley Carlson
ashley.carlson@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .