Macluumaadka Qadada Dugsiga

Marka ardaygaaga laga diiwaan geliyo Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka, koontada qadada ayaa si toos ah loogu sameeyay ardaygaaga.

Lacag bixinta qadada waxa lagu sameeyaa gelitaanka qoyska ee Skyward iyadoo la isticmaalayo magacaaga isticmaalaha iyo eraygaaga sirta ah ee SSO. Ma awoodi doontid inaad gasho akoonkaaga Skyward Family Access ilaa uu ilmahaagu fasalka tagayo.

Emayl family.helpdesk@minnetonkaschool.org si aad u hesho magacaaga isticmaale iyo eraygaaga sirta ah ama haddii aad qabto wax su'aalo ah oo soo gal ah.

Markaad hesho magacaaga isticmaale iyo eraygaaga sirta ah, Tilmaamaha Lacag bixinta Qadada ee khadka tooska ah waxaa laga heli karaa bogga lacag-bixinta qadada .

Liiska cuntooyinka qadada ayaa laga heli karaa halkan website-ka degmada ama adiga oo soo dejinaya Nutrislice BILAASH App Store ama Google Play .

Waxa kale oo aad booqan kartaa bogga Adeegyada Nafaqada wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan:

  • Codsiga Qadada bilaashka ah iyo qiimaha jaban .
  • Foomka Oggolaanshaha Adeegyada Nafaqada si aad ula wadaagto heerkaaga bilaashka ah iyo kan la dhimay ee waaxyada kale. ie: kharashka dugsiga, kharashka ciyaaraha, iwm.
  • Tilmaamaha ku saabsan sida loo sameeyo lacag-bixinta qadada onlaynka ah, hel lambarka furaha qadada ee ardaygaaga oo arag iibsashada qadada. Fiiro gaar ah: Dhammaan iibka kafateeriyada waxaa lagu sameeyaa akoon qado ah. Lacagtu waa inay ku jirtaa xisaabta qadada ardaygaaga si aad u iibsato qado ama alaabta la carte.
  • Eeg liiska bisha hadda iyo qiimaha
  • Codsiga Barnaamijyada Daryeelka Caafimaadka MN

Haddii aad jeclaan lahayd nuqul ka mid ah macluumaadka kore ee laguugu soo diro boostada fadlan nagala soo xiriir 952-401-5034. Waxaan sidoo kale ku bixin karnaa codsiga qadada bilaashka ah iyo kuwa la dhimay oo ku qoran luqado aan Ingiriisi ahayn.


Ilmaha oo ku faraxsan inuu wax ka barto hoos u dhaca marinka dugsiga Minnetonka