Diiwaangelinta

dhallaanka fasalka ECFE

Fasalada ECFE waxay kulmaan Sebtembar ilaa May.

Ujrada ku taxan Miisaanka Kharashka Sliding Fee ee hoose waxay ku salaysan yihiin isku darka dakhliga qoyska guud ee qoyskaaga, sida uu dhigayo sharciga Minnesota. Waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo inaad xaqiijiso dakhliga qoyskaaga inta lagu jiro nidaamka diiwaangelinta, laakiin qofna laguma celin doono sababtoo ah awoodid inaad wax bixiso.

Waxaad ku biiri kartaa fasal wakhti kasta haddii ay jiraan meelo bannaan oo bannaan. Guji xiriirka hoose ama wac 952-401-6800 si aad isu diiwaan geliso. Fasalada waxaa laga yaabaa in la kansalo sababtoo ah diiwaangelin ku filnaansho la'aan ilaa hal toddobaad ka hor inta aan xiisaddu bilaaban. Lacag celinta ayaa loo soo saari doonaa si waafaqsan.

Diiwaangelinta:
952-401-6800
 
Isbeddellada ama burinta
952-401-6812