Lacagaha Onlineka ah

Lacag bixinta qadada waxa lagu sameeyaa gelitaanka qoyska ee Skyward iyadoo la isticmaalayo magacaaga isticmaalaha iyo eraygaaga sirta ah ee SSO. Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo magacaaga SSO ama eraygaaga sirta ah fadlan iimayl u dir Family.helpdesk@minnetonkaschools.org .

Waxaan ku tiirsanahay waalidka/masuulka si ay ugala hadlaan ardaygooda waxa ay ka filayaan la carte iyo in ay ilaaliyaan dheelitirka koontada cuntada togan.

Markaad hesho magacaaga isticmaale iyo eraygaaga sirta ah, raac tilmaamahan lacag bixinta qadada onlaynka ah . Lacag-bixinta qadada ee khadka tooska ah waa lacag-bixinno-waqtiga dhabta ah. Lacag ayaa diyaar u ah ilmahaaga isla marka aad hesho iimaylka xaqiijinta. Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo magaca isticmaalaha RevTrak, fadlan la xidhiidh 952-401-5034 ama iimayl u dir kristin.turnblad@minnetonkaschools.org .

 

 

Cunto Caafimaad qabta