Kulamada Warfaafinta

Haddii aad leedahay ilmo soo galaya xannaanada sanadka soo socda, waxaa lagugu martiqaadayaa inaad ka soo qaybgasho mid ka mid ah Wakhtiga Sheekooyinka Preschool ama Habeenka Macluumaadka oo aad ogaato fursadaha ku sugaya ilmahaaga Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka.

Saacada Sheekada Preschool-ka, caruurtu waxay ku raaxaysan doonaan sheeko madadaalo leh halka waalidiintu ay wax ka baran doonaan barnaamijkayaga kindergarten-ka ee aadka u wanaagsan, oo ay ku jiraan ikhtiyaarada immersion luqadda. Habeennada Macluumaadka Xannaanada waxaa loogu talagalay waalidiinta ama mas'uuliyiinta oo keliya mana jiri doonto daryeel ilmo.

Dugsiga Dhacdooyinka
Clear Springs Hoose
952-401-6950
 • Diseembar 6, 2022 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Shaqsi ahaan)
  Dugsiga Hoose ee Clear Springs South East Gym
 • Diseembar 8, 2022 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Virtual)

RSVP ee Biyaha Cad
Habeenada Warfaafinta

Dugsiga Hoose ee Deephaven
952-401-6900
 • Disembar 1, 2022 laga bilaabo 9-10 subaxnimo
  Saacada Sheekada Dugsiga ka hor
  Xarunta Warbaahinta Deephaven
 • Diseembar 8, 2022 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Shaqsi ahaan)
  Dugsiga Hoose ee Deephaven (Bariga) Jiimka

RSVP ee Deephaven
Habeenada Warfaafinta

Dugsiga Hoose ee Excelsior
952-401-5650
 • Noofambar 4, 2022 laga bilaabo 9-10 subaxnimo
  Saacada Sheekada Dugsiga ka hor
  Xarunta Warbaahinta ee Excelsior
 • Disembar 6, 2022 laga bilaabo 6-7:30 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Qof-qof) - Diirada Immersion
  Dugsiga Hoose ee Excelsior
 • Diseembar 8, 2022 laga bilaabo 6-7:30 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Virtual) - Diirada Ingiriisida

RSVP ee Excelsior
Habeenada Warfaafinta

Dugsiga Hoose Groveland
952-401-5600
 • Noofambar 15, 2022 laga bilaabo 10-11 subaxnimo
  Saacada Sheekada Dugsiga ka hor
  Xarunta Warbaahinta Groveland
 • Diseembar 6, 2022 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Shaqsi ahaan)
  Groveland North Gym
 • Diseembar 8, 2022 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Virtual)

RSVP ee Groveland
Habeenada Warfaafinta

Dugsiga Hoose Minnewashta
952-401-5500
 • Diseembar 6, 2022 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Virtual)
  Dugsiga Hoose Minnewashta
 • Diseembar 8, 2022 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Shaqsi ahaan)
  Dugsiga Hoose Minnewashta

RSVP ee Minnewashta
Habeenada Warfaafinta

Dugsiga Hoose ee Heights muuqaal leh
952-401-5400
 • Noofambar 10, 2022 laga bilaabo 9:30-10:30 subaxnimo
  Saacada Sheekada Dugsiga ka hor
  Xarunta Warbaahineed ee Heights
 • Diseembar 6, 2022 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Virtual)
  Muuqaal qurxoon oo Heights Bleacher Gym
 • Diseembar 8, 2022 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Shaqsi ahaan)
  Muuqaal qurxoon oo Heights Bleacher Gym

RSVP ee Heights muuqaal leh
Habeenada Warfaafinta

Tonka Online (Doorashada E-Learning)
k-8.elearning@minnetonkaschools.org
 
 • Disembar 6, 2022 laga bilaabo 4:30-5:30 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Virtual)

RSVP ee Tonka Online
Habeenka Warfaafinta

xog dheeraad ah

La wadaag martiqaadkan asxaabta iyo deriska - qoys kasta oo leh ilmo galaya xanaanada sanadka soo socda waa la soo dhaweynayaa. Uma baahnid inaad degan tahay Dugsiga Degmada Minnetonka.

Eeg jihooyinka wadista dugsiyadeena.

Wac 952-401-5000 wixii macluumaad dheeraad ah.

Ilmaha oo ku faraxsan inuu wax ka barto hoos u dhaca marinka dugsiga Minnetonka

Fursado Soo Dhawayn Dheeraad ah

Si toos ah ula xiriir dugsiga aad xiisaynayso si aad wax badan uga ogaato fursadaha kale ee aad ku booqan karto dugsi oo aad kula kulmi karto macalimiinta:

 • May- Khibrad-yar-Kindergarten
 • Agoosto - Barkinta Xanaanada
 • Sebtembar - Qiimaynta Ardayga iyo Habeenka Macluumaadka Farsamada ee Dugsiga barbaarinta

La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .