Kulamada Warfaafinta

Haddii aad leedahay ilmo soo galaya xannaanada sanadka soo socda, waxaa lagugu martiqaadayaa inaad ka soo qaybgasho mid ka mid ah Wakhtiga Sheekooyinka Preschool ama Habeenka Macluumaadka oo aad ogaato fursadaha ku sugaya ilmahaaga Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka.

Saacada Sheekada Preschool-ka, caruurtu waxay ku raaxaysan doonaan sheeko madadaalo leh halka waalidiintu ay wax ka baran doonaan barnaamijkayaga kindergarten-ka ee aadka u wanaagsan, oo ay ku jiraan ikhtiyaarada immersion luqadda. Habeennada Macluumaadka Xannaanada waxaa loogu talagalay waalidiinta ama mas'uuliyiinta oo keliya mana jiri doonto daryeel ilmo.

Dugsiga Dhacdooyinka
Clear Springs Hoose
952-401-6950
 • Diseembar 5, 2023 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Shaqsi ahaan)
 • Diseembar 7, 2023 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Virtual)

RSVP ee Biyaha Cad
Habeenada Warfaafinta

Dugsiga Hoose ee Deephaven
952-401-6900
 • Diseembar 7, 2023 laga bilaabo 6-7 galabnimo
 • Habeenka Macluumaadka (Shaqsi ahaan)
  Dugsiga Hoose ee Deephaven

RSVP ee Deephaven
Habeenada Warfaafinta

Dugsiga Hoose ee Excelsior
952-401-5650
 • Diseembar 5, 2023 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Shaqsi ahaan)
 • Diseembar 7, 2023 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Virtual)

RSVP ee Excelsior
Habeenada Warfaafinta

Dugsiga Hoose Groveland
952-401-5600
 • Diseembar 5, 2023 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Shaqsi ahaan)
 • Diseembar 6, 2023 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Virtual)

RSVP ee Groveland
Habeenada Warfaafinta

Dugsiga Hoose Minnewashta
952-401-5500
 • Diseembar 5, 2023 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Shaqsi ahaan)
 • Diseembar 14, 2023 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Virtual)

RSVP ee Minnewashta
Habeenada Warfaafinta

Dugsiga Hoose ee Heights muuqaal leh
952-401-5400
 • Noofambar 9, 2023 laga bilaabo 9:30-10:30 subaxnimo
  Saacada Sheekada Dugsiga ka hor
 • Diseembar 5, 2023 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Virtual)
 • Diseembar 7, 2023 laga bilaabo 6-7 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Shaqsi ahaan)

RSVP ee Heights muuqaal leh
Habeenada Warfaafinta

Tonka Online (Doorashada E-Learning)
k-8.elearning@minnetonkaschools.org
 
 • Diseembar 5, 2023 laga bilaabo 4:30-5:30 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Virtual)
 • Disembar 13, 2023 saacadu markay tahay 6:30 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Virtual)
 • Janaayo 10, 2024 saacadu markay tahay 6:30 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Virtual)
 • Janaayo 24, 2024 saacadu markay tahay 6:30 galabnimo
  Habeenka Macluumaadka (Virtual)

RSVP ee Tonka Online
Habeenka Warfaafinta

xog dheeraad ah

La wadaag martiqaadkan asxaabta iyo deriska - qoys kasta oo leh ilmo galaya xanaanada sanadka soo socda waa la soo dhaweynayaa. Uma baahnid inaad degan tahay Dugsiga Degmada Minnetonka.

Eeg jihooyinka wadista dugsiyadeena.

Wac 952-401-5000 wixii macluumaad dheeraad ah.

Ilmaha oo ku faraxsan inuu wax ka barto hoos u dhaca marinka dugsiga Minnetonka

Fursado Soo Dhawayn Dheeraad ah

Si toos ah ula xiriir dugsiga aad xiisaynayso si aad wax badan uga ogaato fursadaha kale ee aad ku booqan karto dugsi oo aad kula kulmi karto macalimiinta:

 • May- Khibrad-yar-Kindergarten
 • Agoosto - Barkinta Xanaanada
 • Sebtembar - Qiimaynta Ardayga iyo Habeenka Macluumaadka Farsamada ee Dugsiga barbaarinta

La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Eloise Weibel
eloise.weibel@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .